LʼUrban River Lab, un laboratori pioner per millorar la gestió dels rius altament modificats

Aquest laboratori és pioner a tot l’Estat en l’àmbit de la recerca en ecosistemes fluvials.
Aquest laboratori és pioner a tot l’Estat en l’àmbit de la recerca en ecosistemes fluvials.
Recerca
(04/05/2015)

Millorar la qualitat i lʼestat ecològic de lʼaigua ja tractada que surt de les estacions depuradores i contribuir a una gestió més eficient dels recursos hídrics són els principals objectius de lʼUrban River Lab (URL), una plataforma experimental a lʼaire lliure ubicada a lʼestació dʼaigües residuals (EDAR) de Montornès del Vallès.

 

Aquest laboratori és pioner a tot l’Estat en l’àmbit de la recerca en ecosistemes fluvials.
Aquest laboratori és pioner a tot l’Estat en l’àmbit de la recerca en ecosistemes fluvials.
Recerca
04/05/2015

Millorar la qualitat i lʼestat ecològic de lʼaigua ja tractada que surt de les estacions depuradores i contribuir a una gestió més eficient dels recursos hídrics són els principals objectius de lʼUrban River Lab (URL), una plataforma experimental a lʼaire lliure ubicada a lʼestació dʼaigües residuals (EDAR) de Montornès del Vallès.

 

Aquest laboratori, pioner a tot lʼEstat en lʼàmbit de la recerca en ecosistemes fluvials, contribuirà a desenvolupar estratègies alternatives i tècniques innovadores que millorin la gestió dels rius altament modificats. La nova infraestructura ha estat desenvolupada per equips investigadors amb una destacada trajectòria en lʼestudi de la capacitat dʼautodepuració dels sistemes fluvials, dirigits pels experts Francesc Sabater, del Departament d'Ecologia de la UB; Eugènia Martí, del Departament d'Ecologia Continental del Centre dʼEstudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), i Albert Sorolla, de lʼempresa Naturalea Conservació SL, amb la col·laboració del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, lʼAjuntament de Montornès del Vallès i el projecte Cleanleach, de tractament de lixiviats.

 

Millorar la gestió dels ecosistemes fluvials

 

Lʼequipament consta de divuit canals fluvials (de 12 m de llargada i 60 cm dʼamplada) i dotze piscines addicionals (mesocosmos dʼaiguamolls). Aquests canals, que simulen el comportament dels rius urbans, han estat dissenyats per portar a terme assajos experimentals que avaluïn els efectes dels efluents de depuradora ―que solen contenir patògens fecals i contaminants difícilment eliminats per les depuradores convencionals― sobre els rius receptors. 

 

Entre altres línies de treball, els experts analitzaran els efectes de diferents sistemes naturals (plantes i substrats com sorra, grava, pedres, etc.) en la millora de la qualitat de lʼaigua efluent ja depurada dʼaquestes estacions. Lʼobjectiu de la nova infraestructura, que és operativa des del desembre passat, és millorar la comprensió del paper dels diferents compartiments de lʼecosistema fluvial i analitzar els mecanismes naturals que poden contribuir a reduir aquests impactes ecològics sobre el funcionament i la biodiversitat dels rius receptors.

 

«Aquesta infraestructura ens ofereix poder abordar preguntes concretes sorgides de lʼexperiència prèvia amb la finalitat última de contribuir a una millor gestió dels nostres rius, tant des del punt de vista de la qualitat de lʼaigua com de lʼecosistema fluvial», explica el professor Francesc Sabater, responsable del projecte.

 

LʼURL està emmarcat en el projecte Interfaces (Interfícies ecohidrològiques per a la transformació dels fluxos dʼintercanvi dels ecosistemes i els cicles biogeoquímics), un destacat projecte de recerca de les xarxes de formació inicial (ITN) de les accions Marie Curie de la Unió Europea.