Presentació

En la Universitat de Barcelona hem previst un itinerari que et permet cursar els estudis de Gestió de la Informació i Documentació Digital i Comunicació Audiovisual simultàniament. Per a això, és necessari completar un total de 348 crèdits en 5 anys i cursar assignatures de tots dos graus.

El doble grau en Comunicació Audiovisual i Gestió d’Informació i Documentació Digital forma professionals del sector audiovisual en els perfils de director, guionista, productor, realitzador, dissenyador de producció i postproducció visual i sonora, investigador i gestor de comunitats (community manager) i que alhora dominin els processos i tècniques de creació, anàlisi, gestió, avaluació i comunicació de la informació en diferents mitjans i formats per als usuaris finals.

També els forma per dominar les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les diverses fases i gèneres, així com les relacions entre si, i per conèixer les tècniques de planificació, implementació, gestió i avaluació de productes i serveis d’informació, així com els canals i dispositius actuals pels quals s’ofereixen.

Dades bàsiques

Tipus Doble grau
Centre de gestió Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits 320
Places

20

Durada 5 anys acadèmics
Idioma de docència català 63,9%, castellà 36,8%, anglès 1,5%
Nota de tall

10,87 (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit 18,46 €
Pràctiques externes
Cap d'estudis MARI VÁLLEZ LETRADO

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Formar professionals que dominin els processos i tècniques de planificació, implementació, anàlisi, gestió, avaluació i comunicació de la informació. 

 • Formar professionals que coneguin el marc legal nacional i internacional que afecta a la informació en el nou món digital. 

 • Formar professionals oberts al canvi audiovisual i tecnològic, amb capacitat d'adaptació constant a un entorn en contínua transformació. 

 • Formar professionals que disposin d'una capacitat crítica, analítica i reflexiva en l’àmbit audiovisual i de la informació. 

 • Formar en les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seves diverses fases i gèneres. 

 • Ensenyar metodologies i conceptes aplicables a les branques d'investigació del sector audiovisual i de la gestió de la informació. 

 • Fomentar la creativitat per a l'elaboració de continguts audiovisuals, multimèdia, informatius i interactius. 

 • Formar professionals en els dos sectors: director, guionista, productor, realitzador, dissenyador de producció i postproducció visual i sonora, , arquitecte de sistemes web, arxiver, auditor d’informació, bibliotecari, documentalista, investigador, gestor de comunitats, entre altres possibles perfils. 

Competències

 • Generals 

 • Compromís ètic  

 • Capacitat d'aprenentatge  

 • Treball en equip 

 • Capacitat creativa i emprenedora  

 • Capacitat comunicativa  

 • Capacitat d’aplicar la sostenibilitat 

 •  

 • Específiques  

 • Adquirir coneixements sobre els diferents entorns i disciplines 

 • Analitzar els llenguatges i models comunicatius 

 • Aplicar les tècniques de planificació per dur a terme projectes  

 • Produir textos acadèmics i professionals propis dels àmbits 

 • Aplicar els mètodes d'investigació als diferents àmbits 

 • Planificar i realitzar campanyes de comunicació a través de plataformes web i mitjans socials 

 • Realitzar produccions audiovisuals i multimèdia 

 • Gestionar fons i col·leccions a partir de l'aplicació de tècniques d’adquisició, preservació, conservació i eliminació de documents 

 • Aplicar normatives i altres instruments d'estructuració, descripció i representació de dades i informació en diferents contextos 

 • Aplicar instruments i estratègies de màrqueting en els diferents entorns  

 • Aplicar tècniques per desenvolupar activitats de cerca i recuperació de la informació 

 • Comprendre la funcionalitat dels dispositius audiovisuals i multimèdia i saber-los emprar 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

La doble titulació INFOCOM és apte per als estudiants de qualsevol dels batxillerats i de Cicles Formatius de Grau Superior, així com per aquells d'altres llicenciatures, fonamentalment de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, i de la d'Arts i Humanitats. A més, pot resultar d'especial interès disposar d'algunes de les característiques que segueixen:
 • Capacitat d'adaptació als canvis continus que es produeixen en l'entorn de la informació, derivats de l'impacte de la ràpida evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Capacitat de planificar i d'organitzar tasques i processos, així com d'ordenar i estructurar conceptes relacionats.
 • Habilitats comunicatives i de relació social, com ara, empatia, tècniques de comunicació oral assertiva, capacitat de participació i de cooperació en projectes col·lectius i equips de treball.
 • Esperit d'aprenentatge i formació al llarg de la vida, curiositat intel·lectual, sentit de la responsabilitat i capacitat de crítica i autocrítica.
 • Creativitat, imaginació, flexibilitat i iniciativa.

Preinscripció

Malgrat no existir un perfil d'accés únic, existeixen certes actituds i aptituds que també faciliten cursar el doble grau, bé que es poden aprendre i/o practicar durant els anys d'estudi: 

  

 • Capacitat d'adaptació als canvis continus que es produeixen en l'entorn audiovisual i de la informació. 

 • Capacitat de planificar i organitzar tasques i processos, així com ordenar i estructurar conceptes relacionats. 

 • Habilitats comunicatives, capacitat lingüística trilingüe (català, castellà i anglès), domini del llenguatge verbal i no verbal, empatia, tècniques de comunicació assertiva, capacitat de participació i de cooperació en projectes col·lectius i equips de treball. 

 • Esperit d'aprenentatge i formació al llarg de la vida, curiositat intel·lectual, sentit de la responsabilitat i capacitat de crítica i autocrítica. 

 •  Creativitat, imaginació, flexibilitat i iniciativa. 


 

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació acadèmica 

 

Tràmits específics de la titulació

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Fitxa del grau

Professorat

Consulta el professorat de primavera i de tardor que imparteix docència en el curs vigent: ​​​

Pràctiques

Les pràctiques (curriculars i extracurriculars) contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 12 crèdits (240 hores). Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques és n'Aurora Vall Casas.
 

Informació institucional

Tràmits per fer les pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Un professional que disposi d'un doble grau en Gestió de la Informació i Documentació Digital i Comunicació Audiovisual té una gran varietat d'oportunitats laborals en diferents sectors. A continuació, es presenten alguns exemples de les possibles sortides professionals per a cadascun dels graus:

Gestió de la informació i documentació digital
• Arquitecte de sistemes web
• Arxiver en entorns patrimonials
• Auditor d'informació
• Bibliotecari en biblioteques públiques, escolars, acadèmiques o especialitzades
• Consultor en sistemes d'informació
• Documentalista en empreses, mitjans de comunicació o administració pública
• Especialista en gestió de continguts, content manager o content curator
• Especialista en gestió de mitjans socials (social media)
• Especialista en usabilitat
• Formador en alfabetització informacional
• Gestor de projectes de digitalització
• Gestor del coneixement a les organitzacions
• Gestor documental a l'empresa
• Webmaster

Comunicació audiovisual
• Direcció, guionatge i realització audiovisual
• Disseny de producció i postproducció visual i sonora.
• Producció i gestió audiovisual.
• Investigació i assessorament expert en mitjans audiovisuals.

A més, la combinació de competències de cada grau conforma un perfil professional altament versàtil. Els graduats poden treballar en entorns actuals que requereixen la integració de la informació i el contingut audiovisual.