Rumb a les illes Svalbard i al mar de Barentsz

La nova campanya oceanogràfica de la UB al cercle polar àrtic estudiarà els esllavissaments submarins i l’estabilitat dels fons oceànics al mar de Barentsz.
La nova campanya oceanogràfica de la UB al cercle polar àrtic estudiarà els esllavissaments submarins i l’estabilitat dels fons oceànics al mar de Barentsz.
Recerca
(17/09/2015)

Les aigües polars del marge continental occidental de les illes Svalbard i el mar de Barentsz seran lʼescenari dʼuna campanya oceanogràfica que tindrà lloc del 21 de setembre al 4 dʼoctubre a bord del vaixell oceanogràfic OGS Explora, dirigida pels professors José Luis Casamor, del Departament dʼEstratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines de la UB, i Andrea Caburlotto, de lʼInstitut Nacional dʼOceanografia i de Geofísica Experimental (Triestre, Itàlia).

La nova campanya oceanogràfica de la UB al cercle polar àrtic estudiarà els esllavissaments submarins i l’estabilitat dels fons oceànics al mar de Barentsz.
La nova campanya oceanogràfica de la UB al cercle polar àrtic estudiarà els esllavissaments submarins i l’estabilitat dels fons oceànics al mar de Barentsz.
Recerca
17/09/2015

Les aigües polars del marge continental occidental de les illes Svalbard i el mar de Barentsz seran lʼescenari dʼuna campanya oceanogràfica que tindrà lloc del 21 de setembre al 4 dʼoctubre a bord del vaixell oceanogràfic OGS Explora, dirigida pels professors José Luis Casamor, del Departament dʼEstratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines de la UB, i Andrea Caburlotto, de lʼInstitut Nacional dʼOceanografia i de Geofísica Experimental (Triestre, Itàlia).

 

 

Aquesta campanya oceanogràfica forma part del projecte científic DEGLABAR, que dirigeix José Luis Casamor i que té com a objectiu estudiar les característiques de lʼúltima desglaciació del mar de Barentsz, així com analitzar lʼimpacte dʼaquest fenomen en els processos de descàrrega dʼaigua de fusió glacial, la paleoceanografia i la inestabilitat dels marges continentals en aquesta regió.

 
 
Campanya científica a bord del vaixell OGS Explora
 

A bord del vaixell OGS Explora, que salparà el dia 21 del port de Longyearbyen (illes Svalbard), lʼequip científic estudiarà les característiques de la topografia submarina i del recobriment sedimentari més recent mitjançant tecnologies per adquirir dades batimètriques i sísmiques dʼalta resolució. Tal com explica el professor Casamor, que és membre del Grup de Recerca Consolidat Geociències Marines de la UB, «es vol estudiar les característiques de dos dipòsits sedimentaris situats a prop de lʼilla dʼSpitbergen i desenvolupats sota la influència de la circulació oceànica dominant en aquesta zona durant lʼHolocè».

 
 

«Més al sud —continua Casamor—, en el marge continental del mar de Barentsz, es completarà lʼanàlisi de diversos esllavissaments submarins produïts a causa de la desestabilització del marge». A més, també sʼintentarà caracteritzar el canal Inbis —poc conegut fins ara— per mirar dʼesbrinar el paper que té en el procés de transport de sediments cap a les parts profundes del marge». 

 
 

En aquesta línia, el projecte DEGLABAR continuarà les investigacions dutes a terme anteriorment a la zona pels membres del Grup de Recerca Consolidat Geociències Marines de la UB, dirigit pel catedràtic Miquel Canals. Cal recordar que les latituds polars de lʼestret de Fram, lʼúnica via dʼintercanvi de lʼaigua freda de lʼoceà Àrtic amb la més càlida de lʼAtlàntic, va ser també lʼescenari de la campanya científica SVAIS de la Universitat de Barcelona, dirigida el 2007 pel geòleg Angelo Camerlenghi en el marc de lʼAny Polar Internacional (IPY), amb lʼobjectiu dʼestudiar el canvi climàtic natural i el relleu submarí en aquesta regió marina estratègica.