Un videojoc per fomentar la curiositat científica

 
 
Acadèmic
(16/11/2022)

El Grup de Recerca Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies (DIDPATRI) ha publicat el videojoc Julia: a Science Journey, un joc dʼaventura narrativa amb ús educatiu. Lʼobjectiu és desenvolupar el pensament crític i holístic davant els reptes interdisciplinaris que plantegen les emergències sanitàries mundials, com ara la pandèmia de la COVID-19, reflexionar sobre el paper de la ciència i la tecnologia, i fomentar la cultura i curiositat científica.

 
 
Acadèmic
16/11/2022

El Grup de Recerca Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies (DIDPATRI) ha publicat el videojoc Julia: a Science Journey, un joc dʼaventura narrativa amb ús educatiu. Lʼobjectiu és desenvolupar el pensament crític i holístic davant els reptes interdisciplinaris que plantegen les emergències sanitàries mundials, com ara la pandèmia de la COVID-19, reflexionar sobre el paper de la ciència i la tecnologia, i fomentar la cultura i curiositat científica.

La publicació del videojoc sʼemmarca en el projecte Integrating Digital Games and Data Science to Promote Understanding of Health Emergencies within Secondary Education (DiHealthEd), liderat pel Dr. Xavier Rubio, investigador Ramón y Cajal adscrit a la secció de Ciències Socials del Departament de Didàctiques Aplicades membre de lʼInstitut de Recerca en Educació (IRE) i investigador principal del Grup de Recerca DIDPATRI.

Més informació.