Jornada de sensibilització social del projecte EUDONORGAN al Parlament Europeu, a Brussel·les

El projecte EUDONORGAN està dirigit per Martí Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute.
El projecte EUDONORGAN està dirigit per Martí Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute.
Recerca
(19/02/2019)

Més de cent vint professionals del món de la salut i altres experts procedents de trenta-tres països dʼarreu del món van participar aquest dilluns, 18 de febrer, en una jornada de sensibilització social del projecte EUDONORGAN, una iniciativa impulsada directament pel Parlament Europeu i liderada per la Universitat de Barcelona, juntament amb la Fundació Bosch i Gimpera i la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute, ubicades al Parc Científic de Barcelona.

 

Sota el lema «Per què la donació dʼòrgans ens afecta a tots?», aquest fòrum va aplegar a la seu del Parlament Europeu (Brussel·les) una àmplia representació dʼexperts de lʼàmbit de la salut, pacients, ONG, grups de suport i altres col·lectius.
 

El projecte EUDONORGAN està dirigit per Martí Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute.
El projecte EUDONORGAN està dirigit per Martí Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute.
Recerca
19/02/2019

Més de cent vint professionals del món de la salut i altres experts procedents de trenta-tres països dʼarreu del món van participar aquest dilluns, 18 de febrer, en una jornada de sensibilització social del projecte EUDONORGAN, una iniciativa impulsada directament pel Parlament Europeu i liderada per la Universitat de Barcelona, juntament amb la Fundació Bosch i Gimpera i la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute, ubicades al Parc Científic de Barcelona.

 

Sota el lema «Per què la donació dʼòrgans ens afecta a tots?», aquest fòrum va aplegar a la seu del Parlament Europeu (Brussel·les) una àmplia representació dʼexperts de lʼàmbit de la salut, pacients, ONG, grups de suport i altres col·lectius.
 

La donació dʼòrgans ens afecta a tots


La falta dʼòrgans és lʼobstacle principal en la pràctica mèdica del trasplantament, una tècnica consolidada i altament efectiva arreu del món. A més, només un 10 % de la població mundial té accés a un trasplantament i molts pacients moren durant el període dʼespera dʼun òrgan compatible.

 

Millorar les taxes de donació dʼòrgans, sensibilitzar el conjunt de la societat i potenciar la formació dʼexperts altament especialitzats són els objectius principals del projecte EUDONORGAN, dirigit per Martí Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i director de la Fundació DTI.


En el marc de la jornada, el professor Manyalich va anunciar que «el projecte EUDONORGAN ha format entre 400 i 500 participants a tot Europa mitjançant accions de sensibilització social». Al seu torn, lʼexpert Efstratios Chatzixiros, en representació de José R. Núñez (assessor en productes mèdics dʼorigen humà i seguretat de l'Organització Mundial de la Salut), va encoratjar el projecte EUDONORGAN, ja que «hauria de ser una responsabilitat comuna per a tots els grups d'interès, autoritats sanitàries, professionals, associacions de pacients, mitjans de comunicació, etc. per unir forces a favor de la donacions d'òrgans».


Lʼexpert Stefaan van der Spiegel, cap del Grup de Substàncies d'Origen Humà de la Direcció General de Salut de la Comissió Europea, va recordar que «la Comissió ha après a través del Pla d'acció la importància d'un enfocament ascendent per establir l'agenda mitjançant la participació de professionals, administracions, polítics i l'opinió pública».

 

Per la seva banda, Luc Colenbie, coorganitzador de la jornada i especialista en salut, òrgans, i bioètica del Ministeri de Salut de Bèlgica, va destacar «els esforços del Govern federal i el suport de la legislació en vigor des del 1986 perquè Bèlgica sigui un referent europeu sobre donació i trasplantament d'òrgans». «Els objectius del govern són augmentar el potencial dels donants, garantir la qualitat i la seguretat dels òrgans recuperats i proporcionar una assignació òptima de tots els òrgans disponibles», va dir.


El projecte EUDONORGAN també va rebre el suport de Pisana Ferrari, una pacient receptora de pulmó i defensora de la donació d'òrgans, i membre de la Junta de l'Associació Italiana d'Hipertensió Pulmonar, que va expressar «el plaer de poder oferir el seu suport en lʼobjectiu dʼimplicar els pacients a participar en un projecte que veu com una oportunitat única per adquirir habilitats per millorar la situació en els respectius països».


EUDONORGAN: del Parlament Europeu a tota la societat


EUDONORGAN és un contracte de servei atorgat per la Comissió Europea per iniciativa del Parlament Europeu.  Aquest projecte liderat per la UB cobrirà les necessitats de formació i sensibilització social sobre donació dʼòrgans amb un ambiciós programa de treball  —formació de formadors, conscienciació social, divulgació i avaluació— dirigit a professionals del món de la salut, representants institucionals, gestors, pacients, agents socials, líders d'opinió i mitjans de comunicació. El projecte també té com a socis la Fundació DTI-Institut de Donació i Trasplantament (Espanya), lʼInstitut de la República dʼEslovènia per al Trasplantament dʼÒrgans i Teixits; lʼInstitut per a Trasplantament i Biomedicina del Ministeri de Salut de Croàcia; el Centre Nacional de Trasplantaments de lʼInstitut Nacional de Salut dʼItàlia, i la companyia Dinamia (Espanya), especialitzada en consultoria i avaluació de projectes sanitaris.