Nou web de la Universitat de Barcelona

(09/12/2009)
La UB posa avui en funcionament un nou web, que ha de permetre presentar millor a tota la societat la informació referent a la Universitat de Barcelona.
09/12/2009
La UB posa avui en funcionament un nou web, que ha de permetre presentar millor a tota la societat la informació referent a la Universitat de Barcelona.

A més d'estrenar un nou disseny, els continguts s'han ordenat en tres grans apartats temàtics (Estudis i Docència; Recerca i Innovació; i La Universitat), i tots els textos apareixen en tres idiomes: català, castellà i anglès. Així mateix, el nou web, que inclourà habitualment vídeos sobre diversos temes, està preparat per integrar noves eines tecnològiques que permetin la participació i la col·laboració dels usuaris.

El nou web, a més d'incloure elements com ara els núvols d'etiquetes, el blog del rector o comentaris als vídeos, en breu estarà present a diverses xarxes socials, com ara Facebook o Twitter. Val a dir que el nou web de la Universitat encaixa amb la filosofia Web 2.0, que es caracteritza per possibilitar la bidireccionalitat de la comunicació entre els autors i els usuaris del web.

Un dels trets més importants del nou web és que serà accessible a tots els usuaris, també a les persones amb discapacitats visuals, auditives, cognitives, motrius, etc. Concretament, el web tindrà el nivell d'accessibilitat AA que estableix la Web Accessibility Initiative, WAI (www.w3.org/WAI/).

D'altra banda, aquest disseny accessible permetrà que les pàgines web de la UB siguin més fàcils d'indexar i que, consegüentment, es posicionin millor a l'hora d'elaborar els rànquings de web. Actualment, si observem el pagpage ranke rank establert per Google per a la UB (un indicador que mesura quantes pàgines web tenen enllaços a la UB), el web obté un 8/10, la mateixa puntuació que el de la Generalitat. En el rànquing Alexa, que mesura quins són els webs més visitats de l'Estat espanyol, el web de la UB ocupa el lloc 391 (darrere de gencat.cat, a la posició 189), però per davant de www.bcn.es (613), www.upc.edu (661), www.upf.edu (976) i www.uab.cat (1155).

Una altra novetat destacada que suposa el nou web és l'ús del gestor de continguts OpenCms, un programa de codi lliure que podrà utilitzar tot el personal de la UB que hagi de modificar o introduir nous continguts en el web. Amb vista al futur, l'objectiu és millorar i potenciar les intranets de la UB i implantar progressivament l'ús de l'OpenCms i el nou disseny als webs de les facultats i dels departaments.