Presentació

El grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures forma en competències múltiples i transversals en l’àrea de les cultures lingüístiques i literàries d’àmbit romànic.

Situa les llengües i literatures romàniques en un marc complex, en la seva unitat i diversitat, i ensenya a abordar de manera crítica les particularitats de cadascuna d’aquestes realitats lingüístiques i culturals.

El grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures de la UB recupera la vocació universalista pròpia dels studia humanitatis, impartint coneixements sobre la formació i consolidació de les principals tradicions literàries de les llengües romàniques.

Proposa una aproximació sòlida a la literatura medieval europea, a la societat que la va produir i en va gaudir, i a la repercussió que ha tingut en les arts i la cultura occidental fins als nostres dies.

Capacita per interpretar i analitzar, des d’una perspectiva comparada, tant sincrònica com diacrònica, les llengües i literatures romàniques. Facilita coneixements tant teòrics com pràctics de dues llengües romàniques, a més del català o del castellà, i l’habilitat d’usar-les amb finalitats diferents, i també forma sobre l’evolució històrica de la literatura romànica i l’articulació en gèneres literaris, els fenòmens lingüístics aplicats a l’anàlisi de les llengües romàniques, i les habilitats per aplicar les tècniques d’edició filològica a textos literaris i lingüístics d’àmbit romànic.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

40

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 64,3%, castellà 3,6%, altres 32,1%
Nota de tall

5,000 (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARIA PILAR PEREA SABATER
Coordinació

Blanca Ripoll

Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Si us plau, accepta les galetes de màrqueting per veure aquest vídeo.

Ajuts a la matrícula

Els estudiants poden optar a les dues beques universitàries (beca general i beca equitat) així com a un ampli ventall d'ajuts propis de la universitat.

Objectius i competències

Objectius

Proporcionar una formació transversal en l'àmbit de les llengües romàniques, amb una orientació versàtil i dinàmica, amb una percepció àmplia de l'evolució cultural de l'entorn europeu i des d'una perspectiva comparativa.

Competències

Entre les competències i habilitats que proporciona, hi ha les següents:

 1. Capacitat per interpretar i analitzar, des d'una perspectiva comparada, tant sincrònica com diacrònica, les llengües i literatures romàniques.
 2. Coneixement tant teòric com pràctic de dues llengües romàniques, a més del català o del castellà, i l'habilitat d'usar-les amb finalitats diferents (ensenyament, correcció, redacció de continguts, etc.), oralment i per escrit.
 3. Coneixement de l'evolució històrica de la literatura romànica i l'articulació en gèneres literaris.
 4. Coneixement aprofundit de la història de la literatura i la cultura de dues llengües romàniques i habilitat per elaborar un discurs crític sobre aquestes literatures i cultures des de diverses perspectives metodològiques.
 5. Coneixement dels fenòmens lingüístics aplicats a l'anàlisi de les llengües romàniques.
 6. Habilitat per aplicar les tècniques d'edició filològica a textos literaris i lingüístics d'àmbit romànic.

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

 • Capacitat de comprensió i expressió oral i escrita. 
 • Capacitat de treball.
 • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
 • Capacitat memorística, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i literatures.
 • Coneixements de la llengua i literatura de l'especialització (en el cas de la Filologia Romànica, coneixement bàsic de dues llengües romàniques), així com d'altres llengües estrangeres (particularment, les llengües instrumentals de la Filologia Romànica, anglès i alemany), i també d'instruments d'informàtica bàsica.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

PRIMER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Gramàtica Normativa de l'Espanyol 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Francesa 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Gallega 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Italiana 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Llengua Portuguesa 1r semestre Formació bàsica 6
Literatura 1r semestre Formació bàsica 6
Literatura Europea dels Orígens 1r semestre Formació bàsica 6
Llatí I 1r semestre Formació bàsica 6
Llengua Catalana I 1r semestre Formació bàsica 6
Llengua Romanesa 1r semestre Formació bàsica 6
Història de la Llengua Catalana Moderna i Contemporània 2n semestre Obligatòria 6
Introducció a la Història de la Llengua Espanyola 2n semestre Obligatòria 6
Introducció a la Lingüística 2n semestre Formació bàsica 6
Introducció a la Literatura Francesa 2n semestre Obligatòria 6
Lingüística Romànica 2n semestre Formació bàsica 6
Llatí II 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Catalana II 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Francesa I 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Italiana I 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Llatina 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Portuguesa I 2n semestre Obligatòria 6
Panorama de la Literatura Espanyola: Moderna i Contemporània 2n semestre Obligatòria 6
SEGON CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Gramàtica Descriptiva de l'Espanyol Anual Obligatòria 12
Els Trobadors i la seva Recepció Europea 1r semestre Formació bàsica 6
Gramàtica Llatina I 1r semestre Obligatòria 6
La Literatura Catalana a la Tardor de l'Edat Mitjana 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Francesa II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Italiana II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Portuguesa II 1r semestre Obligatòria 6
Orígens i Formació de les Llengües Romàniques 1r semestre Formació bàsica 6
El Lèxic Romànic: de les Glosses a la Lexicografia Digital 2n semestre Obligatòria 6
Èpica Romànica 2n semestre Formació bàsica 6
Literatura Catalana: Crítica Textual 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Catalana: Realisme i Naturalisme 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Espanyola del Renaixement: Poesia i Prosa 2n semestre Obligatòria 6
Llatí Vulgar 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Francesa III 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Gallega I 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Italiana III 2n semestre Obligatòria 6
Novel·la Francesa I: la Invenció de l'Individu (de 'La Princesse de Clèves' a 'Nana') 2n semestre Obligatòria 6
Prosa Clàssica Llatina 2n semestre Obligatòria 6
TERCER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Brasil i la seva Literatura 1r semestre Obligatòria 6
Cervantes i la Poètica de la Novel·la 1r semestre Obligatòria 6
Dels Orígens del Roman a la Novel·la Moderna 1r semestre Obligatòria 6
Història de la Llengua Francesa 1r semestre Obligatòria 6
Introducció a la Literatura Portuguesa 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Literatura Italiana Medieval 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Catalana Estàndard 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Italiana IV 1r semestre Obligatòria 6
Poesia Èpica Llatina 1r semestre Obligatòria 6
Diversitat i Variació en les Llengües Romàniques 2n semestre Obligatòria 6
El Modernisme 2n semestre Obligatòria 6
Humanisme i Renaixement 2n semestre Obligatòria 6
Introducció a la Lingüística Italiana 2n semestre Obligatòria 6
Introducció a la Literatura Gallega 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Llatina d'Època Republicana 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Portuguesa dels Segles XX i XXI 2n semestre Obligatòria 6
Novel·la Francesa II: Crisi del Subjecte i de la seva Representació 2n semestre Obligatòria 6
Orígens del Teatre Europeu 2n semestre Obligatòria 6
Realisme i Naturalisme a Espanya: la Novel·la 2n semestre Obligatòria 6
QUART CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Sintaxi de l'Espanyol Anual Obligatòria 12
Literatura Italiana del Segle XIX 1r semestre Obligatòria 6
Literatura Llatina d'Època Imperial 1r semestre Obligatòria 6
Poesia Francesa I: del Cant a la Injúria de la Bellesa 1r semestre Obligatòria 6
Romanticisme i Realisme: Galícia, Portugal i Brasil 1r semestre Obligatòria 6
Sociolingüística Catalana 1r semestre Obligatòria 6
Cultura Escrita: del Manuscrit al Món Digital 2n semestre Obligatòria 6
La Poesia Espanyola del Segle XX: del Modernisme a les Avantguardes 2n semestre Obligatòria 6
L'Assaig a França: la Recerca de la Tolerància i de la Llibertat 2n semestre Obligatòria 6
Lingüística Aplicada Catalana 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Gallega dels Segles XIX i XX 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Italiana i Modernitat 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Llatina Medieval 2n semestre Obligatòria 6
Poesia Lírica Llatina 2n semestre Obligatòria 6
Realismes, Formalismes, Postmodernitats 2n semestre Obligatòria 6
Teatre Francès: Riure i Plorar de Molière a Koltès 2n semestre Obligatòria 6
Treball Final de Grau 2n semestre Treball final de grau 6
OPTATIVA CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Arts i Cultura a Itàlia 2n semestre Optativa 6
Avantguarda i Postmodernitat en la Literatura Gallega 1r semestre Optativa 6
Cine i Literatura a Itàlia 1r semestre Optativa 6
El Camí de Santiago 1r semestre Optativa 6
El Renaixement Portuguès 1r semestre Optativa 6
Literatura Romànica i Gènere 1r semestre Optativa 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Psicoanàlisi i Literatura Italiana 1r semestre Optativa 6
Romanès en el seu Context Romànic 1r semestre Optativa 6
Traducció del Portuguès i del Gallec 1r semestre Optativa 6
Traducció i Recepció de la Literatura Italiana 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Llengües Romàniques i les seves Literatures
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col.laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Ensenyament secundari, ensenyament d'idiomes, docència universitària, lectorats a universitats estrangeres.
 • Recerca i innovació en l'àmbit lingüístic i literari tant privat com públic (universitats, instituts de recerca, institucions culturals, etc.).
 • Treball editorial: tasques d'assessorament, lectura de manuscrits, correcció de textos, edició d'obres, etc.
 • Gestió cultural: comissariat d'exposicions i conservació en el sector museístic i documental, conservació i promoció del patrimoni, assessorament a fundacions i altres institucions, gestió de polítiques culturals i institucionals, turisme, etc.
 • Traducció en l'àmbit de les llengües romàniques.
 • Biblioteconomia, documentació i arxius.
 • Assessorament històric, cultural i lingüístic en l'àmbit de la publicitat, la televisió, el teatre i el cinema.
 • Mediació cultural i lingüística en l'àmbit de la cooperació internacional.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Filologia i Comunicació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona


Secretaria: 934 035 584 | 83
fil-secretaria@ub.edu


Bústia de consultes