Presentació

El grau en Arqueologia imparteix les tècniques i els coneixements que permeten la interpretació del passat de les societats humanes i la seva evolució a partir del registre material recuperat a partir de les excavacions, prospeccions i altres tipus d’intervencions.
El grau en Arqueologia s’adreça als interessats en el passat de les societats humanes. Permet conèixer des dels orígens de la humanitat a la prehistòria fins al coneixement material de les cultures contemporànies, passant pels grans imperis, l’edat mitjana i el passat postmedieval.

El grau recolza en una estructura científica i de recerca de primera qualitat reconeguda en els rànquings internacionals amb diversos grups de recerca de qualitat i amb el lideratge de nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals.

Es caracteritza per un alt contingut pràctic amb més d’una desena de camps d’excavació en jaciments emblemàtics, un d’ells subaquàtic, i de diferents cronologies. Des del grau s’afavoreix també la mobilitat nacional i internacional amb convenis amb universitats seleccionades.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

75 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 90,6%, castellà 9,1%, anglès 0,3%
Nota de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

La Facultat

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau d'Arqueologia busca que els estudiants assoleixin els objectius docents següents:

 • Conèixer els conceptes bàsics de la disciplina, l'evolució de la teoria arqueològica i els processos històrics més rellevants des de la prehistòria fins al món actual, així com els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi principals de l'arqueologia.
 • Assolir la capacitat per resoldre problemes que possibilitin la transformació de les dades arqueològiques en un coneixement històric de qualitat.
 • Conèixer la contribució teòrica i metodològica d'altres disciplines per optimitzar recursos i millorar els resultats d'estudis i investigacions.
 • Saber expressar una valoració crítica de l'arqueologia, així com examinar qualsevol classe de font i document arqueològic.
 • Mantenir la recerca de la qualitat i assumir el compromís ètic.
 • Aconseguir un nivell de competència en la gestió del patrimoni arqueològic i restituir-ne el coneixement generat a les comunitats implicades. Saber expressar-se oralment i per escrit, utilitzant correctament la terminologia pròpia de la disciplina.
 • Saber transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Bon nivell d'expressió oral i escrita. Comprensió lectora i actitud analítica. Coneixement d'una llengua estrangera per llegir bibliografia i poder seguir les possibles ofertes formatives en una altra llengua. Familiaritat amb una llengua antiga, especialment el llatí. Coneixements bàsics d'informàtica de manera imprescindible.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 63
Obligatòria 129
Optativa 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Antropologia i Història 1r semestre Formació bàsica 6
Art i Història 1r semestre Formació bàsica 6
Metodologia Arqueològica I 1r semestre Obligatòria 9
Teoria i Pensament Arqueològic 1r semestre Obligatòria 9
Arqueologia del Gènere 2n semestre Obligatòria 6
Història Antiga 2n semestre Formació bàsica 9
Llatí 2n semestre Obligatòria 6
Prehistòria 2n semestre Formació bàsica 9

Itineraris i mencions

Arqueologia
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures obligatòries de pràctiques curriculars de 6 crèdits (210 hores) cadascuna.  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 750 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars les tutoritza el cap d'estudis.

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Excavacions i estudis arqueològics o d'impacte mediambiental i patrimonial.
 • Inventari, documentació i difusió del patrimoni arqueològic.
 • Recerca en centres especialitzats: universitats, museus i centres de recerca.
 • Administracions estatals, autonòmiques i locals en gestió del patrimoni arqueològic.
 • Institucions i empreses de serveis culturals.
 • Elaboració i assessorament de continguts historicoarqueològics per a editorials, mitjans de comunicació, etc.
 • Docència en l'ensenyament secundari.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Geografia i Història

Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 728 - 934 037 729

Bústia de consultes