Campanya electoral

La campanya electoral tindrà lloc del 30 d’abril al 8 de maig d’enguany.

S’informa a les candidatures que s’han d’abstenir de realitzar actes fora del període de campanya electoral especialment els que incloguin una petició expressa del vot, d’acord amb l’article 25 del RGE i l’article 53 de la LOREG, i la Instrucció 3/2011 de la Junta Electoral Central interpretativa de l’article 53 de la LOREG.
​​​​​​​

Programes electorals

​​​​​​​Aquí enllacem els programes electorals de les diferents candidatures al Claustre:  ​​​​​​​

Vídeos de propaganda electoral

​​​​​​​Podeu veure la presentació de les diferents candidatures al 𝗖𝗹𝗮𝘂𝘀𝘁𝗿𝗲 que han volgut gravar un vídeo per a les xarxes institucionals demanant el vot, i que hem difós a través del canal d'Instagram de la UB:  

Tramesa de propaganda electoral mitjançant les llistes de distribució del cens

L’Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació elaborarà unes llistes de distribució amb les adreces electròniques ub.edu del cens definitiu aprovat per cada procés electoral.
 ​​​​​​​
La tramesa de correus per mitjà d’aquestes llistes la farà la Coordinació Tècnica electoral (eleccions.estudiants@ub.edu).

El funcionament d’aquestes llistes de distribució és el següent:
  • Cada candidatura podrà enviar un correu electrònic als seus electors. El títol del correu ha de ser «Comunicat de la candidatura XX».
  • La candidatura ha de trametre el text del contingut del correu, sense adjunts i d’una extensió màxima d’1 MB, a l’adreça eleccions.estudiants@ub.edu, fins al dia 6 de maig.
  • Els correus s’enviaran des de l’adreça eleccions.estudiants@ub.edu fins al 7 de maig, i per ordre estricte d’arribada.
  • Aquestes trameses es faran només als correus @ub.edu dels estudiants.
  • En qualsevol cas es descartaran tots els missatges erronis, com ara els enviats a adreces equivocades, bústies plenes, etc.
​​​​​​​

Informació de propaganda electoral de les diferents candidatures al Claustre de la Universitat de Barcelona


La unitat de Nous Formats de l’àrea de Comunicació ofereix a les diferents candidatures al Claustre Universitari la possibilitat de gravar un vídeo per a les xarxes socials institucionals en què els candidats expliquin molt resumidament el seu missatge programàtic i demanin el vot.

Les candidatures al Claustre Universitari poden fer arribar a la Coordinació Tècnica electoral, mitjançant instància genèrica, els seus programes electorals per tal que siguin publicats en el web d’eleccions d’estudiants.​​​​​​​