La Universitat de Barcelona sʼafegeix a la declaració dʼestat dʼemergència climàtica

 
 
Institucional
(16/05/2019)

La Universitat de Barcelona, a través del rector, Joan Elias, sʼafegeix, mitjançant el manifest reproduït més avall, a la declaració dʼestat dʼemergència climàtica. Dʼaquesta manera, se suma al posicionament dʼaltres institucions del nostre entorn i internacionals. El manifest de la UB es fa ressò del darrer informe del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, 2018), que estableix que «cap a lʼany 2050, sʼhauria dʼarribar a un escenari zero net dʼemissions, si volem que la temperatura global no pugi més dʼ1,5 °C sobre els nivells preindustrials». Amb aquest document, la Universitat de Barcelona referma el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic: «La Universitat de Barcelona, com un dels portaveus de la comunitat científica cap a la societat, atesa la preocupació manifesta dels estudiants i de la resta de membres de la comunitat universitària, assumeix la responsabilitat de donar la veu dʼalarma davant lʼevolució del clima del planeta».

 

 
 
Institucional
16/05/2019

La Universitat de Barcelona, a través del rector, Joan Elias, sʼafegeix, mitjançant el manifest reproduït més avall, a la declaració dʼestat dʼemergència climàtica. Dʼaquesta manera, se suma al posicionament dʼaltres institucions del nostre entorn i internacionals. El manifest de la UB es fa ressò del darrer informe del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, 2018), que estableix que «cap a lʼany 2050, sʼhauria dʼarribar a un escenari zero net dʼemissions, si volem que la temperatura global no pugi més dʼ1,5 °C sobre els nivells preindustrials». Amb aquest document, la Universitat de Barcelona referma el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic: «La Universitat de Barcelona, com un dels portaveus de la comunitat científica cap a la societat, atesa la preocupació manifesta dels estudiants i de la resta de membres de la comunitat universitària, assumeix la responsabilitat de donar la veu dʼalarma davant lʼevolució del clima del planeta».

 

Entre el 2010 i el 2018, la Universitat de Barcelona ha reduït el consum dʼelectricitat en un 21,9 %; el de gas, en un 30,2 %, i el dʼaigua, en un 46,2 %. Lʼany passat, la institució es va adherir al Programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) de la Generalitat de Catalunya. Les emissions de la UB de lʼany 2017 van ser de 21.576,6 tones de CO2, i gràcies a les mesures implantades, com la contractació del 100 % de lʼelectricitat procedent de fonts renovables, lʼany 2018 sʼha reduït a 4.974,6 tones de CO2 (dada provisional).

El comunicat de la Universitat de Barcelona respecte a la declaració de lʼestat dʼemergència climàtica pretén conscienciar els polítics i legisladors de la necessitat dʼassumir com a prioritat plena la sostenibilitat del planeta. El text sʼalinea amb el moviment internacional Fridays for Future.

 

Manifest complet

La Universitat de Barcelona garanteix, en el seu Estatut, lʼorientació de la docència i la recerca cap a la cultura de pau, i també cap al progrés social i humà, que sʼha de fonamentar en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible. A més a més, un dels objectius principals de la nostra Universitat és la transmissió i difusió del coneixement a la societat.

En conseqüència, la Universitat de Barcelona, com un dels portaveus de la comunitat científica cap a la societat, atesa la preocupació manifesta dels estudiants i de la resta de membres de la comunitat universitària, assumeix la responsabilitat de donar la veu dʼalarma davant lʼevolució del clima del planeta.

El darrer informe del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, 2018) estableix que, cap a lʼany 2050, sʼhauria dʼarribar a un escenari zero net dʼemissions, si volem que la temperatura global no pugi més dʼ1,5 °C sobre els nivells preindustrials. En cas de superar aquest punt crític, ens enfrontaríem a un increment del nombre de situacions meteorològiques extremes amb tot el que això comporta per al conjunt del planeta. Onades de calor, sequeres cada cop més freqüents, extinció massiva d'espècies i desplaçament de comunitats humanes senceres serien algunes de les conseqüències dʼaquest desequilibri mediambiental.

Davant aquesta situació, la Universitat de Barcelona sʼadhereix a la demanda de declaració dʼestat dʼemergència climàtica, tal com ja han fet altres institucions tant internacionals com del nostre entorn, alhora que referma el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic assumit com a prioritat plena.