Presentació

El grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) proporciona la formació per administrar, gestionar i dirigir empreses i institucions públiques i no governamentals, des d’una perspectiva tant nacional com internacional, amb un ventall molt ampli de sortides professionals.
El grau en ADE conté tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant ha d’adquirir per treballar en aquest sector.

Durant els dos primers cursos s’ofereixen les assignatures de formació bàsica.

Les matèries obligatòries són les que perfilen el contingut central del procés d’aprenentatge, i es distribueixen en matèries dels blocs de Comptabilitat, Economia i Entorn Empresarial, Organització de l’Empresa, Mètodes Quantitatius, i Anàlisi Estratègica.

A partir del tercer curs es poden escollir les matèries optatives. Com a assignatura optativa, hi ha la possibilitat de fer fins a divuit crèdits de pràctiques externes dintre d’un ventall molt ampli d’institucions i empreses de molts sectors.

Per obtenir una menció en el suplement europeu al títol, dels quaranta-dos crèdits optatius se n’han de cursar, com a mínim, trenta d’específics de la menció.

Així mateix, l’estructura del grau permet fer una estada a l’estranger amb els programes de mobilitat universitària que ofereix la Facultat d’Economia i Empresa.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

780 (sense comptar dobles titulacions)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 35,9%, castellà 50,2%, anglès 13,1%, altres llengües 0,8%
Nota de tall

9,314 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARIA PILAR LOPEZ-JURADO GONZALEZ
Adreça electrònicacapest-ade@ub.edu
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

T’obrim les portes de la Facultat d'Economia i Empresa

Podràs passejar per la Facultat, conèixer els estudis i serveis que oferim, i descobrir com és estudiar al Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona, la universitat pública amb més estudiants de Catalunya i capdavantera als rànquings internacionals.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals s'orienten a l'adquisició, per part dels estudiants, del coneixement i la comprensió integral de la direcció d'empreses en tot tipus d'organitzacions, així com del seu comportament en relació amb el seu entorn, en el sentit més ampli.

Es tracta que els estudiants esdevinguin professionals amb una formació versàtil, capaços tant d'iniciar el seu propi negoci com de desenvolupar una gamma àmplia de funcions de direcció i de gestió d'empreses i institucions publiques i privades.

De manera més específica, els objectius de l'ensenyament són:

 • Formar-se en la direcció general o estratègica de l'activitat empresarial, de la direcció financera, comercial, i de la producció, i dels recursos humans.
 • Assolir la capacitat de dirigir i gestionar una organització.
 • Entendre la interrelació entre economia i societat.
 • Entendre la competència entre empreses.
 • Entendre la connexió entre mercat productiu i mercat de consum.
 • Conèixer les normatives que regulen el funcionament de les empreses: tipus d'empresa, fiscalitat i sistemes de contractació.
 • Obtenir les eines analítiques i els instruments tècnics necessaris per portar la gestió de les empreses.
 • Adquirir la capacitat estratègica per innovar, emprendre i crear valor.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de buscar, usar i integrar informació).
 • Capacitat per interpretar l'evolució de l'entorn i per adaptar-s'hi.
 • Capacitat per usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • Capacitat per administrar temps en circumstàncies de canvi i incertesa.
 • Capacitat de lideratge.
 • Compromís ètic i reconeixement dels drets fonamentals.

 

Competències específiques

 • Capacitat per analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn.
 • Capacitat per adquirir i comprendre els coneixements bàsics del funcionament dels mercats i de les empreses, en un context tant nacional com internacional.
 • Capacitat per identificar els agents econòmics que configuren una economia, i entendre com s'interrelacionen.
 • Capacitat per conèixer i comprendre la realitat social, jurídica i històrica en què es desenvolupen els mercats i les empreses.
 • Capacitat per prendre decisions en un entorn empresarial.
 • Capacitat per elaborar, analitzar i aplicar la informació comptable i financera externa i interna per controlar la gestió i la presa de decisions.
 • Capacitat per comprendre i aplicar els mètodes i instruments quantitatius bàsics per obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic.
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i crear projectes empresarials en diferents tipus d'organització.
 • Capacitat per conèixer els elements bàsics de la competitivitat de l'empresa i la seva gestió.
 • Capacitat per analitzar, mitjançant estudis de cas, els problemes empresarials i per emetre informes que donin resposta a aquests problemes.
 • Capacitat per conèixer i comprendre el comportament del consumidor, l'estratègia i programa de màrqueting, i les polítiques de producte, preus, distribució i comunicació.
 • Capacitat per aprendre i saber aplicar la teoria bàsica dels impostos en l'àmbit empresarial.
 • Capacitat per conèixer i aplicar la regulació comptable d'Espanya (Pla General Comptable) i de la Unió Europea (Normes Internacionals de Comptabilitat i Normes Internacionals d'Informació Financera) a les operacions econòmiques dutes a terme per les empreses i els grups de societats.
 • Capacitat per aprendre els aspectes bàsics de la gestió financera de les empreses en les seves estratègies d'inversió i finançament.

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Interès per l'economia i el món de l'empresa, i inquietuds per qüestions polítiques i socials.
 • Facilitat per a les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística.
 • Iniciativa i predisposició a la reflexió crítica.
 • Coneixement d'idiomes, principalment de l'anglès.
 • Facilitat per usar eines informàtiques.
 • Capacitat d'abstracció i crítica, i capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Bona expressió verbal i escrita.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 84
Obligatòria 108
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Economia de l'Empresa 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a l'Economia 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció al Dret de l'Empresa 1r semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques I 1r semestre Formació bàsica 6
Sociologia 1r semestre Formació bàsica 6
Administració de l'Empresa 2n semestre Formació bàsica 6
Comptabilitat I 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Història Econòmica 2n semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques II 2n semestre Formació bàsica 6
Microeconomia 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi d'Estats Comptables 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Finances Corporatives 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Treball de Fi de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Alemany per als Negocis 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Anglès per als Negocis 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Aplicacions Informàtiques a l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Auditoria Externa 2n semestre Optativa 6
Auditoria Interna 2n semestre Optativa 6
Consolidació d'Estats Comptables 2n semestre Optativa 6
Control de Gestió 2n semestre Optativa 6
Creació d'Empreses 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Creativitat, Innovació i Emprenedoria 2n semestre Optativa 3
Desenvolupament Sostenible: Ecologia, Economia i Societat 2n semestre Optativa 6
Direcció de les Organitzacions 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Direcció de Producte 2n semestre Optativa 6
Distribució Comercial 1r semestre Optativa 6
Dones, Treballs i Societat 1r semestre Optativa 6
Dret del Treball 2n semestre Optativa 6
Dret Tributari 1r semestre Optativa 6
Economia de la Incertesa 1r semestre Optativa 6
Economia i Política Industrial i Tecnològica 2n semestre Optativa 6
Economia Internacional 1r semestre Optativa 6
Economia Social i Solidària 2n semestre Optativa 6
Estadística Aplicada I 2n semestre Optativa 6
Estadística de l'Assegurança 2n semestre Optativa 6
Estratègies i Tècniques de Comunicació 1r semestre Optativa 6
Ètica i Responsabilitat Social de l'Empresa 2n semestre Optativa 6
Fiscalitat Empresarial Avançada 1r semestre Optativa 6
Fiscalitat Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fonaments de l'Assegurança 1r semestre Optativa 6
Francès per als Negocis 1r semestre Optativa 6
Gestió de la Qualitat 1r semestre Optativa 6
Gestió de l'Empresa Financera i Asseguradora 1r semestre Optativa 6
Història Econòmica de l'Empresa 1r semestre Optativa 6
Instruments i Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Integració Europea 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Internacionalització de l'Empresa: Gestió i Estratègies 1r semestre Optativa 6
Investigació de Mercats I 1r semestre Optativa 6
Investigació de Mercats II 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Investigació Operativa 2n semestre Optativa 6
Italià per als Negocis 1r semestre Optativa 6
Lideratge i Desenvolupament de la Pràctica del Lideratge 2n semestre Optativa 6
Màrqueting Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Matemàtica de l'Assegurança 2n semestre Optativa 6
Mètodes Quantitatius de Valoració Financera 1r semestre Optativa 6
Normes de Comptabilitat i Auditoria 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Objectius i Instruments de Política Econòmica 2n semestre Optativa 6
Organització, Innovació i Tecnologia 2n semestre Optativa 6
Plans Públics de Previsió 2n semestre Optativa 6
Política i Estratègies de Preus 2n semestre Optativa 6
Pràctiques Externes I 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Pràctiques Externes II 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Pràctiques Externes III 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Presa de Decisions 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Procediments Tributaris 2n semestre Optativa 6
Rus per als Negocis 1r semestre Optativa 6
Sistemes d'Informació Empresarials per a la Direcció 1r semestre Optativa 6
Tècniques de Comunicació i Orientació Professional 2n semestre Optativa 6
Teoria de Jocs per a l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Valoració d'Empreses 1r semestre Optativa 6
Xinès per als Negocis 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Menció en Organització d'Empreses
Menció en Finances i Assegurances
Menció en Màrqueting
Menció en Comptabilitat i Fiscalitat
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El pla d'estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses inclou la possibilitat de fer fins a un màxim de 18 crèdits optatius de pràctiques.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Direcció d'empreses en les àrees de finances, producció, comerç, màrqueting, recursos humans i investigació de mercats.
 • Consultories, auditories, assessories d'empreses, gestories fiscals i comptables, en empreses dedicades a les assegurances o institucions financeres.
 • Agent comercial (broker) o controlador o controladora (financial controller).
 • Tècnic o tècnica comercial i economista de l'Estat, inspector o inspectora i subinspector o subinspectora d'Hisenda.
 • Emprenedor o emprenedora i creador o creadora de la pròpia empresa.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat d'Economia i Empresa

Diagonal, 690-696 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 024 304
secretaria.fee@ub.edu

Bústia de consultes