Presentació

L'objectiu del títol és formar professionals que adquireixin els coneixements, les destreses i les competències que permetin assumir responsabilitats en relació amb la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l'esport, que és la que s'exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixements i les tècniques pròpies de les ciències de l'activitat física i de l'esport en tot el territori estatal i específicament a Catalunya.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Salut
 • Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Durada4 anys acadèmics
Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Formar professionals que, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i de l'esport, adquireixin els coneixements, les destreses i les competències per assumir responsabilitats en la realització de tasques i d'activitats pròpies de la professió de l'esport. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Ciències de la Salut Centre: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (centre adscrit)

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Coneixements bàsics de biologia, física i també de matemàtiques, ciències naturals, geografia, psicologia i sociologia. Condició física que permeti la pràctica de l'activitat física i esportiva de manera regular i amb certa intensitat, i un domini provat del medi aquàtic. Predisposició a la interdisciplinarietat, l'autonomia, la sensibilitat social i mediambiental i la voluntat de conèixer, d'aplicar i de transmetre valors positius de l'organització i la pràctica de l'activitat física i l'esport.

Requisits i condicions d'accés

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 138
Optativa 30
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Intervenció i Avaluació de l'Ensenyament de l'Activitat Física i de l'Esport Obligatòria 6
Lleure i Esport Obligatòria 6
Teoria de l'Entrenament III Obligatòria 6
Pràcticum Pràctiques 6
Treball Final de Grau Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Accions per al Canvi Sociocultural: Multiculturalitat i Gènere Optativa 6
Activitats al Medi Natural III Optativa 6
Activitats al Medi Natural IV Optativa 3
Ampliació d'Esports III Optativa 6
Anàlisi de Sistemes Esportius Optativa 3
Anàlisi dels Esports Optativa 6
Biomecànica de l'Activitat Física i l'Esport II Optativa 6
Creació i Lideratges d'Equips Optativa 3
Direcció d'Entitats de Lleure i Turisme Optativa 3
Disseny de Projectes Educatius i Tecnologies Aplicades Optativa 6
Educació per a la Salut Optativa 3
Emprenedoria Optativa 6
Esport i Turisme Optativa 6
Esports IV Optativa 6
Estratègies de la Resolució de Conflictes i de l'Educació en Valors Optativa 3
Finances Bàsiques Aplicades a l'Esport Optativa 3
Gestió d'Esdeveniments Esportius Optativa 3
Gestió d'Instal·lacions Esportives Optativa 3
Habilitats per a la Gestió Optativa 6
Habilitats per a la Gestió Optativa 3
Innovació i Canvi Sociocultural en l'Activitat Física i l'Esport Optativa 6
Integració Disciplinària de l'Activitat Física i 'Esport Optativa 3
Lleure i Entorn Social Optativa 3
Màrqueting Esportiu Optativa 3
Optimització del Procés d'Entrenament Optativa 6
Pràcticum Pràctiques 12
Pràctiques de Consciència Corporal i amb Suport Musical Optativa 3
Recursos Didàctics en l';Educació Física i l'Esport Adaptats Optativa 6
Reeducació Funcional Esportiva Optativa 6
Tecnologia per a l'Exercici i la Salut Optativa 3
Tendències del Condicionament Físic Optativa 3
Teoria de l'Entrenament IV Optativa 6
Teoria de l'Entrenament V Optativa 6

Itineraris i mencions

Menció en Entrenament
Menció en Gestió Esportiva
Menció en Lleure i Activitats a la Natura
Menció en Educació Física
Menció en Salut a l'Activitat Física i l'Esport
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional 

 
 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Professors d'educació física. Tècnics responsables de programes de manteniment i millora de la salut. Tècnics responsables de programes d'esport recreatiu i de turisme actiu. Preparadors físics. Entrenadors professionals (referits a un esport específic). Entrenadors personals. Directors esportius.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (centre adscrit)
Carrer Jocs del 92 - 08038 Barcelona

Secretaria: 93 425 54 45 (Barcelona) - 973 27 20 22 (Lleida)
suportacademic.inefcbcn@gencat.cat