El Grup dʼInnovació Docent GIBAF de la UB publica un llibre sobre la docència semipresencial

El treball, que publica l’editorial Octaedro, culmina una línia de col·laboració establerta durant dos anys entre el GIBAF i el Vicerectorat de Política Docent de la UB.
El treball, que publica l’editorial Octaedro, culmina una línia de col·laboració establerta durant dos anys entre el GIBAF i el Vicerectorat de Política Docent de la UB.
Institucional
(13/02/2014)

La semipresencialidad como respuesta a los nuevos retos de la universidad és el títol del primer llibre editat pel Grup dʼInnovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) de la UB i signat pels professors Joan Simon, Carles Benedí i Cèsar Blanché, de la Facultat de Farmàcia.

El treball, que publica l’editorial Octaedro, culmina una línia de col·laboració establerta durant dos anys entre el GIBAF i el Vicerectorat de Política Docent de la UB.
El treball, que publica l’editorial Octaedro, culmina una línia de col·laboració establerta durant dos anys entre el GIBAF i el Vicerectorat de Política Docent de la UB.
Institucional
13/02/2014

La semipresencialidad como respuesta a los nuevos retos de la universidad és el títol del primer llibre editat pel Grup dʼInnovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) de la UB i signat pels professors Joan Simon, Carles Benedí i Cèsar Blanché, de la Facultat de Farmàcia.

 

El treball, que publica lʼeditorial Octaedro, culmina una línia de col·laboració establerta durant dos anys entre el GIBAF i el Vicerectorat de Política Docent de la UB a partir de la reorientació dʼun projecte REDICE.  Finalment, la col·laboració es va concretar en un encàrrec institucional dʼaquest Vicerectorat a fi de disposar dʼelements de reflexió a lʼentorn de la docència semipresencial mitjançant un estudi que inclogués les universitats més properes.Dʼaquesta manera, el llibre fa una revisió detallada de la situació actual de la docència semipresencial en vint universitats integrades a la Xarxa Vives dʼUniversitats, a través de la mirada dels seus màxims responsables acadèmics i contrastant en tot moment els corresponents avantatges i inconvenients dʼaquesta pràctica.
 
La publicació considera aspectes com ara la conceptualització, la quantificació i la contextualització de la docència semipresencial, les polítiques institucionals i les estratègies sobre aquest tema, els recursos necessaris, els canvis en les metodologies docents o com i en què afecta aquesta modalitat a professors i estudiants. Lʼanàlisi posterior aporta elements de reflexió útils per a la implantació progressiva de la docència semipresencial, i alhora permet albirar algunes tendències de futur que tindran un fort impacte en la creació de nous ambients dʼaprenentatge.
 
Els primers resultats sobre la semipresencialitat es van abordar durant la jornada «La semipresencialitat en el context de la Xarxa Vives», celebrada el 28 de setembre del 2012 a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric, en el marc del Fòrum Vives. Els aspectes més directament vinculats amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) van ser presentats al XVI Congrés Internacional EDUTEC, a San José (Costa Rica), el novembre del 2013.
 
El GIBAF, integrat per professorat de Botànica de la Facultat de Farmàcia, ha centrat la seva activitat els darrers deu anys en la innovació en metodologies dʼaprenentatge,  la introducció de recursos docents digitals i el disseny de noves eines dʼavaluació. El 2009 va ser premiat per la Generalitat de Catalunya amb la Distinció Jaume Vicens Vives per haver contribuït a millorar la qualitat docent en la docència de la botànica aplicada a les ciències farmacèutiques.