Presentació

El grau en Física facilita coneixements sobre els principis teòrics i aplicacions pràctiques dels fenòmens físics. Aquesta formació és la millor via per comprendre les lleis que els regeixen i els models que els expliquen mitjançant el raonament científic.
El grau en Física proporciona formació científica sòlida sobre els conceptes bàsics de la física, tant en el marc teòric com en l’instrumental, que a més és interdisciplinària i transversal amb altres branques de la ciència i la tecnologia, d’acord amb les noves fronteres de la física, i tenint en compte l’evolució recent de les sortides professionals les persones titulades.

Ofereix una formació centrada en els fenòmens físics i els models i lleis que els expliquen, i proporciona familiaritat amb el llenguatge matemàtic, el mètode experimental, els instruments sofisticats i els mètodes computacionals. També proporciona una introducció a diferents camps punters de Recerca Bàsica i aplicada.

Forma professionals versàtils i amb capacitat per solucionar problemes de caràcter multidisciplinari en l’àmbit científic i tecnològic.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
  • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

162 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 70,3%, castellà 22,1%, anglès 7,5%
Nota de tall

12,114 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisCESAR FERRATER MARTORELL
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Adquirir coneixements fonamentals sobre els fenòmens físics i teòrics, i les lleis que els regeixen o els models que els expliquen. Saber formular les relacions funcionals i quantitatives de la física en llenguatge matemàtic, i utilitzar-les en la resolució de problemes. Utilitzar el mètode experimental com a mitjà per desenvolupar el coneixement científic i validar teories i models físics. Obtenir els coneixements de física necessaris per accedir a estudis de postgrau i al món laboral, incloent-hi la docència. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Ciències Centre: Facultat de Física

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Interès per descobrir i entendre o explicar els fenòmens físics habituals: astronomia, meteorologia, comportament de materials, electrònica, electromagnetisme, òptica, etc. Interès general per les ciències i les noves tecnologies. Capacitat de raonament lògic. Facilitat per a les matemàtiques i la física. El perfil adequat d'ingrés és el d'estudiants de batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia que, com a mínim, hagin cursat les matèries de Física i Matemàtiques, o estudiants d'altres procedències amb coneixements equivalents. Així mateix, és recomanable haver cursat matèries sobre electrotècnia, química, biologia i ciències de la terra i el medi ambient.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 84
Optativa 90
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Física Quàntica 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Física Estadística 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Física de l'Estat Sòlid 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Electrònica Física 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Treball de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Astrofísica i Cosmologia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Astronomia Observacional 1r semestre Optativa 3
Biofísica 2n semestre Optativa 6
Electrodinàmica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Electrònica Aplicada 1r semestre Optativa 9
Energia 2n semestre Optativa 6
Equacions Algebraiques 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Equacions Diferencials 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Estadística 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Estructures Algebraiques 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fenòmens Col·lectius i Transicions de Fase 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física Atòmica i Radiació 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física Computacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física d'Altes Energies i Acceleradors 2n semestre Optativa 6
Física de Materials 2n semestre Optativa 6
Física dels Medis Continus 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física Mèdica 2n semestre Optativa 6
Física Nuclear i de Partícules 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fonaments de l'Espectroscòpia 1r semestre Optativa 3
Fotònica 1r semestre Optativa 9
Gènere, Ciència i Tecnologia 1r semestre Optativa 3
Geofísica 1r semestre Optativa 6
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Grafs 1r semestre Optativa 6
Història de la Física 2n semestre Optativa 3
Instrumentació 2n semestre Optativa 9
Instrumentació Virtual 2n semestre Optativa 3
Laboratori de Física Moderna 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Magnetisme i Superconductivitat 2n semestre Optativa 6
Mecànica Quàntica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Mecànica Quàntica de N-Cossos i Sistemes Ultrafreds 2n semestre Optativa 6
Mecànica Teòrica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Meteorologia Dinàmica 2n semestre Optativa 3
Mètodes Matemàtics Avançats 1r semestre Optativa 6
Mètodes Numèrics I 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Micro i Nanotecnologia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Plasmes i Processos Astrofísics 1r semestre Optativa 6
Pràctiques en Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Probabilitats 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Processament d'Imatge i Visió Artificial 2n semestre Optativa 3
Programació de Simulacions i d'Instruments de Mesura 1r semestre Optativa 6
Projectes 1r semestre Optativa 6
Relativitat General 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Sistemes Fora de l'Equilibri 1r semestre Optativa 3
Tecnologia Electromagnètica 1r semestre Optativa 9
Teoria de la Informació Clàssica i Quàntica 1r semestre Optativa 3
Topologia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Topologia i Geometria Global de Superfícies 1r semestre
2n semestre
Optativa 6

Itineraris i mencions

Menció en Física Fonamental
Menció en Física Aplicada
Menció en Física Fonamental i Minor en Matemàtiques
Menció en Física Aplicada i Minor en Matemàtiques
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (240 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents: Recerca fonamental o aplicada en centres de recerca. Recerca i desenvolupament en indústries. Docència. Serveis meteorològics. Geofísica. Sanitat. Medi ambient. Física nuclear. Empreses d'informàtica.

Inserció laboral

Datos del sistema universitario catalán

Contacte

Facultad de Física

Martí i Franquès, 1-11  - 08028 Barcelona
Secretaría: 934 021 116
sec.facultat.fisica@ub.edu


Buzón de consultas