El Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat, i la seva composició i funcions estan definides per la Llei d’universitats de Catalunya.
Les funcions del Consell Social són:
  • Funcions de programació i gestió de l'activitat universitària, com ara col·laborar en la definició dels criteris i els objectius del planejament estratègic de la Universitat; acordar la implantació o la supressió d'ensenyaments, i també la creació i supressió dels centres docents i dels instituts universitaris de recerca; contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la Universitat, i promoure vincles de col·laboració entre universitats i amb entitats socials representatives.
vitrall
  • Funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials, com ara promoure la participació de la societat en el seu finançament; estimular la inversió en recerca de les empreses i la col·laboració en la recerca universitària; aprovar el pressupost de la Universitat; supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar-ne la liquidació; acordar les operacions d'endeutament i d'aval de la Universitat; aprovar els preus dels ensenyaments propis i els dels seus serveis; vetllar pel patrimoni de la Universitat, i adoptar els acords sobre els béns patrimonials.
     
  • Funcions respecte a la comunitat universitària, com ara acordar la proposta de nomenament del gerent o la gerenta; aprovar la relació de llocs de treball del personal de la Universitat i les seves modificacions; informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral; acordar l'assignació de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió; estudiar i acordar la política de beques, d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i la recerca que atorgui la Universitat amb càrrec als seus pressupostos; aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, i vetllar per la inserció laboral correcta dels titulats de la Universitat.

Novetats Tota l’actualitat de la UB

Institucional

La UB aprova un nou model acadèmic i docent, basat en l’aprenentatge actiu i en la innovació

El nou model actualitza els programes de formació dels estudiants i el desenvolupament acadèmic del professorat.

Institucional

Els dos centres de recerca vinculats al Clínic s’incorporen al Parc Científic de Barcelona

L’IDIBAPS i l’ISGlobal ocuparan 930 m² del complex de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona.

Institucional

La UB obté la posició 53 i és líder estatal en el rànquing QS d’universitats europees

Destaca en reputació acadèmica, xarxes de recerca internacional i sostenibilitat.

Institucional

El Consell Social estrena nova web

Posem a la vostra a disposició una nova pàgina web en què podreu trobar detalladament tota la informació sobre l'organització, l'actualitat i els premis del Consell.