Presentació

El grau en Biotecnologia proporciona el coneixement dels mecanismes moleculars dels éssers vius i les seves aplicacions biotecnològiques, i per a la sostenibilitat i la bioremediació ambiental.

Forma també en aspectes legals, gestió de projectes i emprenedoria.
El grau en Biotecnologia ofereix una formació multidisciplinària en els àmbits de les ciències biològiques, la tecnologia química i industrial, i la direcció i gestió de bioempreses, amb aplicacions en diverses àrees com la química, l’agricultura, la sanitat, etc.

L’objectiu és que l’estudiant adquireixi les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials, i desenvolupar-ne de nous, basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions dels éssers vius.

En aquest grau s’imparteixen les principals metodologies experimentals en biologia molecular per desenvolupar nous processos relacionats amb l’alimentació saludable i la biomedicina, i per escalar aquests processos a fi de fer-los industrialment possibles i rendibles en l’àmbit de les indústries mèdica, farmacèutica, alimentària, cosmètica i l’àmbit mediambiental, amb l’objectiu de fer avançar la societat.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

80

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 71,1%, castellà 22,4%, anglès 6,5%
Nota de tall

11,812 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisCARLOS BALSALOBRE PARRA
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 •  Formar-se com a professional amb un perfil que s'ajusti a les demandes de les empreses biotecnològiques, així com per accedir a una gran varietat d'estudis de postgrau del àrea.
 • Assolir competències en les aplicacions de la biotecnologia a la sostenibilitat dels sistemes productius, al tractament de residus i a la descontaminació del medi.
 • Desenvolupar l'esperit emprenedor formant-se en els aspectes bàsics de la gestió de projectes biotecnològics (R+D+I), comercialització de productes i serveis biotecnològics, i en els aspectes legals.
 • Adquirir formació i habilitats per la recerca biotecnològica (tecnologies i estratègies frontera) i la seva transferència.
 • Adquirir hàbits de seguretat en el treball de laboratori i conèixer aspectes ètics i bioètics de l'àrea.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els demés i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impactes social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat de treballar amb seguretat en un laboratori.

 

Competències específiques

 • Comprensió del concepte de vida i els seus principis físicoquímics.
 • Capacitat per estudiar els organismes a nivell cel·lular i molecular per tal de comprendre els processos de la vida.
 • Capacitat per comprendre i explicar els principis químic de les reaccions bioquímiques i les tècniques utilitzades.
 • Comprensió dels mecanismes de la herència i les bases genètiques de la biodiversitat.
 • Capacitat per descriure l'estructura i funcionament dels éssers vius a escala molecular, cel·lular i tissular, així como la regulació i integració de les funcions en els organismes.
 • Coneixement de les aplicacions dels sistemes biològics en les activitats humanes.
 • Capacitat per manipular, analitzar i caracteritzar mostres biològiques, incloses les d'origen humà.
 • Capacitat per aïllar, analitzar, identificar i quantificar biomolècules i per avaluar activitats metabòliques.
 • Capacitat per dur a terme cultius cel·lulars, tissulars i de microorganismes.
 • Habilitat per fer bioassajos i proves funcionals i determinar paràmetres vitals.
 • Capacitat per dur a terme estudis de producció i millora animal i vegetal.
 • Capacitat per obtenir, manejar, analitzar, integrar i per comunicar informació bibliogràfica o de bases de dades.
 • Capacitat per obtenir informació, dissenyar experiments e interpretar resultats experimentals.
 • Capacitat per dirigir, redactar i executar processos, serveis i projectes relacionats amb la biologia en diferents àmbits econòmics i de serveis.
 • Coneixement de les estructures i processos que conformen les cèl·lules procariotes i eucariotes.
 • Coneixement dels tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • Capacitat de dissenyar, interpretar i dur a terme amb seguretat estudis de laboratori de l'àmbit biotecnològic.
 • Capacitat per combinar disciplines com la genètica, la microbiologia, la biologia molecular, la fisiologia i la biologia cel·lular amb disciplines de tipus tècnic com l'enginyeria química, les tecnologies de la informació o la robòtica en el desenvolupament de productes biotecnològics i bioprocessos.
 • Capacitat per identificar el paper de la biotecnologia en la sostenibilitat dels recursos i la economia circular.
 • Capacitat per dominar la cerca i interpretació de les bases de dades biològiques i químiques i la comparació de dades dels sistemes biològics integrats (disciplines òmiques), juntament amb el domini de nocions de bioinformàtica.
 • Coneixement de les eines bàsiques de les matemàtiques i la estadística per la seva aplicació en l'anàlisi de dades procedents d'estudis biotecnològics i en el disseny i modelització de processos.
 • Capacitat per definir nous mercats i oportunitats de negocis industrials mitjançant processos i productes biotecnològics.
 • Capacitat per apreciar clarament les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l'activitat professional desenvolupada.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 


Horaris

 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 114
Optativa 54
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia I 1r semestre Formació bàsica 6
Enginyeria Química 2n semestre Obligatòria 6
Física 1r semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques 1r semestre Formació bàsica 6
Química 1r semestre Formació bàsica 6
Biologia II 1r semestre Formació bàsica 6
Bioquímica 2n semestre Formació bàsica 6
Citologia i Histologia 2n semestre Obligatòria 6
Estadística 2n semestre Formació bàsica 6
Química Orgànica 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia Cel·lular 1r semestre Obligatòria 6
Genètica Molecular 1r semestre Obligatòria 6
Macromolècules Biològiques 1r semestre Formació bàsica 6
Metabolisme 1r semestre Formació bàsica 6
Microbiologia 1r semestre Obligatòria 6
Biologia Molecular i Cel·lular dels Microorganismes 2n semestre Obligatòria 6
Fisiologia Animal 2n semestre Formació bàsica 6
Genètica: Anàlisi Genètica 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Aprenentatge Servei, Compromís i Transformació Social 1r semestre Optativa 6
Aqüicultura 2n semestre Optativa 6
Bases Genètiques de les Malalties 1r semestre Optativa 6
Bioètica 1r semestre Optativa 3
Biologia del Càncer 1r semestre Optativa 6
Biomaterials i Nanotecnologies 1r semestre Optativa 6
Bioreactors 2n semestre Optativa 6
Biotecnologia de la Producció Vegetal 2n semestre Optativa 6
BIP: Curs Pràctic de CRISPR 1r semestre Optativa 3
Control de Plagues i Malalties de les Plantes 1r semestre Optativa 6
Control del Metabolisme i el Desenvolupament Vegetals 1r semestre Optativa 6
Disseny i Avaluació de Molècules Bioactives 2n semestre Optativa 6
Ecologia Microbiana 1r semestre Optativa 6
Economia i Empresa 2n semestre Optativa 6
Enginyeria Genètica Avançada 1r semestre Optativa 6
Física Quàntica 1r semestre Optativa 6
Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Immunobiotecnologia 1r semestre Optativa 6
Introducció a la Nanotecnologia 2n semestre Optativa 3
Materials Funcionals 2n semestre Optativa 6
Materials Inorgànics 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Models d'Integració Fisiològica 2n semestre Optativa 6
Molècules Bioactives Extretes d'Animals, Plantes i Fongs 1r semestre Optativa 6
Neurobiologia 1r semestre Optativa 6
Pràcticum I 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Pràcticum II 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Processos Biotecnològics 2n semestre Optativa 6
Processos i Bioreactors 2n semestre Optativa 6
Reconeixement i Interaccions Moleculars 2n semestre Optativa 6
Seguretat Alimentària 1r semestre Optativa 6
Tècniques Avançades de Bioquímica i Biologia Molecular 1r semestre Optativa 6
Tècniques de Diagnòstic i d'Imatge 1r semestre Optativa 6
Tecnologia de la Producció Animal 1r semestre Optativa 6
Tecnologia de la Reproducció Animal 2n semestre Optativa 6
Teràpia Cel·lular i Gènica 2n semestre Optativa 6
Virologia 2n semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Menció en Biotecnologia Molecular
Menció en Biotecnologia Agroalimentària
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou tres assignatures obligatòries de pràctiques curriculars, dues de 6 crèdits (150 hores) cadascuna i una de 12 crèdits (300 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques.  La coordinadora del programa de pràctiques Curriculars per a projectes UB és la professora Sílvia Busquets i per a projectes en entitats externes és el professor Francesc Oliva. La coordinadora de les pràctiques no curriculars és la professora Magdalena Grifoll.

 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Recerca industrial: farmacèutica, biomèdica i veterinària.
 • Recerca de processos biotecnològics nous, en centres de recerca.
 • Indústria de producció de material biològic (enzims, anticossos, enginyeria de proteïnes, antibiòtics, vitamines, etc.).
 • Indústria química: processos d'enginyeria química i processos sostenibles.
 • Indústria alimentària: producció d'aliments, i estudi de la conservació i del processament.
 • Indústria i explotacions agrícoles.
 • Optimització de processos biotecnològics en empreses.
 • Indústria biotecnològica de materials i nanobiotecnologia.
 • Empreses de producció primària: ramadera, vegetal, aqüicultura, biomedicina i teràpia molecular.
 • Empreses mediambientals: bioremediació, control de plagues, assessorament ambiental.
 • Identificació vegetal i anàlisi de pedigrí amb marcadors moleculars.
 • Gestió d'R+D, patents o empresari autònom.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Biologia

Diagonal, 643 - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 021 087
secretaria-biologia@ub.edu

 

Bustia de consultes