La UB inaugura una planta pilot de tractament ecològic dʼaigües residuals al Senegal

El prototip de planta pot tractar l’equivalent dels residus d’una població d’entre cinquanta i cent persones, i és el primer sistema ecològic d’aquesta mena al Senegal.
El prototip de planta pot tractar l’equivalent dels residus d’una població d’entre cinquanta i cent persones, i és el primer sistema ecològic d’aquesta mena al Senegal.
Institucional
(31/01/2019)

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, i la Universitat Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (Senegal) van inaugurar el 23 de gener passat una planta pilot de depuració ecològica per al tractament i la reutilització dʼaigües residuals al campus de la UGB, al nord del Senegal. Dissenyat amb una capacitat de tractament dʼaigües residuals de 4-8 m3/dia, el prototip pot tractar lʼequivalent dels residus dʼuna població dʼentre cinquanta i cent persones. Al principi, lʼaigua tractada es reutilitzarà per regar jardins ornamentals i, posteriorment, per a lʼagricultura.

El prototip de planta pot tractar l’equivalent dels residus d’una població d’entre cinquanta i cent persones, i és el primer sistema ecològic d’aquesta mena al Senegal.
El prototip de planta pot tractar l’equivalent dels residus d’una població d’entre cinquanta i cent persones, i és el primer sistema ecològic d’aquesta mena al Senegal.
Institucional
31/01/2019

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, i la Universitat Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (Senegal) van inaugurar el 23 de gener passat una planta pilot de depuració ecològica per al tractament i la reutilització dʼaigües residuals al campus de la UGB, al nord del Senegal. Dissenyat amb una capacitat de tractament dʼaigües residuals de 4-8 m3/dia, el prototip pot tractar lʼequivalent dels residus dʼuna població dʼentre cinquanta i cent persones. Al principi, lʼaigua tractada es reutilitzarà per regar jardins ornamentals i, posteriorment, per a lʼagricultura.

La planta, que és el primer sistema ecològic dʼaquesta mena al Senegal, sorgeix dʼuna àmplia col·laboració iniciada lʼany 2016 entre la UB i la UGB, juntament amb les fundacions Solidaritat UB i Món-3, i les empreses Sedaqua (una spin-off de la Universitat de la Corunya) i Depur GM. El prototip sʼemmarca dins del projecte de cooperació «Contribució a la gestió sostenible dels recursos hídrics de Saint-Louis», que ha tingut el suport financer de lʼAjuntament de Barcelona i lʼÀrea Metropolitana de Barcelona, així com del projecte «Tecnologies naturals per a la gestió sostenible de les aigües residuals en àrees rurals i periurbanes al Senegal», amb el suport de la convocatòria Accions per a la Innovació de lʼAgència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Lʼobjectiu dʼaquestes iniciatives és promoure la recerca de solucions sostenibles en la gestió de les aigües residuals i contribuir a resoldre els problemes de sanejament de la UGB i, més àmpliament, de la ciutat de Sant-Louis i dʼaltres zones rurals i periurbanes del Senegal.

En línies generals, el projecte contribueix al compliment de lʼobjectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 6 de les Nacions Unides, que busca garantir la disponibilitat dʼaigua, la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom. La metodologia de depuració de la planta és ideal per a la regió, ja que, a més del baix cost i dʼuna temperatura idònia, els materials principals —pedra de sílex, grava i sorra— es poden obtenir localment. Per això, sʼestan fent estudis per poder reproduir la iniciativa, principalment a la regió de Saint-Louis.

A la inauguració de la planta pilot, hi van assistir el director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López; la coordinadora del projecte i investigadora del Grup de Recerca en Hidrologia Sanitària i de la Cooperació (HIDROSEC), Antonina Torrens; el vicepresident de lʼAssemblea de la UGB, Mbissane Ngom; lʼambaixador dʼEspanya al Senegal, Alberto Virella; la primera tinenta dʼalcalde de lʼAjuntament de Saint-Louis, Aida Mbaye Dieng, i altres autoritats del Ministeri dʼHidràulica i de la Direcció de Sanejament del Senegal.