Un estudi amb col·laboració de la UB constata que el Montsec, el Pirineu i les zones de Ponent destaquen per la qualitat del seu cel nocturn

Mapa de la qualitat del cel nocturn de Catalunya.
Mapa de la qualitat del cel nocturn de Catalunya.
Recerca
(07/08/2017)

Una nova campanya de mesures del fons del cel nocturn ha constatat que el firmament del Montsec continua sent de categoria excepcional. En els contorns relatius a la certificació Starlight (Destinació Turística Starlight i Reserva Starlight) les dades obtingudes durant lʼany 2016 confirmen que els valors són excel·lents en algunes àrees i de qualitat molt bona en la pràctica totalitat de zones no urbanes. Les campanyes de mesurament sʼemmarquen en un projecte dʼavaluació de les condicions naturals del medi nocturn dels parcs naturals de Catalunya, amb lʼobjectiu de detectar quins conserven més bones condicions i impulsar-hi projectes de protecció. En l'estudi hi ha col·laborat el Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB.

Mapa de la qualitat del cel nocturn de Catalunya.
Mapa de la qualitat del cel nocturn de Catalunya.
Recerca
07/08/2017

Una nova campanya de mesures del fons del cel nocturn ha constatat que el firmament del Montsec continua sent de categoria excepcional. En els contorns relatius a la certificació Starlight (Destinació Turística Starlight i Reserva Starlight) les dades obtingudes durant lʼany 2016 confirmen que els valors són excel·lents en algunes àrees i de qualitat molt bona en la pràctica totalitat de zones no urbanes. Les campanyes de mesurament sʼemmarquen en un projecte dʼavaluació de les condicions naturals del medi nocturn dels parcs naturals de Catalunya, amb lʼobjectiu de detectar quins conserven més bones condicions i impulsar-hi projectes de protecció. En l'estudi hi ha col·laborat el Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB.

En el cas del Montsec, els nuclis urbans interiors no tenen una influència notable en el cel i les principals amenaces de contaminació lumínica provenen de les ciutats properes, com Balaguer i Tremp, i, sobretot, de les grans ciutats, com Lleida i Barcelona, encara que estiguin a més distància. A més, la qualitat del cel en alguns indrets ha millorat respecte a fa una dècada, com a conseqüència de la substitució de les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi, que presenten un efecte de dispersió de la llum molt menor.

La campanya de mesuraments, coordinada per tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en col·laboració amb el Parc Astronòmic del Montsec i el Consell Comarcal de la Noguera, sʼha dut a terme al llarg de lʼany 2016, continuant la tasca dʼanys anteriors. En aquesta ocasió, els mesuraments sʼhan estès cap a les zones limítrofes a la Destinació Starlight per conèixer el seu estat de cara a lʼauditoria que es durà a terme el 2017.

Igualment, sʼha aprofitat per analitzar la qualitat del cel nocturn del Parc Nacional dʼAigüestortes i Estany de Sant Maurici, que en general és molt bona i que arriba a excel·lent en determinats punts. De fet, els valors obtinguts són suficients per obtenir les màximes certificacions de qualitat internacionals.

 

Mesuraments en altres parcs

Durant el 2016, van continuar les mesures a diferents parcs naturals, en col·laboració amb lʼInstitut dʼEstudis Espacials de Catalunya i el Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona. Així, els parcs dels Ports i del Cadí-Moixeró destaquen per la seva elevada qualitat del cel nocturn, mentre que el del Cap de Creus i el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter presenten una gran variabilitat. La foscor del seu cel depèn de la proximitat a nuclis urbans de lʼàrea que sʼestudiï.

Totes aquestes dades serveixen per actualitzar el Mapa de la qualitat del cel nocturn a Catalunya, que es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat juntament amb els resultats de les diverses campanyes de mesuraments realitzades fins ara.

Més informació en aquest enllaç