El grau en Enginyeria Informàtica proporciona un ampli estudi sobre els ordinadors i els algoritmes com a processos computacionals, incloent-hi els principis, el disseny de programari i maquinari, les aplicacions i l’impacte sobre la societat.

El grau en Enginyeria Informàtica s’ha orientat cap a la formació bàsica de professionals que puguin dur a terme dos tipus específics de tasques en el món de la informàtica: dissenyar o implementar programari, i dissenyar o implementar solucions informàtiques innovadores en àrees de treball d’aparició recent.

Forma professionals capaços de cobrir llocs de treball amb un nivell de programació elevat, ja sigui per la complexitat dels projectes que s’hi desenvolupen o pel nivell d’innovació que significa l’aplicació proposada, i es completa amb coneixements sobre metodologies i estratègies de treball en aquest tipus d’entorns i sobre el món de l’empresa. També forma professionals que, dins de l’àmbit de les aplicacions de la informàtica, treballen en algun camp innovador en l’ús de la informàtica.

Dades bàsiques

Tipus Grau
Centre de gestió Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Àmbit de coneixement Enginyeria i Arquitectura, Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits 240
Places

70 (sense comptar doble titulació)

Durada 4 anys acadèmics
Idioma de docència català 67,5%, castellà 22,8%, anglès 9,7%
Nota de tall

10,430 (juliol 2022, 1a assignació, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit 18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudis SERGIO ESCALERA GUERRERO
Dades del Grau Indicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Si us plau, accepta les galetes de màrqueting per veure aquest vídeo.

Ajuts a la matrícula

Els estudiants poden optar a les dues beques universitàries (beca general i beca equitat) així com a un ampli ventall d'ajuts propis de la universitat.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El títol d'Enginyeria Informàtica té com a objectiu fonamental la formació tecnològica, científica i socioeconòmica en l'àmbit de la informàtica. El grau ha de proporcionar un ampli estudi sobre els ordinadors i els algoritmes com a processos computacionals, incloent-hi els principis, el disseny de programari i de maquinari, les aplicacions i l'impacte sobre la societat. El títol s'ha orientat cap a la formació bàsica de professionals que puguin dur a terme dos tipus específics de tasques en el món de la informàtica: dissenyar o implementar programari i dissenyar o implementar solucions informàtiques innovadores en àrees de treball d'aparició recent.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Centre: Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Es recomana d'haver cursat les modalitats de Tecnologia o de Ciències de la Naturalesa i la Salut, dels itineraris actuals o bé la modalitat de Ciències i Tecnologia prevista en la Llei orgànica d'educació actual, com també haver cursat les assignatures de Matemàtiques i Física. També es considera adequat un perfil d'ingrés corresponent a un estudiant de cicles formatius de grau superior amb continguts informàtics. L'estudiant que vulgui cursar aquest grau ha de tenir interès per la informàtica i, en general, per les noves tecnologies. És convenient que tingui voluntat de treball en l'àmbit de la informàtica, que tingui curiositat i iniciativa pel desenvolupament d'aplicacions informàtiques i la seva projecció en la societat.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 132
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 18
TOTAL 240

Relació d'assignatures

PRIMER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Àlgebra 1r semestre Formació bàsica 6
Algorísmica 1r semestre Obligatòria 6
Càlcul 1r semestre Formació bàsica 6
Disseny Digital Bàsic 1r semestre Formació bàsica 6
Programació I 1r semestre Formació bàsica 6
Estructura de Dades 2n semestre Obligatòria 6
Física 2n semestre Formació bàsica 6
Introducció als Ordinadors 2n semestre Formació bàsica 6
Matemàtica Discreta 2n semestre Formació bàsica 6
Programació II 2n semestre Obligatòria 6
SEGON CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Algorísmica Avançada 1r semestre Obligatòria 6
Disseny de Software 1r semestre Obligatòria 6
Electrònica 1r semestre Formació bàsica 6
Estructura de Computadors 1r semestre Obligatòria 6
Introducció a la Computació Científica 1r semestre Obligatòria 6
Empresa 2n semestre Formació bàsica 6
Probabilitats i Estadística 2n semestre Formació bàsica 6
Programació d'Arquitectures Encastades 2n semestre Obligatòria 6
Projecte Integrat de Software 2n semestre Obligatòria 6
Sistemes Operatius I 2n semestre Obligatòria 6
TERCER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Intel·ligència Artificial 1r semestre Obligatòria 6
Sistemes Operatius II 1r semestre Obligatòria 6
Taller de Nous Usos de la Informàtica 1r semestre Obligatòria 6
Visió Artificial 1r semestre Obligatòria 6
Xarxes 1r semestre Obligatòria 6
Bases de Dades 2n semestre Obligatòria 6
Factors Humans i Computació 2n semestre Obligatòria 6
Gràfics i Visualització de Dades 2n semestre Obligatòria 6
Lògica i Llenguatges 2n semestre Obligatòria 6
Software Distribuït 2n semestre Obligatòria 6
QUART CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Enginyeria del Software 1r semestre Obligatòria 6
Ètica i Legislació 1r semestre Obligatòria 6
Treball de Fi de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 18
OPTATIVA CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal 2n semestre Optativa 6
Aprenentatge Automàtic 1r semestre Optativa 6
Aritmètica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Bases de Dades Avançades 2n semestre Optativa 6
Bioinformàtica 2n semestre Optativa 6
Biologia Cel·lular 1r semestre Optativa 6
Biologia i Patologia Molecular 2n semestre Optativa 6
Biologia Molecular i Cel·lular dels Microorganismes 2n semestre Optativa 6
Biomaterials i Nanotecnologies 1r semestre Optativa 6
Bioquímica 2n semestre Optativa 6
Biotecnologia i Tecnologia Farmacèutica 2n semestre Optativa 4.5
Càlcul Diferencial en Diverses Variables 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Càlcul Integral en Diverses Variables 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Comptabilitat I 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Computació Orientada al Web 2n semestre Optativa 6
Creació d'Empreses 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Direcció d'Operacions 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Direcció Estratègica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Direcció Financera 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Econometria de l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Economia de l'Empresa 1r semestre Optativa 6
Enginyeria de Materials i Biomaterials 1r semestre Optativa 9
Enginyeria Genètica 1r semestre Optativa 6
Estadística 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Estructures Algebraiques 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fonaments de Ciberseguretat 2n semestre Optativa 6
Fonaments de Comunicacions 1r semestre Optativa 6
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Geometria Lineal 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Grafs 1r semestre Optativa 6
Imatges Biomèdiques 2n semestre Optativa 6
Informàtica Mèdica i Telemedicina 1r semestre Optativa 6
Instrumentació Virtual 2n semestre Optativa 3
Intel·ligència Artificial Distribuïda 1r semestre Optativa 6
Introducció a l'Economia 1r semestre Optativa 6
Introducció al Càlcul Integral 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Llenguatge i Raonament Matemàtic 1r semestre Optativa 6
Màrqueting Estratègic 2n semestre Optativa 6
Mètodes Numèrics II 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Microcontroladors i Sistemes Empotrats 2n semestre Optativa 6
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques en Empreses I 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Pràctiques en Empreses II 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Pràctiques en Empreses III 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 12
Presa de Decisions 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Probabilitats 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Processament del Senyal i de la Informació 2n semestre Optativa 9
Processament d'Imatges 1r semestre Optativa 6
Programació Paral·lela 1r semestre Optativa 6
Recursos Humans 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Robòtica 2n semestre Optativa 6
Robòtica i Control de Sistemes Biomèdics 1r semestre Optativa 6
Sistemes d'Informació Empresarials per a la Direcció 1r semestre Optativa 6
Tecnologies Multimèdia 2n semestre Optativa 6
Teoria de Jocs per a l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6

Itineraris i mencions

Menció en Informàtica
Menció en Matemàtiques
Menció en Gestió Empresarial
Menció en Bioinformàtica
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents: Direcció de projectes d'informàtica, tant relacionats amb programari com amb maquinari, incloent-hi la gestió d'equips de persones, de recursos i de relacions amb els clients. Gestió i explotació del coneixement i de la informació en suport digital. Ensenyament i transferència de tecnologia a altres professionals. Participació en recerca i desenvolupament en centres públics i privats. Anàlisi i programació en aplicacions informàtiques de tot tipus. Integració de sistemes informàtics. Administració de sistemes informàtics i xarxes d'ordinadors de gran complexitat. Responsabilitats en departaments de tecnologia informàtica.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Secretaria: 934 021 598 - 934 021 597
sec.mat.inf@ub.edu

Bústia de consultes