La UB posa en marxa un programa dʼapadrinament per restaurar les joies de la seva biblioteca

Un moment de l’acte de presentació celebrat ahir a la sala de juntes del Rectorat.
Un moment de l’acte de presentació celebrat ahir a la sala de juntes del Rectorat.
Institucional
(16/01/2014)

Convertir-se en padrí de la primera edició del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,de Galileu Galilei (1632), o de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Miguel de Cervantes (1617), i ajudar a finançar els treballs de neteja, restauració, enquadernació i posterior digitalització dʼaquestes i altres obres, ja és possible gràcies a la posada en marxa dʼun programa de mecenatge impulsat des del fons bibliogràfic de reserva del Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona.

Un moment de l’acte de presentació celebrat ahir a la sala de juntes del Rectorat.
Un moment de l’acte de presentació celebrat ahir a la sala de juntes del Rectorat.
Institucional
16/01/2014

Convertir-se en padrí de la primera edició del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,de Galileu Galilei (1632), o de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Miguel de Cervantes (1617), i ajudar a finançar els treballs de neteja, restauració, enquadernació i posterior digitalització dʼaquestes i altres obres, ja és possible gràcies a la posada en marxa dʼun programa de mecenatge impulsat des del fons bibliogràfic de reserva del Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona.

La iniciativa, anomenada Apadrina un document, que de moment ha tingut molt bona acollida, es va presentar ahir dimecres, 15 de gener, a l'Edifici Històric. 

L'equip de govern de la UB ja ha apadrinat una de les obres, concretament el Systema Cosmicum, de Galileu Galilei (1699). Alguns dels membres del Consell de Notables dʼAlumni UB, que també van assistir a lʼacte, han pres igualment part activa en el programa i han manifestat la seva voluntat dʼapadrinar un llibre. Així, la família Trias de Bes ha apadrinat el Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, de Galileu Galilei (1632); Jordi Portabella, regidor dʼERC a lʼAjuntament de Barcelona, ha apadrinat el manuscrit de principis del segle XV Cercapou, de Francesc Eiximenis, i el xef Joan Roca és padrí del Libro del arte de cozina  (1609), de Diego Granado. També sʼhan afegit al projecte empreses com ara FIATC Mútua dʼAssegurances, que ha apadrinat el treball Dendrographias (1662), del naturalista polonès Jan Jonston.

La Universitat de Barcelona té una de les col·leccions més valuoses de manuscrits i incunables dʼEspanya, amb més de 3.100 exemplars (2.178 manuscrits i 975 incunables), als quals sʼhan dʼafegir 150.000 volums impresos entre el segle XVI i el 1820. Tal com explica la responsable acadèmica del fons, la Dra. Carina Rey, «algunes són peces úniques i necessiten molta dedicació; sʼhi ha dʼanar invertint sempre perquè són documents molt sensibles a la humitat, els fongs i els petits insectes del paper».

Alguns dels manuscrits del fons de reserva tenen més de mil anys i el cost de les tasques de restauració de les obres oscil·len entre els 500 i els 2.400 euros, depenent de lʼestat de conservació de cadascuna.

Els mecenes poden fer les seves aportacions a títol individual o col·lectiu, i poden optar per finançar la restauració total de lʼexemplar o només una part (a partir de 50 euros). A canvi de la donació, els padrins rebran una còpia digital de lʼobra apadrinada (en el cas que lʼaportació sigui superior a 100 euros) i apareixerà el seu nom (o el de la persona que vulguin) a la fitxa del catàleg corresponent a la peça en qüestió.

En una primera fase del projecte, la Universitat sʼha fixat el propòsit de rehabilitar un centenar dʼobres. Els treballs els durà a terme el personal del CRAI Biblioteca de Reserva i, si la selecció té una bona acollida, se seleccionarà una segona remesa de llibres. El criteri que sʼha emprat per escollir el primer centenar de títols candidats a lʼapadrinament ha estat la varietat del fons, de manera que entre les obres que es poden escollir hi ha des de bíblies fins a tractats de física, passant per atles il·lustrats i fins i tot alguna novel·la. Segons Carina Rey, «es pretén oferir un ventall ampli de possibilitats perquè cadascú pugui triar dʼacord amb els seus gustos».

 
Algunes de les obres que es poden apadrinar

Degli habiti antichi, et moderni di diuerse parti del mondo libri dve, fatti da Cesare Vecellio & con discorsi da lui dichiarati. Venècia, 1590

Catàleg dʼindumentària amb dibuixos de Cesare Vecellio, nebot del pintor Ticià, i gravats en fusta de lʼalemany Christopher Krieger. Conté 420 il·lustracions de vestits, la primera part dedicada a Europa, on sʼinclou lʼimperi turc, i una segona part molt més breu dedicada a lʼÀfrica i lʼÀsia. Cada personatge està representat amb la il·lustració acompanyada dʼun text descriptiu. Dʼaquesta primera edició, només seʼn coneix a Espanya un altre exemplar a la Biblioteca Capitular de la catedral de Pamplona. Seʼn van fer dues edicions més, una el 1598 i la següent el 1664, encara que es van seguir utilitzant les mateixes planxes xilogràfiques. El cost total de la proposta de restauració és de 1.331 euros.

 

Hernán Cortés, Historia de Nueva-España. Mèxic, 1770

Es tracta dʼuna primera edició feta a Mèxic de la correspondència que Hernán Cortés va enviar a lʼemperador Carles V durant la seva expedició a  Nova-Espanya. Les cartes descriuen no només els nous pobles i llocs conquerits sinó també els seus costums i tradicions. Edició a cura de lʼarquebisbe de Mèxic Francisco Antonio Lorenzana. La portada està impresa a dues tintes amb un gravat al·legòric calcogràfic que representa el continent americà.

El text va acompanyat de nombroses làmines on apareixen detallats els tributs pagats a Moctezuma, a més dʼuna magnífica reproducció del Gran Temple de Mèxic, un gravat dels mesos de lʼany mexicà  i dos mapes plegats que mostren les rutes dʼHernán Cortés i les costes dʼAmèrica Central. El cost total de la proposta de restauració és de 1.625 euros.

 

Trobareu més informació del projecte a la pàgina Apadrina un document.