Presentació

Aquest grau et proporcionarà una formació sòlida  en les diverses facetes que integren el llenguatge humà i un ampli coneixement de llengües específiques.

El grau en Lingüística de la Universitat de Barcelona té com a objectiu la reflexió sobre el llenguatge a partir de la diversitat i la complexitat de les llengües en tots els seus aspectes: ortografia, sintaxi, anàlisi gramatical, fonologia, fonètica, semiologia, dialectologia, lexicografia, gramàtica, semàntica, sociolingüística o filosofia del llenguatge.

Facilita coneixements sobre les diferents teories lingüístiques contemporànies, amb els pressupostos teòrics i metodològics corresponents, i ofereix formació professional sòlida en les diverses facetes que integren el llenguatge humà, afavorint l’especialització en alguna àrea específica de la lingüística.

Permet assolir les habilitats i competències necessàries per a l’exercici de la professió i capacita per assolir un bon coneixement de llengües específiques. Els professionals de la lingüística treballen en els àmbits d’assessorament lingüístic, mitjans de comunicació, traducció, ensenyament o serveis editorials.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

60

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 80,1%, castellà 17,1%, anglès 2,8%
Nota de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARIA PILAR PEREA SABATER
Coordinació

 Lourdes Romera

Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Assolir una formació professional sòlida en les diverses facetes que integren el llenguatge humà, afavorint l'especialització en alguna àrea específica de la lingüística.
 • Adquirir les habilitats i competències necessàries per a l'exercici de la professió.
 • Assolir un bon coneixement de llengües específiques.

Competències

Competències generals 

 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
 • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

Competències específiques 

 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
 • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Interès pel fenomen lingüístic i la comunicació, i per les llengües i la seva estructura.
 • Curiositat intel·lectual i capacitat analítica, crítica i argumentativa.
 • Coneixements d'anglès i d'informàtica bàsica.


Accés des de qualsevol modalitat de batxillerat.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 114
Optativa 60
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Adquisició de Lèxic en Alemany - Llengua Estrangera 1r semestre Optativa 6
Adquisició de Llengües 2n semestre Optativa 6
Anàlisi de Textos Àrabs 1r semestre Optativa 6
Anàlisi de Textos Francesos I 2n semestre Obligatòria 6
Anàlisi del Discurs (Espanyol) 1r semestre Obligatòria 6
Antropologia Lingüística 2n semestre Optativa 6
Àrab dels Mitjans de Comunicació 2n semestre Optativa 6
Àrab Modern III 1r semestre Obligatòria 6
Àrab Modern IV 2n semestre Obligatòria 6
Àrab Modern V 1r semestre Obligatòria 6
Àrab Modern VI 2n semestre Obligatòria 6
Arameu I 1r semestre Optativa 6
Arameu II 2n semestre Optativa 6
Biolingüística 2n semestre Optativa 6
Comunicació Intercultural - Alemany 2n semestre Optativa 6
Crítica Textual Hebrea 1r semestre Obligatòria 6
Crítica Textual Hebrea 1r semestre Obligatòria 6
Dialectologia Catalana 1r semestre Optativa 6
Ecologia i Planificació Lingüístiques 1r semestre Optativa 6
Edició de Textos Portuguesos 2n semestre Obligatòria 6
Estratègies Comunicatives en Gallec 1r semestre Obligatòria 6
Expressió Oral del Francès II: Taller de Creació 1r semestre Obligatòria 6
Fenici 2n semestre Optativa 6
Fenici 2n semestre Optativa 6
Fonètica i Fonologia Angleses II 1r semestre Obligatòria 6
Fonètica i Fonologia Russes 1r semestre Obligatòria 6
Fonologia Catalana 1r semestre Obligatòria 6
Fonologia de Laboratori 1r semestre Optativa 6
Gramàtica Àrab I 2n semestre Obligatòria 6
Gramàtica Contrastiva (Italià/Català-Castellà) 2n semestre Optativa 6
Gramàtica Descriptiva de l'Anglès I 2n semestre Obligatòria 6
Gramàtica Descriptiva de l'Anglès II 1r semestre Obligatòria 6
Gramàtica Descriptiva de l'Anglès III 2n semestre Obligatòria 6
Gramàtica Grega 1r semestre Optativa 6
Gramàtica Llatina I 1r semestre Obligatòria 6
Gramàtica Llatina II 2n semestre Obligatòria 6
Gramàtica Llatina III 1r semestre Obligatòria 6
Grec Modern I 2n semestre Optativa 6
Grec Modern II 1r semestre Optativa 6
Hebreu Bíblic II 2n semestre Optativa 6
Hebreu Medieval 2n semestre Obligatòria 6
Hebreu Modern III 1r semestre Obligatòria 6
Hebreu Modern IV 2n semestre Obligatòria 6
Hebreu Rabínic 1r semestre Optativa 6
Història de la Llengua Anglesa I 1r semestre Obligatòria 6
Història de la Llengua Àrab 1r semestre Optativa 6
Història de la Llengua Catalana Antiga i Medieval 1r semestre Optativa 6
Història de la Llengua Catalana Moderna i Contemporània 2n semestre Optativa 6
Història de la Llengua Espanyola Anual Obligatòria 12
Història de la Llengua Francesa 1r semestre Obligatòria 6
Història de la Llengua Italiana 1r semestre Obligatòria 6
Història Externa de l'Alemany 2n semestre Obligatòria 6
Historiografia Llatina 1r semestre Optativa 6
Indoeuropeu I 2n semestre Obligatòria 6
Introducció a la Retòrica i l'Estilística Llatines 1r semestre Obligatòria 6
Lexicologia Catalana i Semàntica 2n semestre Optativa 6
Lingüística de Corpus 2n semestre Optativa 6
Literatura Grega III: Prosa 1r semestre Optativa 6
Literatura Hebrea Moderna i Contemporània 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Alemanya II 1r semestre Optativa 6
Llengua Alemanya III 2n semestre Optativa 6
Llengua Alemanya IV 1r semestre Optativa 6
Llengua Catalana Estàndard 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Francesa II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Francesa III 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Italiana II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Italiana III 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Portuguesa II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Russa II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Russa III 2n semestre Obligatòria 6
Llengua Russa IV 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Russa V 2n semestre Obligatòria 6
Manuscrits Àrabs: Cal·ligrafia, Codicologia i Ecdòtica 1r semestre Optativa 6
Morfologia Catalana 2n semestre Obligatòria 6
Morfologia Contrastiva de l'Alemany 2n semestre Obligatòria 6
Neurolingüística 2n semestre Optativa 6
Poesia Èpica Llatina 1r semestre Optativa 6
Poesia Lírica Llatina 2n semestre Optativa 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pragmàtica del Català 1r semestre Optativa 6
Prosa Clàssica Llatina I 2n semestre Optativa 6
Prosa Clàssica Llatina II 1r semestre Optativa 6
Romanès en el seu Context Romànic 1r semestre Obligatòria 6
Seminari de Lingüística Alemanya 1r semestre Obligatòria 6
Sintaxi Catalana 1r semestre Obligatòria 6
Sintaxi Contrastiva de l'Alemany 1r semestre Obligatòria 6
Sintaxi de l'Espanyol Anual Obligatòria 12
Sintaxi Grega 2n semestre Optativa 6
Tècniques de la Traducció (Italià/Castellà-Català) 1r semestre Obligatòria 6
Tècniques de Traducció de l'Àrab 1r semestre Optativa 6
Textos Alemanys 1r semestre Obligatòria 6
Textos Grecs I 1r semestre Obligatòria 6
Textos Grecs II 2n semestre Obligatòria 6
Textos Grecs III: Èpica i Lírica 1r semestre Obligatòria 6
Textos Grecs IV: Prosa 2n semestre Obligatòria 6
Textos Grecs V: Drama 1r semestre Obligatòria 6
Traducció del Portuguès i del Gallec 1r semestre Obligatòria 6
Traducció Literària (Italià/Castellà-Català) 1r semestre Optativa 6
Variació i Política Lingüístiques 2n semestre Obligatòria 6

Itineraris i mencions

Menció en Lingüística i una Llengua
Menció en Lingüística i dues Llengües
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col.laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Tecnologías del lenguaje (traducción automática y gestión de la información).
 • Planificación lingüística.
 • Documentación y descripción de lenguas.
 • Traducción.
 • Servicios editoriales.
 • Enseñanza.
 • Investigación.

Posibilidad de trabajar en equipos interdisciplinares en los siguientes ámbitos:

 • Patologías del lenguaje.
 • Adquisición y aprendizaje de lenguas.
 • Comunicación oral y escrita en dominios especializados.
 • Lenguaje publicitario.
 • Turismo.
 • Interculturalidad y plurilingüismo.
 • Asesoramiento lingüístico en el ámbito forense.

Contacte

Facultat de Filologia i Comunicació
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Secretaria: 934 035 584 | 83
fil-secretaria@ub.edu


Bústia de consultes