TMB presenta més eficiència que els operadors privats a lʼÀrea Metropolitana de Barcelona

Un estudi analitza el sistema de transport de viatgers d’autobús a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Un estudi analitza el sistema de transport de viatgers d’autobús a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Recerca
(06/05/2016)

Un estudi que sortirà properament a la revista Journal of Policy Analysis and Management, publicació de lʼAssociació per a lʼAnàlisi de Polítiques i Gestió Pública (APPAM) dels Estats Units, analitza el sistema de transport de viatgers dʼautobús a lʼÀrea Metropolitana de Barcelona. Lʼarticle se centra a comparar lʼeficiència dʼempreses públiques i privades que operen dins dʼuna mateixa jurisdicció, sistema conegut com a gestió mixta. El treball ha estat elaborat per Jordi Rosell i Germà Bel, investigadors del Grup de Recerca de Governs i Mercats de lʼInstitut de Recerca en Economia Aplicada (IREA) de la Universitat de Barcelona. Es tracta de la primera recerca que analitza el rendiment dʼempreses públiques i privades dins dʼuna mateixa àrea.

Un estudi analitza el sistema de transport de viatgers d’autobús a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Un estudi analitza el sistema de transport de viatgers d’autobús a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Recerca
06/05/2016

Un estudi que sortirà properament a la revista Journal of Policy Analysis and Management, publicació de lʼAssociació per a lʼAnàlisi de Polítiques i Gestió Pública (APPAM) dels Estats Units, analitza el sistema de transport de viatgers dʼautobús a lʼÀrea Metropolitana de Barcelona. Lʼarticle se centra a comparar lʼeficiència dʼempreses públiques i privades que operen dins dʼuna mateixa jurisdicció, sistema conegut com a gestió mixta. El treball ha estat elaborat per Jordi Rosell i Germà Bel, investigadors del Grup de Recerca de Governs i Mercats de lʼInstitut de Recerca en Economia Aplicada (IREA) de la Universitat de Barcelona. Es tracta de la primera recerca que analitza el rendiment dʼempreses públiques i privades dins dʼuna mateixa àrea.

El primer resultat és que lʼeficiència de lʼempresa pública TMB és més alta que la dels operadors privats, i lʼavantatge de lʼoperador públic es veu ampliat si es tenen en compte els costos de transacció del regulador en les empreses privades (elaboració del plec de condicions, concursos, seguiment dels operadors privats, etc.). TMB tindria uns costos entre un 5 i un 10 % inferiors als dels operadors privats en les mateixes condicions. Això vol dir que, amb menys recursos, lʼempresa pública és capaç de fer el mateix que les privades.
En segon lloc, es comprova que lʼefecte dʼun concurs per concedir línies privades implica una lleugera disminució del cost del servei, entre un 1 i un 1,5 %, o bé no té efecte. En aquest sentit, els resultats són relativament consistents amb la hipòtesi que pressions competitives més fortes en els processos de licitació poden donar lloc a la reducció de costos, sobretot quan es tenen en compte els costos de transacció.


Per Jordi Rosell, coautor de lʼestudi, «que TMB sigui més eficient vol dir que hi ha privats que són més ineficients; en cap cas diem, però, que TMB no pugui millorar més». «Tenim un operador eficient que és TMB i algun de privat que també ho és: si potenciem la competència entre públics i privats, els ciutadans en poden sortir guanyant», afirma lʼinvestigador. TMB sʼha presentat a concursos a lʼestranger, com ara a Perpinyà, i els ha guanyat. «Hem de deixar que TMB es presenti als concursos on operen actualment els privats, i que els privats ho facin on opera TMB, per assegurar que públics i privats competeixen entre ells», remarca Rosell.


Segons explica Germà Bel, que és catedràtic dʼEconomia Aplicada, «hi ha una evidència creixent que posa en dubte que hi hagi un estalvi sistemàtic de costos en la privatització de la gestió de serveis de transport de viatgers en autobús. Pel que fa als concursos competitius, tenen cert efecte positiu els primers anys, però lʼestalvi de costos sʼesvaeix amb el temps». Tant a lʼÀrea Metropolitana de Barcelona com en altres conurbacions, hi ha una disminució de la competència entre privats: «Amb el pas dels anys, cada vegada menys empreses es presenten als concursos, i les empreses que presten el servei sempre acaben guanyant», recorda Bel.