La UB i la Universitat de Cuenca, a lʼEquador, signen un conveni per potenciar lʼestudi i la protecció de la biodiversitat a la serralada andina

L’Amazònia equatoriana té uns ecosistemes extraordinàriament importants des del punt de vista ecològic.
L’Amazònia equatoriana té uns ecosistemes extraordinàriament importants des del punt de vista ecològic.
Recerca
(20/12/2013)

Potenciar la col·laboració científica i la recerca sobre ecosistemes terrestres i aquàtics a lʼEquador, amb un èmfasi especial en lʼestudi dels efectes del canvi climàtic i les mesures per reduir-ne lʼimpacte en lʼentorn natural. Aquests són els eixos principals del nou conveni signat aquest desembre per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Cuenca (Equador), que impulsarà un programa de col·laboració dʼexperts coordinat pel professor del Departament dʼEcologia de la UB Carles Gràcia i per la professora Henrietta Hampel, de la Universitat de Cuenca.

L’Amazònia equatoriana té uns ecosistemes extraordinàriament importants des del punt de vista ecològic.
L’Amazònia equatoriana té uns ecosistemes extraordinàriament importants des del punt de vista ecològic.
Recerca
20/12/2013

Potenciar la col·laboració científica i la recerca sobre ecosistemes terrestres i aquàtics a lʼEquador, amb un èmfasi especial en lʼestudi dels efectes del canvi climàtic i les mesures per reduir-ne lʼimpacte en lʼentorn natural. Aquests són els eixos principals del nou conveni signat aquest desembre per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Cuenca (Equador), que impulsarà un programa de col·laboració dʼexperts coordinat pel professor del Departament dʼEcologia de la UB Carles Gràcia i per la professora Henrietta Hampel, de la Universitat de Cuenca.

 

En el marc dʼaquest conveni, la UB contribuirà a la creació dʼun grup de recerca sobre modelització forestal i dirigirà un programa de recerca sobre el gènere Polylepis, que inclou arbres i arbustos emblemàtics de la serralada andina. Aquesta línia investigadora està molt relacionada amb la regulació i la qualitat de les aigües que les conques de capçalera dels Andes aporten a les poblacions de la serralada andina, i en especial, a la ciutat de Cuenca, que amb prop de 350.000 habitants és la tercera més poblada de tot el país després de Guayaquil i Quito.
 
El conveni signat entre la UB i la Universitat de Cuenca contribuirà a la creació el 2014 dʼun grup de recerca en ecofisiologia i modelització forestal que coordinarà el professor Gràcia, que també és membre del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
 
 
 
LʼIKIAM: el naixement dʼuna nova universitat amazònica
 
 
El 12 de novembre de 2013, lʼAssemblea Nacional de la República de lʼEquador va aprovar la Llei de creació de la Universitat Regional Amazònica IKIAM, un ambiciós projecte en la història de lʼeducació superior del país andí.  
 
Tal com explica Carles Gràcia, «lʼAmazònia equatoriana té uns ecosistemes extraordinàriament importants, molt interessants des del punt de vista ecològic i encara no ben coneguts, que corren el risc de veureʼs afectats pel canvi climàtic». Així mateix, continua, «estan habitats per un gran nombre de comunitats indígenes que poden veure millorades les seves condicions de vida per la influència que tindrà la IKIAM —que significa ʻselvaʼ en llengua shuar— a tota la regió amazònica i al país en general».
 
 
Dissenyat el model docent, acadèmic i investigador de la nova IKIAM
 
 
En el nou marc de col·laboració institucional, de lʼ1 al 8 de desembre, Carles Gràcia va participar en les jornades internacionals de la IKIAM a Tena (Equador), impulsades pel Ministeri Coordinador de Coneixement i Talent Humà de lʼEquador, per perfilar la proposta acadèmica, el model docent, lʼestructura organitzativa i les estratègies dʼinvestigació de la nova institució educativa.
 
 
Aquesta cimera va aplegar un total de 62 acadèmics de centres de prestigi dʼarreu del món, com ara la Universitat de Califòrnia, la Universitat de Berkeley, lʼInstitut Nacional de Recerques de lʼAmazònia, lʼInstitut de Tecnologia de Massachusetts, la Universitat dʼStanford, la Universitat de Colúmbia, la Universitat de Yale, la Universitat de Harvard, la Universitat McGill, la Universitat de Melbourne, la Universitat de Queensland, la Universitat de Leiden, lʼUniversity College de Londres, lʼImperial College de Londres i la Universitat de Barcelona, entre altres institucions.
 
 
Conèixer i protegir la biodiversitat de lʼAmazònia equatoriana
 
 
La IKIAM té per objectius formar talent humà i crear i transferir coneixement associat al patrimoni natural renovable i no renovable per contribuir a la construcció de la societat del coneixement i del benestar amb projecció nacional i internacional. En concret, la nova institució vol centrar lʼactivitat investigadora en àrees no intervingudes, i transformar així lʼAmazònia en un laboratori viu. La seu principal de la IKIAM és a la ciutat de Tena (província de Napo), i hi ha previstes altres seus a El Eno (província de Sucumbíos) i a El Pangui (província de Zamora Chinchipe).
 
«El projecte de la IKIAM està extraordinàriament ben plantejat —detalla el professor Gràcia— i és molt ambiciós en lʼobjectiu dʼassolir un nivell dʼexcel·lència internacional en un entorn incomparable enmig de la regió amazònica de lʼEquador». El campus disposa dʼuna àrea forestal de 40.000 hectàrees, la cessió de la qual va ser signada pel president Rafael Correa la setmana passada. «Aquest entorn és crucial per desenvolupar la recerca a lʼAmazònia al més alt nivell», conclou lʼinvestigador.

 

 

Més informació sobre la Universitat Regional Amazònica IKIAM: