La UB participa en un projecte europeu de 85 milions d'euros per crear nous antibiòtics

En el projecte participa l'equip del professor Francesc Rabanal.
En el projecte participa l'equip del professor Francesc Rabanal.
Recerca
(12/02/2014)
Més de trenta universitats i empreses europees, liderades per la multinacional GlaxoSmithKline i la Universitat dʼUppsala (Suècia), col·laboraran en el projecte ENABLE (European Gram Negative Antibacterial Engine), un programa finançat per la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) per desenvolupar nous antibiòtics que es puguin aplicar en el tractament de malalties infeccioses causades pels bacteris gramnegatius resistents i multiresistents. En general, aquests bacteris són oportunistes i generen infeccions nosocomials a les unitats de cures intensives dels hospitals, com ara les pneumònies.
En el projecte participa l'equip del professor Francesc Rabanal.
En el projecte participa l'equip del professor Francesc Rabanal.
Recerca
12/02/2014
Més de trenta universitats i empreses europees, liderades per la multinacional GlaxoSmithKline i la Universitat dʼUppsala (Suècia), col·laboraran en el projecte ENABLE (European Gram Negative Antibacterial Engine), un programa finançat per la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) per desenvolupar nous antibiòtics que es puguin aplicar en el tractament de malalties infeccioses causades pels bacteris gramnegatius resistents i multiresistents. En general, aquests bacteris són oportunistes i generen infeccions nosocomials a les unitats de cures intensives dels hospitals, com ara les pneumònies.
 
En el programa hi participen set línies de compostos desenvolupades a tot Europa. Una de les línies seleccionades és la del professor Francesc Rabanal, del Departament de Química Orgànica de la UB.
 
El projecte, de sis anys de durada, té la missió dʼestablir una plataforma de descobriment de fàrmacs antibacterians amb lʼobjectiu final de portar almenys un compost a fase clínica I (primera administració en humans, generalment en petits grups de no més de cent individus sans). Seguidament, es vol ampliar a noves convocatòries obertes a nous participants per tal de tenir, lʼany 2019, un agent antibacterià en fase clínica II, és a dir, que es pugui administrar a persones que tenen la malaltia. 
 

La crisi dels antibiòtics

Avui en dia, els microorganismes presenten una resistència creixent als antibiòtics. Malgrat això, en els darrers trenta anys només sʼhan introduït al mercat dues classes noves dʼantibiòtics. La recerca i el desenvolupament en aquest camp és essencial per mantenir els avenços mèdics, però planteja reptes científics, clínics i financers importants, especialment en el cas dels antibiòtics actius contra els bacteris gramnegatius, com ara lʼEscherichia coli, Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii. Aquests bacteris presenten barreres efectives contra els antibiòtics, per la qual cosa el tractament és difícil, i els costos de desenvolupament i els riscos són alts. Cal afegir que lʼús de qualsevol nou antibiòtic que es posi al mercat estarà controlat i restringit per retardar lʼaparició de nous microorganismes que hi siguin resistents, i això afegeix més dificultats a lʼhora dʼobtenir un retorn dels costos de la inversió per desenvolupar-lo.
 

Sector públic i privat junts

En resposta a aquests obstacles, lʼIMI ha posat en marxa el programa New Drugs for Bad Bugs (ND4BB), una sèrie de projectes per facilitar la creació de nous antibiòtics. El projecte ENABLE és el tercer de la sèrie ND4BB.
 
A la UE, cada any contrauen infeccions adquirides a lʼhospital prop de dos milions de pacients, dels quals en moren al voltant de 175.000. La càrrega econòmica causada per infeccions bacterianes resistents a múltiples fàrmacs sʼestima en 1.500 milions dʼeuros anuals.
 
El projecte ENABLE té lʼobjectiu de mobilitzar lʼexperiència de les universitats i de la indústria a Europa per fer front als reptes globals i posar Europa a lʼavantguarda de la recerca en els desafiaments en el camp de la salut.
 
Segons explica el professor Rabanal, «ENABLE és un projecte molt competitiu en què sʼhan seleccionat els laboratoris amb els millors candidats antibiòtics de tot Europa i en què cada línia dʼantibiòtics serà avaluada cada tres mesos». La recerca de la UB entra en un primer moment en els dos primers anys, durant els quals, detalla lʼexpert, «es farà la síntesi química i lʼestudi del mecanisme dʼacció de la línia de compostos amb un pressupost màxim de 751.000 euros». «Al cap dels dos anys ―continua―, si hem aportat compostos nous, continuarem competint». També és important ressaltar que el finançament permetrà contractar dos investigadors. 
 
La Fundació Bosch i Gimpera (FBG-UB) ha gestionat la sol·licitud de patent que protegeix el compost del Dr. Rabanal seleccionat per participar en aquest projecte. Així mateix, ha dut a terme la negociació amb els altres socis del consorci en relació amb la regulació dels drets de propietat intel·lectual dels resultats del projecte. Dʼaltra banda, lʼOficina de Projectes Internacionals de Recerca de la FBG-UB durà a terme la gestió financera del projecte.
 
La Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) és la plataforma publicoprivada més gran dʼEuropa en lʼàmbit del desenvolupament de medicaments. Disposa de dos mil milions dʼeuros de pressupost i està integrada per la Comissió Europea i les principals companyies farmacèutiques europees, a través de la Federació Europea dʼAssociacions de la Indústria Farmacèutica (EFPIA).