El CNAG promourà les noves tecnologies de seqüenciació i anàlisi genòmica

El nou conveni contribuirà a potenciar el desenvolupament de la recerca genòmica a Catalunya.
El nou conveni contribuirà a potenciar el desenvolupament de la recerca genòmica a Catalunya.
(08/05/2012)

El Centre Nacional dʼAnàlisi Genòmica (CNAG), amb seu al Parc Científic de Barcelona, ha signat un conveni de col·laboració amb la Institució CERCA de centres de recerca de Catalunya, entitat vinculada al Departament dʼEconomia i Coneixement de la Generalitat, per promoure lʼaccés als diferents recursos que ofereix el CNAG en lʼàmbit de la seqüenciació i lʼanàlisi genòmica. Amb aquest acord marc, les dues institucions pretenen fomentar, des dʼuna perspectiva col·laborativa, el desenvolupament de la recerca genòmica a Catalunya, la participació consorciada en projectes competitius de genòmica a gran escala, la difusió dels avenços científics i la promoció de la innovació i la transferència de tecnologia i coneixements. 

El nou conveni contribuirà a potenciar el desenvolupament de la recerca genòmica a Catalunya.
El nou conveni contribuirà a potenciar el desenvolupament de la recerca genòmica a Catalunya.
08/05/2012

El Centre Nacional dʼAnàlisi Genòmica (CNAG), amb seu al Parc Científic de Barcelona, ha signat un conveni de col·laboració amb la Institució CERCA de centres de recerca de Catalunya, entitat vinculada al Departament dʼEconomia i Coneixement de la Generalitat, per promoure lʼaccés als diferents recursos que ofereix el CNAG en lʼàmbit de la seqüenciació i lʼanàlisi genòmica. Amb aquest acord marc, les dues institucions pretenen fomentar, des dʼuna perspectiva col·laborativa, el desenvolupament de la recerca genòmica a Catalunya, la participació consorciada en projectes competitius de genòmica a gran escala, la difusió dels avenços científics i la promoció de la innovació i la transferència de tecnologia i coneixements. 

 

Més informació a lʼenllaç.