Tota la Universitat de Barcelona clama per la pau

Notícia | Institucional
(22/05/2024)

La Universitat de Barcelona està profundament consternada davant la situació que es viu a Gaza des de l’octubre de 2023. Aquesta preocupació s’ha expressat en diverses ocasions en els últims mesos, tant des de la mateixa Universitat —acte organitzat el 12 de febrer de 2024 al Paranimf i manifest llegit pel rector de la Universitat— com des de les xarxes a les quals pertany —comunicats de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) del 10 d’octubre i del 14 de novembre de 2023, i comunicats de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) del 17 d’octubre de 2023, del 18 de desembre i del 9 de maig del 2024. Aquests posicionaments han anat acompanyats de diverses mesures per pal·liar les conseqüències del conflicte en l’àmbit acadèmic —Programa de suport als refugiats, Iniciativa TESI amb la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED) i la Universitat Nacional An-Najah, Nou Consorci Universitat a l’Exili, i d’altres.

Notícia | Institucional
22/05/2024

La Universitat de Barcelona està profundament consternada davant la situació que es viu a Gaza des de l’octubre de 2023. Aquesta preocupació s’ha expressat en diverses ocasions en els últims mesos, tant des de la mateixa Universitat —acte organitzat el 12 de febrer de 2024 al Paranimf i manifest llegit pel rector de la Universitat— com des de les xarxes a les quals pertany —comunicats de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) del 10 d’octubre i del 14 de novembre de 2023, i comunicats de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) del 17 d’octubre de 2023, del 18 de desembre i del 9 de maig del 2024. Aquests posicionaments han anat acompanyats de diverses mesures per pal·liar les conseqüències del conflicte en l’àmbit acadèmic —Programa de suport als refugiats, Iniciativa TESI amb la Unió d’Universitats del Mediterrani (UNIMED) i la Universitat Nacional An-Najah, Nou Consorci Universitat a l’Exili, i d’altres.

La Moció de suport a Palestina als claustres de les universitats públiques catalanes, presentada al Claustre de la Universitat de Barcelona, s’emmarca en aquest context. Atès que va ser aprovada el 8 de maig passat, la moció es va tractar en el Consell de Direcció, que, seguint el mandat que se’n deriva1, va aprovar les mesures següents:
 

1.    En relació amb els punts primer i segon de la moció del Claustre, la Universitat de Barcelona ha manifestat reiteradament el reconeixement de les causes estructurals del conflicte i el seu compromís amb la necessitat d’un alto el foc immediat i permanent a Gaza, així com de l’alliberament de tots els ostatges. I ho seguirà fent, les vegades que calgui, fins que la destrucció i el patiment s’aturin a Palestina, un posicionament emparat en les reiterades resolucions de l’Organització de les Nacions Unides i reforçat pels plantejaments expressats des de la Cort Internacional de Justícia. El compromís de la Universitat de Barcelona amb el dret internacional i la defensa dels drets humans és incontestable.

2.    Quant al punt cinquè de la moció, l’equip de govern es compromet a posar en marxa diferents accions per tal de millorar la transparència i consolidar els principis ètics que vinculen la Universitat, com ara aquestes:

a.    Es formarà un grup de treball amb experts. Constituït en col·laboració amb els col·lectius impulsors de la moció del Claustre Universitari, tindrà vuit integrants i ha de presentar les propostes d’actuació abans de finals de juny.
b.    Es crearà un nou portal a Internet inspirat en exemples de referència internacional com el de la Universitat de Ginebra, que permeti una millora en la transparència, el seguiment i garantia de compliment dels principis ètics en totes les col·laboracions internacionals.

3.    Finalment, davant el sisè punt de la moció, la Universitat de Barcelona demanarà per escrit al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya:

a.    Que vetllin pel compliment de les obligacions que estipula el dret internacional i que trenquin relacions amb els actors que les incompleixin.
b.    Que es comprometin amb la suspensió de qualsevol cooperació militar amb Israel.
c.    Que apliquin la justícia universal en matèria de crims de guerra, lesa humanitat i genocidi i, en el cas de l’Estat Espanyol, que participi activament en iniciatives promogudes per la comunitat internacional en aquest sentit, com ara les plantejades darrerament davant la Cort Internacional de Justícia

Així mateix, el Consell de Direcció va decidir elevar al Consell de Govern els punts de la moció que requerien l’aprovació d’aquest òrgan. El Consell de Govern, en la sessió convocada amb caràcter extraordinari que s’ha celebrat avui, 22 de maig, a les 16:00, ha aprovat, amb 28 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions, les mesures següents pel que fa als punts tercer i quart de la moció aprovada pel Claustre:
​​​​​​​

1.    No s’establiran convenis amb institucions israelianes fins que les condicions a la zona de Gaza garanteixin una situació de pau absoluta i respecte als drets humans. En el cas de l’acord marc de col·laboració amb la University of Tel-Aviv, s’activaran tots els mecanismes necessaris per trencar-lo de manera immediata i indefinida, i se n’informarà les institucions implicades.

2.    Respecte de la cancel·lació dels acords i convenis de la Universitat de Barcelona en empreses vinculades suposadament amb el conflicte, la llista que ha fet pública recentment el Comitè de Recerca i Transparència d’Universitats amb Palestina requereix un estudi profund i contrastat. Igualment, cal estar atents a la possibilitat que noves informacions ampliïn aquesta llista a altres empreses no incloses en el document actual. En aquest sentit, és necessari verificar un per un tots els convenis i les entitats que hi consten. Tot i això, atesa la gravetat de la situació, l’equip de govern de la Universitat de Barcelona assumeix la suspensió cautelar de tots aquests acords i convenis.

3.    La Universitat de Barcelona no té cap proveïdor israelià en les seves relacions acadèmiques i institucionals. I així seguirà sent fins a l’obtenció de garanties de pau i de respecte als drets humans.

4. La Universitat de Barcelona participa en diversos consorcis per desenvolupar projectes de recerca i innovació finançats per la Unió Europea. Aturar la participació de la Universitat en aquests projectes no només no serviria com a mecanisme de pressió sobre l’Estat d’Israel —els projectes continuarien endavant sense la Universitat de Barcelona—, sinó que suposaria vulnerar la llibertat acadèmica de les persones que hi estan implicades. Malgrat això, i atenent novament a la gravetat de la situació, l’equip de govern ha decidit:​​​​​​​

a.    Demanar a la Unió Europea el bloqueig immediat i cautelar de la participació d’institucions israelianes en tots els projectes finançats amb fons europeus, d’acord amb els tractats europeus i els principis que els fonamenten.
b.    Mentre la Unió Europea no proveeixi d’aquestes garanties, la Universitat de Barcelona no participarà en cap esdeveniment acadèmic ni institucional en què estiguin implicades institucions israelianes.


​​​​​​​

Aquests compromisos s’han de traslladar a les autoritats recollides en la moció del Claustre Universitari, tal com es va aprovar.

​​​​​​​

Barcelona, 22 de maig de 2024


(1) D’acord amb el que estableix la nova Llei orgànica del sistema universitari (LOSU 2/2023), l’equip de govern té el mandat de treballar en la direcció política que marca la moció del Claustre Universitari i té la responsabilitat democràtica d’establir mecanismes que permetin materialitzar aquesta direcció política en accions concretes, efectives, adequades i viables. Les mesures presentades avui al Consell de Govern responen a aquest objectiu.


​​​​​​​