Un congrés a la Universitat de Barcelona clausura lʼAny Llull

Del 16 al 18 de novembre, l’Aula Lul·liana de Barcelona organitza el congrés «Ramon Llull, pensador i escriptor», que clou les activitats de l’Any Llull.
Del 16 al 18 de novembre, l’Aula Lul·liana de Barcelona organitza el congrés «Ramon Llull, pensador i escriptor», que clou les activitats de l’Any Llull.
Acadèmic
(15/11/2016)

Del 16 al 18 de novembre, lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona acollirà el congrés acadèmic internacional de clausura de lʼAny Llull. Sota el títol «Ramon Llull, pensador i escriptor», la trobada, que organitza lʼAula Lul·liana de Barcelona, aplegarà un centenar dʼestudiosos de la figura de Llull, procedents de Catalunya, les Balears, el País Valencià, Itàlia, la Gran Bretanya, França, Rússia i els Estats Units.

Del 16 al 18 de novembre, l’Aula Lul·liana de Barcelona organitza el congrés «Ramon Llull, pensador i escriptor», que clou les activitats de l’Any Llull.
Del 16 al 18 de novembre, l’Aula Lul·liana de Barcelona organitza el congrés «Ramon Llull, pensador i escriptor», que clou les activitats de l’Any Llull.
Acadèmic
15/11/2016

Del 16 al 18 de novembre, lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona acollirà el congrés acadèmic internacional de clausura de lʼAny Llull. Sota el títol «Ramon Llull, pensador i escriptor», la trobada, que organitza lʼAula Lul·liana de Barcelona, aplegarà un centenar dʼestudiosos de la figura de Llull, procedents de Catalunya, les Balears, el País Valencià, Itàlia, la Gran Bretanya, França, Rússia i els Estats Units.

El congrés sʼemmarca en la commemoració dels 700 anys de la mort de Ramon Llull i té lʼobjectiu dʼapropar la seva figura i aprofundir-hi. Tot i ser un dels grans tresors de la nostra literatura, Llull és un autor poc conegut, tant per la seva antiguitat (1230-1316) com per la complexitat de la seva obra. El programa sʼestructura en una sèrie de conferències i taules temàtiques a càrrec dʼexperts de prestigi internacional: Lola Badia i Joan Santanach (Universitat de Barcelona), Fernando Domínguez i Viola Tenge-Wolf (Universitat Albert-Ludwigs), José Aragüés (Universitat de Saragossa), Jordi Gayà (Maioricensis Schola Lullistica), Elena Pistolesi (Universitat de Mòdena), Josep M. Ruiz Simon (Universitat de Girona) i Simone Sari (Universitat de Siena). La trobada girarà al voltant de quatre temes centrals: Ramon Llull i les llengües, Ramon Llull i els sabers del seu temps, Ramon Llull i la literatura i Ramon Llull, la teologia i la mariologia.

Lʼacte inaugural tindrà lloc el dimecres 16 de novembre, a les 20 h, al Paranimf de la Universitat, i estarà presidit per la vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura, Lourdes Cirlot, i la consellera de Cultura del Govern balear, Ruth Mateu. El recital poètic El verger de lʼamat, una aproximació al Llibre dʼAmic e Amat de Ramon Llull, a càrrec de lʼactriu Montse Germán i el músic Ferran Pisà, tancarà lʼacte. El dijous 17 de novembre les activitats es traslladaran a lʼAula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. A les 10 h, el professor Fernando Domínguez impartirà la conferència inaugural: «Ramon Llull, hic et nunc, aquí y ahora». En el transcurs dʼaquesta sessió, es presentaran dues publicacions: lʼEnchiridion Theologicum Lullianum (a les 12.45 h), una antologia raonada i comentada de textos teològics de Ramon Llull, amb lʼoriginal llatí o català i la corresponent traducció, i el Nou glossari general lul·lià (a les 18.30 h), un diccionari en xarxa del lèxic de Llull que ha desenvolupat el Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i que esdevé una eina indispensable per llegir les obres catalanes de Llull. El divendres 18 de novembre, el congrés torna a lʼEdifici Històric de la Universitat. La cloenda serà a les 18 h, a lʼAula Magna, amb la conferència «Ramon Llull i les edats de lʼhome», a càrrec de Lola Badia.

Aquesta trobada tanca el cicle acadèmic que es va iniciar amb el congrés celebrat a Palma el novembre de lʼany passat en ocasió de lʼobertura de les festes del VII Centenari de la Mort de Ramon Llull. Lʼelecció de la Universitat de Barcelona com a escenari per a la cloenda no és casual. Segons explica Albert Soler, professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i membre del comitè científic del congrés, «la Universitat de Barcelona té una llarga tradició dʼestudis lul·lians i disposa del Centre de Documentació Ramon Llull, que ha impulsat moltes iniciatives científiques i divulgatives a lʼentorn del pensament i les obres de Ramon Llull. El Nou glossari general lul·lià, que es presenta en el congrés, nʼés un exemple».

Aula Lul·liana de Barcelona és un seminari creat lʼany 2007 que aplega especialistes en el pensament i en lʼobra de Ramon Llull de quatre centres universitaris: la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Facultat de Teologia de Catalunya de lʼAteneu Universitari Sant Pacià. Es presenta com un àmbit dʼintercanvi interdisciplinari des de la filologia, la filosofia i la teologia, un espai de formació i de divulgació i una iniciativa que recull una llarga i fecunda tradició dʼestudis sobre Ramon Llull, el seu pensament, la seva obra i el context en què aquesta es produeix i es difon al llarg dels segles.

Podeu seguir tota la informació relacionada amb el congrés a través de lʼetiqueta #llull16 del compte de Twitter @llull_ub.

Per consultar el programa complet de la trobada, consulteu aquest enllaç.