La UB llança un projecte internacional pioner sobre l'educació superior a la regió mediterrània

Moment de l'acte a l'Aula Magna
Moment de l'acte a l'Aula Magna
(17/01/2011)

Avui dilluns, 17 de gener, a les 9 h a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona, ha tingut lloc la inauguració del Seminari Internacional sobre lʼEstat de lʼEducació Superior a lʼEspai Euromediterrani, que servirà de llançament del Projecte dʼInnovació Conjunta i Sinergies - Regió Mediterrània (JISER-MED), una iniciativa capdavantera que lidera la Universitat de Barcelona amb el propòsit de bastir ponts entre Europa i els estats veïns de l'àrea mediterrània en l'àmbit de l'educació superior i la recerca.

Moment de l'acte a l'Aula Magna
Moment de l'acte a l'Aula Magna
17/01/2011

Avui dilluns, 17 de gener, a les 9 h a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona, ha tingut lloc la inauguració del Seminari Internacional sobre lʼEstat de lʼEducació Superior a lʼEspai Euromediterrani, que servirà de llançament del Projecte dʼInnovació Conjunta i Sinergies - Regió Mediterrània (JISER-MED), una iniciativa capdavantera que lidera la Universitat de Barcelona amb el propòsit de bastir ponts entre Europa i els estats veïns de l'àrea mediterrània en l'àmbit de l'educació superior i la recerca.

 

Constituïen la taula presidencial el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, la secretària dʼAfers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Sra. Roser Clavell, i el vicerector de Relacions Internacionals i adjunt al rector de la UB, Dr. Carles Carreras.
 
El Projecte JISER-MED, finançat per la Comissió Europea, en el marc del programa europeu ERASMUS Mundus Acció 3 de promoció del sistema educatiu de la Unió Europea, aplega universitats i institucions de França, Itàlia, el Marroc, Jordània, Tunísia, Turquia, els Emirats Àrabs Units i Espanya. També hi estan associades altres institucions i, en particular, lʼInstitut Europeu de la Mediterrània (IEMed).
 
El Seminari, que organitza la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració destacada de lʼInstitut Europeu de la Mediterrània (IEMed), lʼAgència Nacional dʼAvaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i el Fòrum Permanent d'Universitats Euromediterrànies (Euromed Permanent University Forum, EPUF), amb seu a la Universitat Rovira i Virgili (URV), té com a objectiu principal crear un espai de debat entre les diferents institucions implicades en el JISER-MED per posar en comú les polítiques i els projectes dels països de lʼàrea mediterrània en matèria educativa i de recerca.
 

Acompanyen el rector de la UB en aquest Seminari, la Dra. Zulima Fernández, directora de lʼANECA; el Sr. Senén Florensa, director general de lʼIEMed; el Sr. Manel Camós, delegat de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes Balears; el Dr. Enric Olivé, secretari executiu de lʼEPUF; els representants de les institucions participants a JISER-MED i altres experts nacionals i internacionals.