Presentació

El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació de la Universitat de Barcelona ofereix una preparació polivalent per dissenyar i produir sistemes electrònics, destinats a les tecnologies de la informació i les comunicacions. També capacita per prendre decisions tecnològiques d’acord amb diversos criteris.
El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació de la Universitat de Barcelona proporciona formació científica, tecnològica i socioeconòmica per preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics, especialment dedicats a les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de l’electrònica, amb predisposició per col·laborar amb professionals de tecnologies afins, i capaços de prendre decisions tecnològiques d’acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió.

Ofereix formació sobre disseny, implementació i gestió dels sistemes encarregats de transmetre i rebre qualsevol tipus d’informació, mitjançant la radiació d’ones electromagnètiques, la conducció de polsos de llum per fibra òptica o l’emissió d’ones acústiques.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
  • Enginyeria i Arquitectura
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

40

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 71,5%, castellà 23,7%, anglès 4,8%
Nota de tall

8,692 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisJOSE BOSCH ESTRADA
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Donar una formació científica, tecnològica i socioeconòmica per preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat tant per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics, especialment dedicats a les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit de l'electrònica, com per col·laborar amb professionals de tecnologies afins i ser capaços de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura Centre: Facultat de Física

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Interès per les ciències i les noves tecnologies. Capacitat de raonament lògic. Facilitat per les matemàtiques, la física i la informàtica. Interès pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics. Capacitat d'inventiva. Es recomana d'haver cursat el batxillerat de Ciències i Tecnologia, concretament les matèries de Física i Matemàtiques, o els coneixements equivalents per als estudiants d'altres procedències. Així mateix, és recomanable haver cursat matèries sobre electrotècnia, química, tecnologia industrial, biologia i dibuix tècnic.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 24
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Itineraris i mencions

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Itinerari en Disseny de Circuits Integrats
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (240 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Enginyer electrònic i enginyer de telecomunicació (professió regulada). Càrrecs tècnics i directius en empreses de l'àmbit de l'electrònica i les telecomunicacions. Els sectors empresarials en què sol trobar feina són molt diversos i variats: Electrònica. Telecomunicació. Electrònica de consum. Microtecnologia i nanotecnologia. Automoció. Centres d'R+D+I. Sector sanitari i biomèdic. Seguretat. Robòtica. Energia i sostenibilitat. Multimèdia, imatge, so i TIC. Sector aeronàutic i aeroespacial. Sector dels serveis. Sector públic. I, en general, qualsevol sector d'activitat econòmica que necessiti la utilització de l'electrònica i les comunicacions en la millora de la productivitat i la competitivitat. L'electrònica i la telecomunicació estan presents en gairebé tots els sectors productius.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Física

Martí i Franquès, 1-11  - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 021 116

sec.facultat.fisica@ub.edu


Bústia de consultes