La UB s’adhereix a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona

CRAI Biblioteca de Biologia.
CRAI Biblioteca de Biologia.
Notícia | Institucional
(08/05/2024)
El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, ha anunciat avui, durant la reunió ordinària del Consell de Govern, l’adhesió de la UB a la xarxa d’espais de refugi climàtic de Barcelona. Amb aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, llocs de la ciutat amb usos i funcions diversos (com ara biblioteques, centres cívics i esportius, parcs o casals) s’obren per proporcionar confort tèrmic a la població més vulnerable (nadons, gent gran, malalts crònics, població amb pocs recursos, etc.). En formaran part els centres de recursos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI) de les facultats de Física i Química, Biologia, Farmàcia (Campus Diagonal) i Ciències de la Terra, així com la Biblioteca de Grau d’Economia i Empresa. Aquests espais compleixen els requisits de tenir una bona accessibilitat i seguretat, a més de disposar d’àrees de descans i accés gratuït a aigua.
CRAI Biblioteca de Biologia.
CRAI Biblioteca de Biologia.
Notícia | Institucional
08/05/2024
El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, ha anunciat avui, durant la reunió ordinària del Consell de Govern, l’adhesió de la UB a la xarxa d’espais de refugi climàtic de Barcelona. Amb aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, llocs de la ciutat amb usos i funcions diversos (com ara biblioteques, centres cívics i esportius, parcs o casals) s’obren per proporcionar confort tèrmic a la població més vulnerable (nadons, gent gran, malalts crònics, població amb pocs recursos, etc.). En formaran part els centres de recursos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI) de les facultats de Física i Química, Biologia, Farmàcia (Campus Diagonal) i Ciències de la Terra, així com la Biblioteca de Grau d’Economia i Empresa. Aquests espais compleixen els requisits de tenir una bona accessibilitat i seguretat, a més de disposar d’àrees de descans i accés gratuït a aigua.
Durant la sessió d’avui s’ha presentat també al Consell de Govern la proposta del Pla d’acció de la UB per a la reforma de l’avaluació de l’activitat de recerca. El juliol del 2022 es va publicar l’Acord CoARA, fruit de l’esforç de l’Associació Europea d’Universitats (EUA) i Science Europe, amb el suport de la Comissió Europea. Els compromisos principals del CoARA són reconèixer la diversitat de contribucions i carreres professionals en la recerca i, quant a l’avaluació de la recerca, basar-la en l’avaluació qualitativa, abandonar els usos inadequats de mètriques basades en revistes i publicacions, i evitar l’ús de rànquings d’organitzacions d’investigació. La UB va participar en aquest procés des del començament, no només subscrivint el CoARA, sinó acollint actes relacionats amb la promoció i difusió d’aquest acord.
​​​​​​​
Tal com s’ha informat avui en el Consell de Govern, ara la UB vol fer un pas més per comprometre’s amb el canvi en els criteris d’avaluació de la recerca i treballar de manera constructiva en el marc d’una nova cultura de l’avaluació. L’objectiu és promoure l’ús responsable dels indicadors bibliomètrics en combinació amb la valoració qualitativa i valorar la diversitat d’aportacions científiques, a fi que els resultats de la recerca tinguin més impacte científic i social. Per això, s’ha constituït un grup de treball UB-CoARA integrat pels vicerectors competents en matèria de recerca, doctorat i PDI, a fi de promoure de manera progressiva nous criteris d’avaluació.

Aprovació de places de professorat

En l’àmbit del professorat, el Consell de Govern ha aprovat 6 places de professorat titular, 62 de professorat agregat, 8 de professorat titular i agregat vinculades a l’Hospital Clínic i l’Institut Català de la Salut, i 11 de professorat agregat per a personal investigador del Programa Ramón y Cajal. ​​​​​​​En el seu informe, el rector ha fet menció també de la convocatòria de places de professorat associat, associat mèdic i lector aprovada el proppassat mes d’abril en la Comissió de Professorat. Aquesta convocatòria, la més gran en termes logístics que s’ha dut a terme a la UB i probablement a la resta d’universitats espanyoles, consta de 1.416 places per a l’estabilització de professorat associat, 127 places de professorat mèdic i 109 places de professorat lector.

En l’àmbit de recerca, s’ha donat el vistiplau a la creació del Centre de Recerca en Institucions, Política i Economia (IPERC), ens que neix amb la finalitat d’estudiar del paper de les institucions polítiques i com es relacionen amb els processos de canvi i desenvolupament econòmic.