La Universitat de Barcelona presenta un conjunt de mesures per acollir refugiats sirians

El rector Dídac Ramírez i l'estudiant de doctorat Shifa Mathbout.
El rector Dídac Ramírez i l'estudiant de doctorat Shifa Mathbout.
Institucional
(17/09/2015)

La Universitat de Barcelona ha posat en marxa el Programa de suport als refugiats, un conjunt dʼactuacions destinades a donar suport als estudiants i refugiats sirians que arribin a Catalunya fugint del conflicte al seu país. Dʼaquesta manera, la Universitat calcula que pot arribar a acollir al voltant dʼun centenar de persones que tinguin la condició de refugiat, facilitar-los la seva adaptació a Catalunya i permetre la continuació dels seus estudis universitaris a Barcelona. El programa neix sobre la base de cooperació i solidaritat ja existent a la Universitat i en la línia de cooperació que aquest centre manté amb els països àrabs i amb la col·laboració dʼaltres agents com lʼAjuntament de Barcelona o les entitats de suport als refugiats, per exemple ACSAR (Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats).

El rector Dídac Ramírez i l'estudiant de doctorat Shifa Mathbout.
El rector Dídac Ramírez i l'estudiant de doctorat Shifa Mathbout.
Institucional
17/09/2015

La Universitat de Barcelona ha posat en marxa el Programa de suport als refugiats, un conjunt dʼactuacions destinades a donar suport als estudiants i refugiats sirians que arribin a Catalunya fugint del conflicte al seu país. Dʼaquesta manera, la Universitat calcula que pot arribar a acollir al voltant dʼun centenar de persones que tinguin la condició de refugiat, facilitar-los la seva adaptació a Catalunya i permetre la continuació dels seus estudis universitaris a Barcelona. El programa neix sobre la base de cooperació i solidaritat ja existent a la Universitat i en la línia de cooperació que aquest centre manté amb els països àrabs i amb la col·laboració dʼaltres agents com lʼAjuntament de Barcelona o les entitats de suport als refugiats, per exemple ACSAR (Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats).

En roda de premsa que ha tingut lloc avui, el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha anunciat que el programa tindrà un cost aproximat de mig milió dʼeuros. Una part del finançament vindrà de programes especials de les administracions. «Les línies dʼactuació dissenyades per la institució són transversals i es desenvoluparan en origen, és a dir, sobre aquells països que acumulen més gruix de refugiats, i en destí, a la ciutat de Barcelona i lʼàrea metropolitana», ha apuntat el rector. A la roda de premsa, Shifa Mathbout, estudiant siriana de la Universitat de Barcelona, ha explicat la seva experiència a la UB. La Shifa va arribar a Barcelona el 2012, on va continuar amb el seu doctorat sobre climatologia a la Facultat de Geografia i Història. En breu, iniciarà una estada postdoctoral a la Facultat de Física. En la seva intervenció, ha volgut agrair el suport rebut tant de la Universitat de Barcelona, dels seus companys i professors, com de la societat catalana.

La primera mesura ja posada en marxa ha estat la creació dʼuna unitat de coordinació que dirigirà Xavier López, director de la Fundació Solidaritat UB i expert en cooperació internacional i suport als damnificats en conflictes. Lʼobjectiu dʼaquesta unitat serà canalitzar totes les accions concretes adreçades als refugiats sirians.

La segona mesura ha consistit en la posada en marxa dʼun web per aconseguir fons que permetin als estudiants sirians afrontar costos derivats de lʼestudi, com pot ser la compra de llibres.

 
Accions desenvolupades en destí (Barcelona)

En primer lloc, la Universitat de Barcelona cedirà sense cost de lloguer un total de 20 places dʼallotjament, repartides entre lʼedifici Eucaliptus, al barri de Torre Baró, i els col·legis majors del centre.  

Els refugiats que vulguin continuar els estudis podran disposar dʼuna beca que cobrirà el 100 % del cost de la matrícula. En el cas dʼestudiants de grau, es facilitarà el trasllat dʼexpedient, i en el cas de doctorat i màster, podran cursar a la UB algun programa afí al que feien.

Dʼaltra banda, els estudiants sirians que arribin a la UB rebran suport per agilitzar la seva adaptació a la societat catalana. Això inclourà la possibilitat de fer cursos gratuïts de 40 hores de cultura i llengua (català i castellà). Des dʼAlumni UB i Voluntariat UB es coordinarà la participació dʼexalumnes i alumnes per fer tasques de mentoratge i dʼacompanyament als nouvinguts de Síria durant els primers mesos dʼestada a Catalunya.

Els serveis de la Universitat de Barcelona també es posen a disposició dels refugiats: els alumnes podran rebre assessorament legal en els tràmits de lʼestatus de refugiat, gràcies al suport de la Clínica Jurídica dret al Dret de la UB, on estudiants i professors de la Facultat de Dret duen a terme serveis dʼorientació jurídica i tramitació de justícia gratuïta. Els especialistes de la Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona atendran totes les persones que requereixin suport psicològic, tant adults com nens. Per la seva banda, lʼHospital Odontològic de la Facultat dʼOdontologia oferirà atenció odontològica a qui ho necessiti.

 
Accions desenvolupades en origen

La Fundació Solidaritat UB, dins del projecte europeu Observatori Europeu de Memòries, està desenvolupant mesures dʼactuació en països com ara Hongria i Sèrbia, en coordinació amb universitats i entitats sobre el terreny, per tal de pal·liar les difícils circumstàncies dels refugiats en aquests estats.

La trajectòria de cooperació de la UB amb els països àrabs inclou, a més del treball de tipus més humanitari, tota una tasca més estructural per enfortir la cooperació acadèmica i de recerca amb aquesta àrea geogràfica. En aquest sentit, es participa en els projectes Avempace dins del programa Erasmus Mundus de la UE. En concret, aquest curs 2015-2016 ja estudien a la UB tres estudiants sirians de doctorat i postgrau.

Des de la Universitat de Barcelona sʼha impulsat també la creació de la Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE), un pont entre lʼAssociació dʼUniversitats Àrabs (AARU) i lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA). La tercera edició de lʼAECHE, que tindrà lloc lʼany vinent, inclourà un apartat dedicat íntegrament a refugiats. També es procurarà, dins lʼAECHE, engegar projectes que pugui finançar el Madad Fund, un fons de la UE per respondre a la crisi siriana.

 
Altres actuacions

La Universitat de Barcelona impulsarà un programa de voluntariat per enviar recursos als camps de refugiats. Igualment, també farà accions de difusió i de comunicació, com la taula rodona «La crisi dels refugiats a debat: en el dret dʼasil i lʼacollida», que tindrà lloc el dia 22 de setembre al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials.

La Universitat de Barcelona es manifesta oberta a participar o implicar-se en qualsevol altra acció liderada per lʼAjuntament de Barcelona, lʼAssociació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats o altres entitats, cedint espais si és necessari.

Als anys noranta, la UB ja va firmar dos acords amb lʼAssociació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats per donar suport a estudiants que fugien de la Guerra dels Balcans.

Segons dades de Solidaritat UB, des de lʼinici del conflicte armat sirià el 2012, han mort prop de 250.000 persones, hi ha hagut un milió de ferits i la meitat dels 22 milions de persones que vivien al país ha hagut de marxar de casa seva. Es calcula que més de quatre milions de persones han abandonat Síria.