VII Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO

VII Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO.
22/10/13 - 23/10/13 | 16:00
Acadèmic

Amb motiu de la commemoració del vintè aniversari del Programa de Bioètica de la UNESCO, la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB organitza un seminari internacional dedicat a analitzar i debatre sobre recerca biomèdica i sobre el tractament de mostres biològiques dʼorigen humà. La jornada, titulada «La revisió de la Declaració dʼHèlsinki de lʼAssociació Mèdica Mundial a la llum de la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans», s'adreça especialment a membres de comitès dʼètica en recerca i a persones interessades en la formació en bioètica.

En el marc del seminari, el dia 22 dʼoctubre a les 19.15 h es presentarà del llibre La confidencialitat en lʼassistència sanitària (Publicacions i Edicions de la UB, 2013), de Lídia Buisan, professora dʼÈtica Mèdica de la Facultat de Medicina de la UB. Intervindran en aquest acte María Casado, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret de la UB; Albert Royes, secretari de la Comissió de Bioètica de la UB; Manel Gené, director del Departament de Salut Pública de la Facultat de Medicina, i Meritxell Antón, directora de Publicacions i Edicions de la UB.

Més informació

Lloc:
Facultat de Dret, Saló de Graus
Organitza:
Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB