Presentació

El doble grau en Dret i Relacions Laborals de la UB ofereix coneixements jurídics, especialment en la branca social del dret, amb una formació que capacita per ser gestors integrals de les relacions laborals a l’empresa o per intervenir en la gestió del mercat de treball.

El doble grau en Dret i Relacions Laborals de la UB proporciona una formació acadèmica teoricopràctica sòlida que combina continguts pròpiament jurídics en general, i més concretament de l’àmbit del dret del treball i la Seguretat Social, amb altres de psicològics, sociològics, estadístics i relatius al camp de l’organització de l’empresa, la selecció i formació de personal, i la gestió de persones (recursos humans).

Dona resposta a les necessitats formatives més especialitzades d’un segment important de nous estudiants i satisfà una exigència social de formació acadèmica bàsica d’estudis jurídics i de recursos humans en què els continguts s’integrin millor i de manera interdisciplinària.

Capacita per treballar, en despatxos d’advocats especialitzats en dret laboral, equips directius de les empreses (recursos humans), empreses dedicades a la prevenció de riscos laborals, entitats del tercer sector, assessories laborals i consultories especialitzades.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
  • Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits366
Places

20

Durada

5

anys acadèmics
Nota de tall

9,496 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 78
Obligatòria 246
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 360

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Bioètica i Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Comunicació Interna 2n semestre Optativa 6
Dret Canònic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Comunitari de Lliure Circulació 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Constitucional Comparat i Europeu 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Contractual Europeu i de Consum 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de Danys 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Competència i de la Propietat Industrial 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de la Propietat Intel·lectual 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Seguretat Social 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de Menors 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret del Medi Ambient 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret dels Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Electoral i Parlamentari 2n semestre Optativa 3
Dret i Política de Gènere 2n semestre Optativa 3
Dret i Polítiques Mediambientals i de Sostenibilitat 2n semestre Optativa 3
Dret i Tributació Local 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Internacional Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Interregional 2n semestre Optativa 3
Dret Penal Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Privat Comparat 2n semestre Optativa 3
Dret Registral 1r semestre Optativa 3
Dret Sindical 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Drets Fonamentals i Garanties 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Estat i Confessions 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Estratègies Processals 1r semestre Optativa 6
Gestió Estratègica de l'Empresa 1r semestre Optativa 6
Gestió Mediambiental i Qualitat Total 2n semestre Optativa 6
Història del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història del Dret Català i Tradició Jurídica Romanística 2n semestre Optativa 6
Historia Econòmica i Social 2n semestre Optativa 6
Immigració, Nacionalitat i Estrangeria 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Organitzacions Internacionals 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Pau, Justícia i Seguretat en les Societats Globalitzades 1r semestre Optativa 3
Pràctica Laboral i de la Seguretat Social I 1r semestre Optativa 6
Pràctica Laboral i de la Seguretat Social II 2n semestre Optativa 6
Pràctiques Externes Anual Optativa 12
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Protecció Internacional dels Drets Humans 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Protecció Social Complementària 2n semestre Optativa 6
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Privat 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Règim Jurídic dels Estrangers 2n semestre Optativa 6
Règim Jurídic i Econòmic del Tercer Sector 2n semestre Optativa 6
Riscos Psicosocials 2n semestre Optativa 6
Sociologia del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 2n semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Itinerari 2: Dret i Relacions Laborals (Opció 1)
Itinerari 3: Dret i Relacions Laborals (Opció 2)
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures optatives de pràctiques curriculars, una de 12 crèdits (300 hores) i una altra de 6 crèdits (150 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques curriculars de l'ensenyament és el professor Isidor Garcia i la professora Elena Lauroba per a les pràctiques extracurriculars; i al grau en Relacions Laborals és la professora Patricia Messanza.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals d'aquest grau doble són les pròpies dels dos graus implicats, el de Dret i el de Relacions Laborals. Concretament, el doble itinerari capacita per treballar, per exemple, en despatxos d'advocats especialitzats en dret laboral, equips directius de les empreses (recursos humans), empreses dedicades a la prevenció de riscos laborals, entitats del tercer sector, assessories laborals i consultories altament especialitzades.

Contacte