Presentació

El grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives forma en diferents perfils professionals de l’àmbit de la música, i ajuda a adquirir una combinació perfecta entre polivalència i creativitat, i a desenvolupar la capacitat resolutiva per afrontar qualsevol classe de projecte dins la indústria actual.
Els continguts del grau abasten tant l’educació musical professional, la formació tècnica, la producció específica per diferents medis i el coneixement de la indústria musical. Imparteix coneixement que prepara per donar resposta a l’evolució del mercat, conèixer les últimes tendències del món de la música i aplicar-hi les noves tecnologies. Aquest grau és únic en el camp de la producció musical a Catalunya i ha obtingut la verificació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Dades bàsiques

Tipus Grau
Centre de gestió ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives
Àmbit de coneixement Art i Humanitats
Crèdits 240
Durada 4 anys acadèmics
Pràctiques externes
Dades del Grau Indicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Coneixements previs de llenguatge i teoria musical.
 • Capacitat d'expressar-se musicalment amb instruments o mitjans informàtics.
 • Capacitat per crear música per transmetre idees i emocions en diferents estils i adaptada a públics concrets.
 • Coneixements preliminars de producció, enregistrament o processament d'àudio.
 • Disposició a treballar en un sector dinàmic en què es valora la iniciativa pròpia, la capacitat de treballar en equip, la gestió de projectes i fites comuns i el respecte mutu entre disciplines i idees.
 • Interès per l'emprenedoria i la projecció professional en l'àmbit de les indústries de l'entreteniment.
   

Requisits i condicions d'accés

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatoris 144
Optatius 18
TFG 12
   
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Consulta el nou Pla d'estudis. 

Itineraris i mencions

Cursos anteriors

Pla antic (2022-2023)

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on és s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals són molt àmplies i permeten combinar diferents rols, de manera que et convertiràs en un professional musical multidisciplinari. Les principals sortides són les següents:

 • Productor o productora musical
 • Compositor o compositora
 • Dissenyador o dissenyadora de so
 • Editor o editora de so
 • Tècnic o tècnica d'enregistrament o d'edició de so
 • Tècnic o tècnica especialitzat en mescla i masterització
 • Tècnic o tècnica de postproducció
 • Assessor o assessora musical

Contacte

ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives 
Baldiri Reixac, 7 - 08028 Barcelona

Secretaria: 933 233 664
secretaria@enti.cat