Un estudi conclou que la vacunació contra la grip és efectiva per prevenir hospitalitzacions de persones grans

Foto del Grup de Recerca en Epidemiologia, Prevenció i Control de Malalties Transmissibles de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que lidera la investigadora Ángela Domínguez.
Foto del Grup de Recerca en Epidemiologia, Prevenció i Control de Malalties Transmissibles de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que lidera la investigadora Ángela Domínguez.
Recerca
(17/10/2017)

Haver-se vacunat contra la grip és una mesura efectiva per prevenir hospitalitzacions a causa dʼaquest virus en persones de més de 65 anys. Aquesta és la conclusió dʼun estudi multicèntric coordinat per investigadors del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa dʼEpidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) i liderat per la investigadora del Departament de Medicina Ángela Domínguez.

Foto del Grup de Recerca en Epidemiologia, Prevenció i Control de Malalties Transmissibles de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que lidera la investigadora Ángela Domínguez.
Foto del Grup de Recerca en Epidemiologia, Prevenció i Control de Malalties Transmissibles de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que lidera la investigadora Ángela Domínguez.
Recerca
17/10/2017

Haver-se vacunat contra la grip és una mesura efectiva per prevenir hospitalitzacions a causa dʼaquest virus en persones de més de 65 anys. Aquesta és la conclusió dʼun estudi multicèntric coordinat per investigadors del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa dʼEpidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) i liderat per la investigadora del Departament de Medicina Ángela Domínguez.

El treball, publicat a la revista Eurosurveillance, va avaluar lʼefecte de la vacunació en la prevenció de lʼhospitalització de persones grans en dues temporades gripals (2013-2014 i 2014-2015). Els resultats van situar en el 36 % lʼeficàcia de la vacuna per evitar quadres que requereixen hospitalització amb caràcter general, amb diferències en funció de lʼexistència de condicions mèdiques de risc alt en els pacients, lʼedat o el subtipus del virus.

En pacients sense altres condicions mèdiques de risc, la vacunació va ser un factor molt determinant per prevenir els ingressos. Lʼeficàcia de la vacuna va ser del 51 % per a aquests pacients, enfront del 30 % dʼeficàcia que es va registrar en els pacients que sí que presentaven una o diverses condicions de risc, que inclouen, entre dʼaltres, malalties pulmonars o cardiovasculars, diabetis, insuficiència renal crònica, hemoglobinopatia, immunodeficiència, malaltia neurològica i obesitat.

Respecte a les diferències dʼeficàcia entre els diferents grups dʼedat, la utilitat de la vacunació per prevenir ingressos a causa de la grip va ser més gran en pacients entre 65 i 79 anys (39 %). En individus a partir dels 80 anys lʼeficàcia va caure fins al 34 %.

Lʼestudi també va revelar diferències en lʼeficàcia de la vacuna en funció de les soques del virus: lʼeficàcia va ser més gran per al subtipus A (H1N1) pdm09 (49 %) que per al subtipus A (H3N2) (26 %).

Aquest estudi multicèntric, que es va desenvolupar entre el desembre del 2013 i el març del 2015 en un total de vint hospitals espanyols de set comunitats autònomes, va incloure les dades dʼun total de 728 pacients de 65 o més anys hospitalitzats per grip, i dʼun control grupal de 1.826 individus hospitalitzats per altres causes.

Vacunar-se, la mesura preventiva més adequada
 

«La vacuna contra la grip és la mesura més adequada per prevenir la morbiditat i la mortalitat associada a les epidèmies anuals de malaltia», apunta la investigadora de la UB Ángela Domínguez, coordinadora de lʼestudi i subdirectora de CIBERESP, que insisteix que «els resultats dʼaquesta recerca demostren que la vacunació antigripal és efectiva per prevenir hospitalitzacions en pacients grans». Domínguez és la principal investigadora del Grup de Recerca en Epidemiologia, Prevenció i Control de Malalties Transmissibles de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, i imparteix docència a la Facultat de Farmàcia i Ciències de la Salut.
 

A escala mundial, les epidèmies anuals de grip causen entre tres i cinc milions de casos de malaltia severa, i entre 250.000 i 500.000 morts. En els pacients grans, i especialment en els que pateixen comorbiditats, hi ha un risc més alt que les complicacions dʼaquest virus requereixin hospitalització. Estudis fets als Estats Units van revelar que el 89 % de les morts associades a la grip es van produir en persones de més de 65 anys, i que un 11 % de les morts de persones grans durant les èpoques de màxima grip van ser atribuïbles a aquest virus.

Article de referència
:

Domínguez, A.; Soldevila, N.; Toledo, D.; Godoy, P.; Espejo, E.; Fernández, M. A.; Mayoral, J. M.; Castilla, J.; Egurrola, M.; Tamames, S.; Astray, J.; Morales-Suarez-Varela, M., i el grup de treball del projecte PI12/02079.«The effectiveness of influenza vaccination in preventing hospitalisations of elderly individuals in two influenza seasons: a multicentre case-control study, Spain, 2013/14 and 2014/15». Eurosurveillance, agost de 2017. Doi: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.34.30602