La UB és la universitat líder a lʼEstat en projectes dʼR+D i en finançament

La UB rebrà un finançament de 10.266.300 euros per impulsar un total de 107 projectes de recerca de diferents àmbits del coneixement.
La UB rebrà un finançament de 10.266.300 euros per impulsar un total de 107 projectes de recerca de diferents àmbits del coneixement.
Recerca
(20/05/2015)

La Universitat de Barcelona és la primera universitat de lʼEstat en nombre de projectes i en finançament assolit en la proposta de resolució provisional de convocatòria del 2014 del Pla estatal de recerca científica i tècnica i dʼinnovació. En el marc de la convocatòria, impulsada pel Ministeri dʼEconomia i Competitivitat, la UB rebrà un finançament de 10.266.300 euros per impulsar un total de 107 projectes de recerca de diferents àmbits del coneixement.

La UB rebrà un finançament de 10.266.300 euros per impulsar un total de 107 projectes de recerca de diferents àmbits del coneixement.
La UB rebrà un finançament de 10.266.300 euros per impulsar un total de 107 projectes de recerca de diferents àmbits del coneixement.
Recerca
20/05/2015

La Universitat de Barcelona és la primera universitat de lʼEstat en nombre de projectes i en finançament assolit en la proposta de resolució provisional de convocatòria del 2014 del Pla estatal de recerca científica i tècnica i dʼinnovació. En el marc de la convocatòria, impulsada pel Ministeri dʼEconomia i Competitivitat, la UB rebrà un finançament de 10.266.300 euros per impulsar un total de 107 projectes de recerca de diferents àmbits del coneixement.

Dʼaquests, 59 projectes corresponen al Programa estatal de foment de la recerca científica i tècnica dʼexcel·lència i 48 al Programa estatal dʼR+D+i orientat als reptes de la societat. La Universitat de Granada és la segona universitat espanyola en nombre de projectes finançats (96), dividits entre el programa dʼexcel·lència (59) i el programa de reptes (37).

Els projectes de la UB finançats pel Programa estatal de recerca, desenvolupament i innovació estan centrats en els àmbits de lʼEnergia (1); Recursos i Tecnologies Agroalimentàries (2); Astronomia i Astrofísica (3); Biologia Fonamental (5); Biotecnologia (2); Biodiversitat, Ciències i Canvi Global (12); Ciències Socials (7); Ciències i Tecnologies Mediambientals (1); Ciències i Tecnologies Químiques (9); Dret (7); Economia (3); Ciències de lʼEducació (2); Estudis Feministes, de la Dona i de Gènere (2); Filologia i Filosofia (11); Física (3); Física de Partícules (2); Història i Art (9); Materials (3); Matemàtiques (3); Psicologia (5); Biomedicina (13), i Tecnologies Electròniques i de Comunicacions (2).

En el panorama estatal, la UB també destaca com la universitat amb més projectes en Astronomia i Astrofísica (3); Biodiversitat, Ciències i Canvi Global (12); Ciències Socials (7); Estudis Feministes, de la Dona i de Gènere (2), i Biomedicina (13). A més, la UB també destaca en el grup dʼinstitucions amb més projectes en els àmbits de Biologia Fonamental (5) i  Història i Art (9).