El Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat, i la seva composició i funcions estan definides per la Llei d’universitats de Catalunya.
Les funcions del Consell Social són:
  • Funcions de programació i gestió de l'activitat universitària, com ara col·laborar en la definició dels criteris i els objectius del planejament estratègic de la Universitat; acordar la implantació o la supressió d'ensenyaments, i també la creació i supressió dels centres docents i dels instituts universitaris de recerca; contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la Universitat, i promoure vincles de col·laboració entre universitats i amb entitats socials representatives.
vitrall
  • Funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials, com ara promoure la participació de la societat en el seu finançament; estimular la inversió en recerca de les empreses i la col·laboració en la recerca universitària; aprovar el pressupost de la Universitat; supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar-ne la liquidació; acordar les operacions d'endeutament i d'aval de la Universitat; aprovar els preus dels ensenyaments propis i els dels seus serveis; vetllar pel patrimoni de la Universitat, i adoptar els acords sobre els béns patrimonials.
     
  • Funcions respecte a la comunitat universitària, com ara acordar la proposta de nomenament del gerent o la gerenta; aprovar la relació de llocs de treball del personal de la Universitat i les seves modificacions; informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral; acordar l'assignació de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió; estudiar i acordar la política de beques, d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i la recerca que atorgui la Universitat amb càrrec als seus pressupostos; aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, i vetllar per la inserció laboral correcta dels titulats de la Universitat.

Novetats Tota l’actualitat de la UB

Institucional

Un congrés internacional mostra casos de recuperació de la memòria històrica arreu del món

S’hi analitzaran els cementiris per a infants de la comunitat índia als Estats Units, els estudis forenses posteriors a la guerra del Vietnam o les actuacions a la vall de Cuelgamuros.

Institucional

El Claustre posa en marxa la fase de redacció de l’Estatut de la UB

El rector ha remarcat el caràcter col·laboratiu d’un procés que ha qualificat de «gran oportunitat per refundar la Universitat».

Institucional

La Universitat de Barcelona i el Departament de Justícia, Drets i Memòria creen una càtedra per avaluar l’impacte social i econòmic del bon funcionament de l’Administració de Justícia

S’impulsaran activitats de formació, recerca i divulgació per fer créixer el coneixement en aquesta matèria.

Institucional

La Universitat de Barcelona organitza Alma Mater, la primera competició intrauniversitària d’esports electrònics

Es tracta d’un torneig de League of Legends entre facultats que incorpora recerca en innovació, salut i benestar.

Institucional

Reconeixement per a dos padrins especials

La seva generosa donació permet restaurar una obra única del segle XVIII.

Institucional

El Consell Social estrena nova web

Posem a la vostra a disposició una nova pàgina web en què podreu trobar detalladament tota la informació sobre l'organització, l'actualitat i els premis del Consell.