ELECCIONS AL RECTORAT

Eleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona, el 4 i 5 de desembre

Per poder exercir el dret de vot, cal estar inscrit en el cens, que es publicarà el 18 d'octubre i que es pot consultar a les intranets de la UB (PDIPAS i alumnat). El termini per presentar reclamacions referents a omissions o inexactituds del cens restarà obert fins a les 23:59 del 27 d'octubre.
Novetats