Altra oferta formativa

Conscients de la importància de la necessitat de complementar, ampliar i actualitzar coneixements en un món canviant, la Universitat de Barcelona ofereix tota una sèrie de cursos i activitats que s’adrecen tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Llengua catalana

Els cursos de llengua catalana que organitzen els Serveis Lingüístics s’adrecen bàsicament a la comunitat universitària, però també estan oberts al públic en general. S’ofereixen cursos des del nivell inicial al nivell avançat en modalitat presencial i en diversos centres de la UB, tant durant el curs acadèmic com a l’estiu.


Llengües estrangeres

El coneixement de llengües estrangeres és un requisit que ha esdevingut bàsic i imprescindible en la societat actual i que beneficia tant els estudis universitaris com a l’hora de buscar feina. L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB ofereix la possibilitat d’estudiar més de 15 idiomes diferents, des del nivell principiant fins al nivell superior, mitjançant cursos generals, específics i de preparació d’exàmens internacionals.


Espanyol com a llengua estrangera
Estudis Hispànics de la Universitat de Barcelona ofereix cursos d’espanyol com a llengua estrangera des del nivell principiant fins al de perfeccionament.

Activitats d’estiu

Cursos d’estiu en àrees molt diverses per acostar la Universitat a nous públics i nous escenaris.

dret

Activitats de curta durada

Us presentem les activitats formatives de curta durada promogudes i impulsades per la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una oferta adreçada a persones interessades en la matèria. No s'estableix cap requisit d'accés de manera general, sens prejudici que se'n puguin fixar algun d'específic per a una determinada activitat. La superació de l'activitat formativa comporta l'expedició d'un document acreditatiu sense cap qualificació associada.


Formació d'IL3-UB

Formació permanent i formació a mida per a les empreses oferta per l'institut de formació continuada de la Universitat de Barcelona, IL3-UB.