Incorporació d’aplicacions

La Guia és un document dirigit a les diferents unitats, serveis i centres de la UB i del Grup UB que explica com s’ha d’emprendre una app dins de la Universitat d’una manera coherent i unificada.  La guia inclou diverses consideracions generals que s’han de tenir en compte a l’hora d’elaborar projectes de desenvolupament d’apps, així com tota una sèrie de recomanacions tècniques i d’adequació a la imatge corporativa de la UB.
 • Preguntes freqüents
  • Les unitats, serveis, centres i altres àrees relacionades que vulguin desenvolupar una aplicació seguint els criteris establerts per a les aplicacions mòbils institucionals, han de contactar amb la unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting

   La unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting contactarà amb els promotors de l’aplicació per iniciar el procés d’acompanyament conjunt entre aquesta unitat i l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

   1. ​​​​​​​​​​És necessari emplenar el formulari de sol·licitud d'incorporació d'Aplicacions mòbils UB.
   2.  Desenvolupament de l'aplicació: s'han de seguir les consideracions i recomanacions establertes a la Guia d'aplicacions mòbils de la UB, pel que fa al desenvolupament tecnològic i a la identificació corporativa.
   3.  Incorporació a les botigues d'aplicacions: les apps incorporades en Aplicacions mòbils UB es publiquen a les botigues de  Google Play i App Store ​​​​​​​amb el perfil de desenvolupador de la Universitat de Barcelona.
   4.  Llançament de l'aplicació: les aplicacions mòbils incorporades a Aplicacions mòbils UB es difonen a través d'aquesta web i dels diferents canals de difusió de la UB disponibles en cada cas.
   5.  Manteniment: en cas que surtin actualitzacions de l'aplicació, és necessari enviar el formulari disponible.
   L’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UB ofereix assessorament i acompanyament tecnològic durant el procés de desenvolupament de l’aplicació, així com en la gestió de la incorporació de l’aplicació a les botigues d’aplicacions, de les quals gestiona el manteniment.
   ​​​​​​​
   La Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting ofereix assessorament en l’ús de la marca UB a l’aplicació, així com assessorament i gestió en la seva difusió, a petició de les persones que hi estiguin interessades. 

   ​​​​​​​Cal tenir en compte que la Universitat de Barcelona no disposa d’un servei de desenvolupament d’aplicacions propi ni de manteniment tècnic o d’atenció als usuaris. Hi ha més informació sobre els serveis que ofereix la UB a la Guia d’aplicacions mòbils UB.