El Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat, i la seva composició i funcions estan definides per la Llei d’universitats de Catalunya.
Les funcions del Consell Social són:
  • Funcions de programació i gestió de l'activitat universitària, com pot ser col·laborar en la definició dels criteris i els objectius del planejament estratègic de la Universitat; acordar la implantació o la supressió d'ensenyaments; també la creació i supressió dels centres docents i dels instituts universitaris de recerca; contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la Universitat, i promoure vincles de col·laboració entre universitats i amb entitats socials representatives.
vitrall
  • Funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials, com pot ser promoure la participació de la societat en el seu finançament; estimular la inversió en recerca de les empreses i la col·laboració en la recerca universitària; aprovar el pressupost de la Universitat; supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar la seva liquidació; acordar les operacions d'endeutament i d'aval de la universitat; aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat i els dels seus serveis; vetllar pel patrimoni de la Universitat i adoptar els acords sobre els béns patrimonials.
     
  • Funcions respecte a la comunitat universitària, com pot ser acordar la proposta de nomenament del gerent o la gerenta; aprovar la relació de llocs de treball del personal de la Universitat i les seves modificacions; informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral; acordar l'assignació de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió; estudiar i acordar la política de beques, d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i la recerca que atorgui la Universitat amb càrrec als seus pressupostos; aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat i vetllar per la inserció laboral correcta dels titulats de la Universitat.

Novetats Tota l’actualitat de la UB

Institucional

El Claustre Universitari aprova elevar a l’equip de govern i al Consell de Govern la moció de suport a Palestina

El resultat ha estat de 59 vots a favor, 23 en contra i 37 abstencions.

Institucional

Comunicat de l'equip de govern de la Universitat de Barcelona

Ja fa unes hores que la tasca dels Col·legis Electorals a Catalunya ha finalitzat i, òbviament, també ho ha fet la de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona com a seu electoral.

Institucional

La UB endega el I Concurs de Videopòdcast Maria Sabater

Oportunitat per als estudiants per crear i produir continguts autogestionats.

Institucional

El Consell Social estrena nova web

Posem a la vostra a disposició una nova pàgina web en què podreu trobar detalladament tota la informació sobre l'organització, l'actualitat i els premis del Consell.