Es presenten els resultats de lʼestudi PREDIMED, sobre dieta mediterrània, liderat per investigadors de la UB

L'estudi constata que la dieta mediterrània enriquida amb oli d’oliva verge extra i fruita seca redueix en un 30 % el risc d’infart de miocardi.
L'estudi constata que la dieta mediterrània enriquida amb oli d’oliva verge extra i fruita seca redueix en un 30 % el risc d’infart de miocardi.
Recerca
(25/02/2013)

Els resultats de lʼestudi Prevenció amb dieta mediterrània (PREDIMED), publicat a la revista The New England Journal of Medicine, constaten que la dieta mediterrània enriquida amb oli dʼoliva verge extra i fruita seca redueix en un 30 % el risc dʼinfart de miocardi, dʼaccident vascular cerebral o de mort per causa cardiovascular. El treball ha estat coordinat per lʼinvestigador Ramon Estruch, de la Facultat de Medicina de la UB i de lʼHospital Clínic, centres adscrits HUBc, el campus de la salut de la UB, i hi han participat la professora Rosa M. Lamuela i el seu equip del Grup de Recerca dʼAntioxidants Naturals, de la Facultat de Farmàcia, ubicada al campus d'excel·lència internacional BKC, responsables de la determinació dels biomarcadors de consum de la dieta mediterrània.

 

L'estudi constata que la dieta mediterrània enriquida amb oli d’oliva verge extra i fruita seca redueix en un 30 % el risc d’infart de miocardi.
L'estudi constata que la dieta mediterrània enriquida amb oli d’oliva verge extra i fruita seca redueix en un 30 % el risc d’infart de miocardi.
Recerca
25/02/2013

Els resultats de lʼestudi Prevenció amb dieta mediterrània (PREDIMED), publicat a la revista The New England Journal of Medicine, constaten que la dieta mediterrània enriquida amb oli dʼoliva verge extra i fruita seca redueix en un 30 % el risc dʼinfart de miocardi, dʼaccident vascular cerebral o de mort per causa cardiovascular. El treball ha estat coordinat per lʼinvestigador Ramon Estruch, de la Facultat de Medicina de la UB i de lʼHospital Clínic, centres adscrits HUBc, el campus de la salut de la UB, i hi han participat la professora Rosa M. Lamuela i el seu equip del Grup de Recerca dʼAntioxidants Naturals, de la Facultat de Farmàcia, ubicada al campus d'excel·lència internacional BKC, responsables de la determinació dels biomarcadors de consum de la dieta mediterrània.

 

La recerca forma part del projecte PREDIMED, un assaig clínic multicèntric dut a terme entre els anys 2003 i 2011 en què sʼavalua lʼeficàcia de la dieta mediterrània en la prevenció primària de malalties cardiovasculars. Lʼassaig ha estat finançat per lʼInstitut de Salut Carlos III per mitjà de les xarxes temàtiques de recerca cooperativa (RETIC RD06/0045) i del CIBER de Fisiopatologia de lʼObesitat i la Nutrició (CIBERobn).
 
En aquest estudi dʼintervenció nutricional sʼhan inclòs 7.447 persones dʼalt risc vascular, que han estat dividides aleatòriament en tres grups: dieta mediterrània suplementada amb oli dʼoliva verge extra, dieta mediterrània enriquida amb fruita seca (nous, avellanes i ametlles) i dieta baixa en tot tipus de greix (animal i vegetal). Els participants van ser visitats cada tres mesos per una dietista i van participar en sessions educatives en grup, en les quals van rebre descripcions detallades de la dieta mediterrània o de la baixa en greix, i dels aliments que contenen. Així mateix, seʼls van proporcionar llistes de compra, menús i receptes adaptades al grup de dieta corresponent i a cada estació de lʼany.
 
Al llarg de lʼestudi, als participants assignats a cadascun dels dos grups de dieta mediterrània seʼls van lliurar gratuïtament oli d'oliva verge extra (un litre a la setmana) o fruita seca (30 grams al dia; 15 grams de nous, 7,5 grams dʼametlles i 7,5 grams dʼavellanes).
 
Després de cinc anys de seguiment, sʼha comprovat que els participants de les dues branques de dieta mediterrània presentaven menys freqüència dʼinfarts de miocardi, dʼaccidents vasculars cerebrals i de mort per causa cardiovascular que no pas el grup control. Aquests resultats es publiquen avui a la revista New England Journal of Medicine.
 
Segons els investigadors, els resultats de lʼestudi PREDIMED tenen una gran transcendència, atès que mostren que una dieta alta en greix vegetal és més cardiosaludable que una dieta baixa en tot tipus de greixos. Segons els autors, aquest ha estat fins ara un tema controvertit i lʼestudi aporta noves dades científiques per desestimar la idea que cal reduir el greix de la dieta per tenir una millor salut cardiovascular.
 
Sʼespera que els resultats dʼaquest estudi aportin elements de referència en la pràctica clínica dirigida a prevenir les malalties cardiovasculars. Dʼaltra banda, el disseny dʼaquest estudi, lʼabast i la metodologia emprada al llarg dʼuna dècada tenen un alt potencial de translació al sector biomèdic.
 
En el treball també hi han col·laborat investigadors de lʼHospital Clínic, de lʼInstitut Hospital del Mar dʼInvestigacions Mèdiques (IMIM), de les facultats de Medicina de les universitats Rovira i Virgili, Navarra, València, Canàries i Màlaga, així com de lʼHospital Universitari Son Espases de Palma, lʼInstitut del Greix de Sevilla i de les xarxes dʼatenció primària de Barcelona, Sevilla, Tarragona i València.
 
Article
Ramon Estruch, Emilio Ros, Jordi Salas-Salvadó, Maria Isabel Covas, Dolores Corella, Fernando Arós, Enrique Gómez-Gracia, Valentina Ruiz-Gutiérrez, Miquel Fiol, José Lapetra, Rosa Maria Lamuela-Raventos, Lluís Serra-Majem, Xavier Pintó, Josep Basora, Miguel Angel Muñoz, José V. Sorlí, José Alfredo Martínez, i Miguel Angel Martínez-González. «Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet». New England Journal of Medicine, 25 de febrer de 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1200303