Presentació

El grau en Sociologia ofereix un ampli coneixement de les ciències socials i una preparació profunda sobre l'estructura social, la teoria sociològica, la metodologia i les tècniques de recerca.
El grau en Sociologia aporta el coneixement necessari per a entendre com les societats humanes s'han organitzat per a conviure, cooperar, produir, innovar i crear. Explica la manera en la qual les societats han evolucionat i mostra que encara poden continuar evolucionant per a millorar. Està estructurat amb quatre objectius bàsics: en primer lloc, adquirir eines teòriques per a comprendre el món actual; en segon lloc, habilitar-se en l'ús de les millors tècniques per a captar les dinàmiques col·lectives que generen conflictes o canvis, tant polítics com econòmics, culturals, o demogràfics; en tercer lloc, fomentar la reflexió, l'anàlisi i la crítica necessàries que afavoreixen bones intervencions i accions socials, i finalment, dotar-se dels instruments necessaris per a la intervenció social en el mercat, les organitzacions i les institucions.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

130 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 63%, castellà 28,4%, anglès 8,6%
Nota de tall

7,210 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisM. TRINIDAD BRETONES ESTEBAN
Adreça electrònicacapest-sociologia@ub.edu
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Formar-se en el coneixement de les principals teories i perspectives que expliquen el funcionament de la societat humana i les dinàmiques socials.
 • Desenvolupar l'anàlisi sobre l'evolució, el canvi i les transformacions de les societat contemporànies, i assenyalar les tendències de futur.
 • Potenciar el coneixement de les estructures i els funcionaments de les organitzacions socials i l'actuació de les persones que hi intervenen.
 • Dotar-se professionalment d'eines per a la intervenció en els mercats, en les organitzacions i institucions de l'Estat, i en el conjunt divers d'organitzacions socials privades.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de buscar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes.
 • Capacitat per reconèixer la diversitat.
 • Lideratge.

Competències específiques

 • Capacitat per analitzar els conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.
 • Aprenentatge de la teoria sociològica i de les escoles i els autors principals fins al moment actual.
 • Domini de l'ús de les metodologies i tècniques d'investigació social bàsiques i avançades (qualitatives i quantitatives), incloent-hi, a més, els aspectes de mostreig i programes informàtics específics.
 • Coneixement de la població, els recursos i el medi ambient.
 • Capacitat per identificar i avaluar els conceptes bàsics de les desigualtats socials, diferències socials, capital social i poder.
 • Capacitat per analitzar les transformacions i l'evolució de les societats contemporànies, i per elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Facilitat per a les matemàtiques i la estadística.
 • Predisposició per a la reflexió crítica i iniciativa.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Facilitat d'expressió.
 • Àmplia visió de l'entorn polític i social.
 • És recomanable el coneixement d'una altra llengua (preferentment l'anglesa).
 • És recomanable el coneixement i domini de les noves tecnologies de la informació.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 138
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Antropologia 1r semestre Formació bàsica 6
Ciència Política I 1r semestre Formació bàsica 6
Història 1r semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques 1r semestre Formació bàsica 6
Sociologia I 1r semestre Formació bàsica 6
Ciència Política II 2n semestre Formació bàsica 6
Economia 2n semestre Formació bàsica 6
Estadística 2n semestre Formació bàsica 6
Metodologia de les Ciències Socials 2n semestre Formació bàsica 6
Sociologia II 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Estat i Societat 1r semestre Obligatòria 6
Salut i Benestar 1r semestre Obligatòria 6
Sociologia Mediambiental 1r semestre Obligatòria 6
Treball Final de Carrera 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 12

Itineraris i mencions

Sociologia
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou la possibilitat de fer fins a un màxim de 6 crèdits optatius de pràctiques

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Máximo Losilla. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Assessoria d'organismes públics i privats, nacionals i internacionals (com ajuntaments, empreses, ONG, mitjans de comunicació, etc.), que requereixen de dades i d'anàlisis sobre dinàmiques socials diverses (condicions de desigualtats socials, de precarietat o de vulnerabilitat; evolució de conflictes; processos migratoris, etc.).
 • Activitat professional per a la dinamització social i cultural.
 • Avaluació de polítiques socials i projectes d'intervenció social i comunitària.
 • Activitat professional de la publicitat, el màrqueting i els estudis de mercat.
 • Activitat professional de centres d'estadística i estudis d'opinió.
 • Gestió d'empreses i institucions en l'àmbit de la organització dels recursos humans i del treball.
 • Investigació social aplicada.
 • Recerca.
 • Ensenyament.

Data from the university system in Catalonia

Contacte

Faculty of Economics and Business

Diagonal, 690-696 - 08034 Barcelona

Secretary: 934 024 304
secretaria.fee@ub.edu

Questions mailbox