Un nou sistema de comunicació i alerta de la violència institucional protegirà les víctimes de tortures i maltractaments

Moment de la presentació de SIRECOVI als mitjans.
Moment de la presentació de SIRECOVI als mitjans.
Recerca
(03/01/2017)

La Universitat de Barcelona i el Consell de lʼAdvocacia Catalana han signat un conveni per donar suport a SIRECOVI, un sistema de registre, comunicació i alerta de casos de violència institucional a través dʼInternet, gestionat per lʼObservatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona. Amb aquest sistema, pioner a Europa, els maltractaments i les tortures es poden denunciar a la pàgina web de SIRECOVI i, a partir dʼaquí, sʼiniciaran un conjunt dʼactuacions que inclouen la comunicació dels casos a entitats nacionals i internacionals de protecció dels drets humans.

Moment de la presentació de SIRECOVI als mitjans.
Moment de la presentació de SIRECOVI als mitjans.
Recerca
03/01/2017

La Universitat de Barcelona i el Consell de lʼAdvocacia Catalana han signat un conveni per donar suport a SIRECOVI, un sistema de registre, comunicació i alerta de casos de violència institucional a través dʼInternet, gestionat per lʼObservatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona. Amb aquest sistema, pioner a Europa, els maltractaments i les tortures es poden denunciar a la pàgina web de SIRECOVI i, a partir dʼaquí, sʼiniciaran un conjunt dʼactuacions que inclouen la comunicació dels casos a entitats nacionals i internacionals de protecció dels drets humans.

SIRECOVI (Sistema de registre i comunicació de la violència institucional) no substitueix en cap cas els mecanismes processals ni lʼadministració de justícia. Es tracta dʼun mecanisme nou amb què es vol contribuir a evitar casos de violència exercida per funcionaris públics o vigilants privats que compleixin funcions de tipus públic. Les víctimes poden entrar al web de SIRECOVI i denunciar el cas a través dʼun formulari. També poden usar el formulari els familiars o amics de les víctimes, els seus advocats i les organitzacions de defensa dels drets humans. SIRECOVI abasta casos de violència institucional en presons, comissaries, centres de menors, centres dʼinternament dʼestrangers, així com determinades actuacions de les forces de seguretat en la via pública.


Lʼequip de lʼOSPDH, que té una trajectòria de més de quinze anys de treball en aquests àmbits, valorarà cada denúncia que arribi a SIRECOVI. Entre les primeres mesures previstes hi ha la comunicació dels casos al síndic de greuges de Catalunya i a lʼadministració pública presumptament causant de la violència. En aquest sentit, SIRECOVI té localitzats interlocutors adients en les diverses administracions públiques catalanes. Els membres de SIRECOVI visitaran també la víctima i se li demanarà el consentiment per fer arribar el cas a més organismes. Cada denúncia sʼestudia individualment per valorar a quines entitats és més convenient enviar-la dʼentre una vintena dʼorganitzacions nacionals i internacionals, com el relator especial de lʼONU sobre tortura i lʼOrganització Mundial contra la Tortura.


Segons el director de lʼOSPDH, el professor Iñaki Rivera, amb aquest sistema de comunicacions i alertes a organismes de protecció dels drets humans es persegueix que les administracions presumptament responsables dels maltractaments se sentin «interpel·lades». «No es tracta dʼun sistema de confrontació amb les administracions, sinó que volem ajudar des de la universitat a evitar la violència institucional; lʼobjectiu és defensar les víctimes», explica. Rivera afirma que SIRECOVI és un sistema pioner i necessari atès que «hi ha una infrautilització del dret internacional sobre drets humans».


Per la seva banda, el vicepresident del Consell de lʼAdvocacia Catalana, Julio J. Naveira, ha explicat que «lʼadvocacia assumeix la seva part de responsabilitat en la prevenció dels actes de tortura tractes o penes cruels, inhumans o degradants». Per això, «necessitem eines com aquesta que ens permetin avançar en la denúncia dʼaquests actes, totalment prohibits pel dret internacional i pel dret intern espanyol», remarca.


La posada en marxa del sistema SIRECOVI, que té el suport de lʼAjuntament de Barcelona, ha estat possible gràcies a un acord entre lʼOSPDH i el Consell de lʼAdvocacia Catalana, que representa els catorze col·legis dʼadvocats de Catalunya. Actualment sʼestà fent difusió de SIRECOVI entre el col·lectiu de lʼadvocacia a través dels col·legis dʼadvocats. Precisament avui tindrà lloc la primera sessió de formació al Col·legi de lʼAdvocacia de Barcelona (ICAB), organitzada per la Comissió de Defensa de lʼICAB. Des de la UB també sʼestà fent difusió del nou sistema de denúncia entre familiars de presos i organitzacions socials de defensa dels drets humans.


A més de ser una eina per a la defensa dels drets humans, SIRECOVI és també un instrument per a la recerca que es fa des de lʼOSPDH. En aquest sentit, permetrà confeccionar una base de dades per estudiar la violència institucional i sʼelaborarà un mapa on es podran visualitzar quins casos de violència institucional arriben a SIRECOVI, sempre amb les mesures de seguretat necessàries per protegir la privacitat de les persones afectades.