Presentació

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona dóna la possibilitat de cursar de manera simultània els graus en Farmàcia i en Nutrició Humana i Dietètica. Aquests graus s'impartiran seqüencialment als campus d'excel·lència de la UB, Campus Diagonal (Barcelona Knowledge Campus, BKC) i al Campus de l'Alimentació (Health Universitat de Barcelona Campus, HUBc).

Dades bàsiques

Tipus Grau
Centre de gestió Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
  • Ciències
  • Ciències de la Salut
Crèdits 393
Places

20

Durada 6 anys acadèmics
Nota de tall

12,320 (juliol 2022, inici del procés, via PAU i FP)

Pràctiques externes
Dades del Grau Indicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
Tràmits vinculats a la matrícula

 

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 69
Obligatòria 249
Optativa 15
Pràctiques externes 48
Treball final de grau 12
TOTAL 393

Relació d'assignatures

PRIMER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia Cel·lular 1r semestre Obligatòria 3
Física Aplicada a Farmàcia 1r semestre Obligatòria 3
Fisiologia i Fisiopatologia I 1r semestre Formació bàsica 6
Història de la Farmàcia 1r semestre Obligatòria 3
Iniciació al Treball de Laboratori 1r semestre Obligatòria 3
Matemàtica Aplicada i Bioestadística 1r semestre Formació bàsica 6
Parasitologia 1r semestre Obligatòria 6
Química General i Inorgànica 1r semestre Formació bàsica 6
Bioquímica 2n semestre Formació bàsica 6
Botànica Farmacèutica 2n semestre Obligatòria 6
Fisicoquímica I 2n semestre Obligatòria 3
Introducció a la Farmàcia Galènica 2n semestre Obligatòria 3
Química Analítica 2n semestre Formació bàsica 6
Química Orgànica I 2n semestre Formació bàsica 6
SEGON CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia Molecular i Genòmica 1r semestre Formació bàsica 6
Farmacognòsia 1r semestre Obligatòria 6
Fisicoquímica II 1r semestre Obligatòria 6
Fisiologia Vegetal 1r semestre Obligatòria 6
Immunologia 1r semestre Obligatòria 4.5
Química Orgànica II 1r semestre Formació bàsica 6
Farmàcia Galènica I 2n semestre Obligatòria 6
Farmacologia General 2n semestre Obligatòria 6
Fisiologia i Fisiopatologia II 2n semestre Formació bàsica 9
Microbiologia I 2n semestre Obligatòria 6
Química Farmacèutica I 2n semestre Obligatòria 6
Tècniques Instrumentals 2n semestre Obligatòria 6
TERCER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biofarmàcia i Farmacocinètica I 1r semestre Obligatòria 3
Experimentació en Química Orgànica i Farmacèutica 1r semestre Obligatòria 3
Farmàcia Galènica II 1r semestre Obligatòria 6
Farmacologia i Terapèutica I 1r semestre Obligatòria 6
Fisiologia i Fisiopatologia III 1r semestre Formació bàsica 6
Microbiologia II 1r semestre Obligatòria 6
Química Farmacèutica II 1r semestre Obligatòria 6
Anàlisis Clíniques i Diagnòstic de Laboratori 2n semestre Obligatòria 4.5
Biofarmàcia i Farmacocinètica II 2n semestre Obligatòria 6
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica 2n semestre Obligatòria 6
Farmacologia i Terapèutica II 2n semestre Obligatòria 6
Legislació i Deontologia Farmacèutiques 2n semestre Obligatòria 3
Toxicologia 2n semestre Obligatòria 6
QUART CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari 1r semestre Formació bàsica 6
Bromatologia I 1r semestre Obligatòria 6
Eines i Estratègies Dietètiques 1r semestre Obligatòria 6
Nutrició Bàsica 1r semestre Obligatòria 6
Bromatologia II 2n semestre Obligatòria 6
Nutrició Comunitària i Epidemiologia Nutricional 2n semestre Obligatòria 9
Nutrició i Dietètica 2n semestre Obligatòria 6
Regulació del Metabolisme 2n semestre Obligatòria 6
Tècniques Culinàries 2n semestre Obligatòria 6
CINQUè CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Patologia Nutricional i Dietoteràpia 1r semestre Obligatòria 6
Psicologia i Educació Terapèutica 1r semestre Obligatòria 6
Restauració Col·lectiva 1r semestre Obligatòria 6
Salut Pública 1r semestre Obligatòria 6
Seguretat Alimentària 1r semestre Obligatòria 6
Estades (Pràctiques Tutelades) 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 24
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
SISè CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Complements Alimentosos, Productes Dietètics i Aliments Funcionals 1r semestre Obligatòria 6
Nutrició Hospitalària i Alimentació Artificial 1r semestre Obligatòria 6
Nutrició Molecular 1r semestre Obligatòria 6
Qualitat i Gestió a l'Empresa Alimentària 1r semestre Obligatòria 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 24
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
OPTATIVA CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Adaptacions Fisiològiques a l'Exercici 1r semestre Optativa 3
Anàlisi Estructural de Fàrmacs 1r semestre Optativa 3
Anàlisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris 1r semestre Optativa 3
Aplicabilitat de la Biofarmàcia i la Farmacocinètica 1r semestre Optativa 3
Assaigs Clínics i Farmacovigilància 1r semestre Optativa 3
Bases Moleculars del Càncer 1r semestre Optativa 3
Bioètica Farmacèutica 1r semestre Optativa 3
Biofactories Vegetals de Productes Farmacèutics 1r semestre Optativa 3
Biomembranes: Aspectes Fisicoquímics 1r semestre Optativa 3
Bioquímica Clínica i Patologia Molecular   Optativa 3
Bioquímica Humana 1r semestre Optativa 3
Biotecnologia Farmacèutica: Indústria 1r semestre Optativa 3
Biotecnologia Farmacèutica: Recerca 1r semestre Optativa 3
Consell Nutricional i Alimentari 1r semestre Optativa 3
Cronobiologia en Farmàcia 1r semestre Optativa 3
Dermofarmàcia 1r semestre Optativa 3
Dietoteràpia Aplicada 1r semestre Optativa 9
Disseny de Fàrmacs 1r semestre Optativa 3
Drogodependències 1r semestre Optativa 3
Enginyeria Genètica 1r semestre Optativa 3
Farmàcia Assistencial 1r semestre Optativa 3
Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat   Optativa 6
Farmacoeconomia i Màrqueting Farmacèutic 1r semestre Optativa 3
Farmacologia i Toxicologia en R+D+I 1r semestre Optativa 6
Farmacologia Molecular 1r semestre Optativa 3
Fitoteràpia   Optativa 3
Formulació Magistral i Oficinal 1r semestre Optativa 3
Gestió i Planificació 1r semestre Optativa 6
Hematologia 1r semestre Optativa 3
Indústria Farmacèutica i Medi Ambient 1r semestre Optativa 3
Microbiologia i Parasitologia Clíniques 1r semestre Optativa 6
Plantes Medicinals, Etnobotànica i Bioprospecció 1r semestre Optativa 3
Promoció de la Salut 1r semestre Optativa 3
Tecnologia Farmacèutica Industrial 1r semestre Optativa 3
Treball Dirigit 1r semestre Optativa 6
Virologia i Salut Humana 1r semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Doble Titulació de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures obligatòries de pràctiques curriculars, una de 24 crèdits (840 hores) i una altra de 24 crèdits (540 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de les pràctiques obligatòries és la professora Marian March i de les pràctiques externes és la professora Anna Treserra..

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?