La Universitat de Barcelona, entre les 100 universitats més innovadores dʼEuropa

La Universitat de Barcelona ocupa el lloc número 65 a escala europea.
La Universitat de Barcelona ocupa el lloc número 65 a escala europea.
Recerca
(15/06/2016)

La Universitat de Barcelona està entre les cent primeres dʼEuropa en innovació i és la primera de lʼEstat en aquesta categoria, segons dades recollides en la primera edició del rànquing Reuters Top 100: Europeʼs Most Innovative Universities, que sʼha conegut recentment. Aquesta classificació té com a objectiu identificar quines institucions contribueixen més a la ciència i la tecnologia i tenen més impacte en lʼeconomia global.

La Universitat de Barcelona ocupa el lloc número 65 a escala europea.
La Universitat de Barcelona ocupa el lloc número 65 a escala europea.
Recerca
15/06/2016

La Universitat de Barcelona està entre les cent primeres dʼEuropa en innovació i és la primera de lʼEstat en aquesta categoria, segons dades recollides en la primera edició del rànquing Reuters Top 100: Europeʼs Most Innovative Universities, que sʼha conegut recentment. Aquesta classificació té com a objectiu identificar quines institucions contribueixen més a la ciència i la tecnologia i tenen més impacte en lʼeconomia global.

La Universitat de Barcelona ocupa el lloc número 65 a escala europea, seguida per la Universitat Politècnica de Catalunya (posició 85) i la Universitat Autònoma de Barcelona (posició 86). La Politècnica de València, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat de València, la Universitat de Sevilla, la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat Complutense i la de Granada també apareixen en la classificació. El rànquing lʼencapçalen la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica), lʼImperial College de Londres i la Universitat de Cambridge.

Reuters destaca en el seu rànquing el nombre de spin-offs creades a la Universitat de Barcelona durant el curs acadèmic 2014-2015: un total de cinc, i les patents registrades: 93. El rànquing també destaca que el nombre de spin-offs existents a la Universitat de Barcelona des de lʼany 2000 no ha parat de créixer. Pel que fa a exemples concrets, esmenta NeuroTransVirtual Technologies, empresa que crea dispositius de realitat virtual per usar en aplicacions mèdiques i de rehabilitació, i SM Genomics, que investiga la influència dels components genètics en les lesions de teixits tous i aplica aquest coneixement per millorar el resultat esportiu.

En el període 2008-2013, la Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Bosch i Gimpera, oficina de promoció i gestió de la transferència de coneixement i tecnologia de la Universitat de Barcelona, va acumular 105 patents, de les quals en va registrar amb èxit un 68,6 %. En relació amb lʼimpacte comercial —indicador que mostra la freqüència en què influeix la recerca bàsica en lʼactivitat de recerca i desenvolupament, mesurada a través de les publicacions citades en els arxius de patents—, la Universitat de Barcelona obté una puntuació de 42,3.

Reuters detalla la distribució geogràfica de les universitats europees que apareixen en el rànquing: Europa occidental domina la llista, amb seixanta universitats, mentre que el nord dʼEuropa ocupa la segona posició, amb vint-i-quatre institucions. Completen la llista el sud dʼEuropa, amb quinze universitats, i Europa de lʼEst, amb una universitat.

El rànquing Reuters Top 100 sʼha elaborat a partir de les dades de la divisió de ciència de Thomson Reuters, que té un llistat de les 600 organitzacions que publiquen la major part de la recerca acadèmica. Cada candidat ha estat avaluat tenint en compte deu indicadors, entre els quals destaquen les publicacions (recerca bàsica) i les patents (definides com la capacitat dʼuna institució de transferir la recerca i comercialitzar-la). Lʼúltim pas a lʼhora dʼelaborar el rànquing va ser filtrar per universitats i classificar-les en funció dels resultats.