Línies principals de la campanya contra el malbaratament alimentari «Som allò que llencem»

Campanya de lluita contra el malbaratament alimentari (2012-2013).
Campanya de lluita contra el malbaratament alimentari (2012-2013).
(26/03/2013)

La Universitat de Barcelona i la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, conscients dels greus problemes de la societat catalana en temps de crisi, uneixen esforços i engeguen una iniciativa que pretén obrir un debat sobre el malbaratament alimentari i la necessitat de trobar-hi una solució. La cam­panya, que sʼimpulsarà en el període 2013-2014, sʼemmarca en lʼAny Europeu contra el Malbaratament dʼAliments, que se celebrarà el 2014.

 

Campanya de lluita contra el malbaratament alimentari (2012-2013).
Campanya de lluita contra el malbaratament alimentari (2012-2013).
26/03/2013

La Universitat de Barcelona i la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, conscients dels greus problemes de la societat catalana en temps de crisi, uneixen esforços i engeguen una iniciativa que pretén obrir un debat sobre el malbaratament alimentari i la necessitat de trobar-hi una solució. La cam­panya, que sʼimpulsarà en el període 2013-2014, sʼemmarca en lʼAny Europeu contra el Malbaratament dʼAliments, que se celebrarà el 2014.

 

En aquest context, la UB i el Banc dels Aliments posen en marxa la campanya «Som allò que llencem», que es va presentar el  5 de març en un acte al campus de l'Alimentació de la UB, situat al recinte de Torribera (Santa Coloma de Gramenet). En aquest campus sʼimparteixen els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, ensenyaments adscrits a la Facultat de Farmàcia de la UB.
  

Línies principals de la campanya

La UB vol actuar directament als seus centres, i en especial, als espais de menjador, per alertar de la urgència de la situació i consolidar actituds de canvi positives envers el malbaratament alimentari. Lʼobjectiu és responsabilitzar tots els ciutadans i els actors implicats en la cadena alimentària perquè millorin la gestió dels aliments i en redueixin el malbaratament. 
 
Un dels objectius de la campanya és divulgar la problemàtica del malbara­tament dʼaliments i fer que la població en prengui consciència. Per això, sʼorganitzaran conferències tècniques i científiques en què es tractaran els punts dʼactuació especial, sense oblidar que cal mantenir un sistema de vida i uns hàbits alimentaris definits en lʼanomenada dieta mediterrània.
 
Un altre dels objectius és promoure la reducció dels residus orgànics, així com els excedents en la producció, transformació i distribució dels aliments, per tal de disminuir la petjada ecològica produïda per transports innecessaris. La millor manera de fer-ho és recuperant aliments mitjançant accions de proximitat, potenciant les xarxes solidàries que lluiten contra la pobresa, i trametent els aliments consumibles però no comercialitzables al Banc dels Aliments.
 
En tercer lloc, es vol denunciar les conseqüències que comporta el malbaratament alimentari en relació amb la pobresa i el medi ambient. Es vol sensibilitzar la població i els actors de la cadena alimentària, des de la producció dʼaliments fins al consum domèstic, sobre la necessitat de reduir lʼimpacte ambiental dels residus orgànics, per tal de limitar la producció de diòxid de carboni i de metà que incideixen directament en el canvi climàtic que ens afecta a tots.
 
La Universitat es vol centrar a complir la seva primera funció social, la de formar els ciutadans, i especialment els alumnes, combinant adequadament la formació univer­sitària amb actuacions que incentivin actituds positives envers el malbaratament dʼaliments.
 
Finalment, es vol fomentar la col·laboració amb les administracions responsables (municipis, Àrea Metropolitana, Agència de Residus de Catalunya) per crear sinergies que permetin optimitzar els resultats de la campanya. 
 
La campanya a la UB  ha estat impulsada pel Comissionat per al Desenvolupament Social i Envelliment de la UB, i té el suport del campus de l'Alimentació de la UB (adscrit al HUBc, el campus d'excel·lència de la salut) i d'Alumni UB.