Estatut de la Universitat de Barcelona 2025

La Llei orgànica del sistema universitari estableix que les universitats han de dotar-se d'un Estatut nou per al compliment de la seva missió com a generadores i transmissores del coneixement i com a actores principals del desenvolupament i la transformació social.

El Claustre ha aprovat el procediment per elaborar l'Estatut de la Universitat de Barcelona.

L'Estatut, com a norma pròpia superior de la Universitat, ha d'incorporar la seva missió, els principis que la identifiquen i els paràmetres que garanteixen l'autonomia universitària i el retiment de comptes. Ha de ser una norma flexible i oberta que doni resposta a les necessitats actuals i aixoplugui les estratègies del futur.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.


Procediment d’elaboració de l’Estatut de la Universitat

El 20 de març de 2024 el Claustre universitari extraordinari va aprovar el procediment d'elaboració de l'Estatut, fonamentat en la participació col·laborativa i en la transparència. Com a eina de suport, aquest web facilita l'accés a la documentació que es generi, canalitza la participació de la comunitat universitària i situa en cada moment en què som.

Fases