Signat el conveni de col·laboració per a lʼús i la gestió de la plataforma Urban River Lab

D'esquerra a dreta, Albert Sorolla, Lluís Calvo, Sergi Mingote, José Antonio Montero i Francesc Sabater.
D'esquerra a dreta, Albert Sorolla, Lluís Calvo, Sergi Mingote, José Antonio Montero i Francesc Sabater.
Recerca
(13/02/2017)

El divendres 10 de febrer es va signar el conveni de col·laboració per a lʼús i la gestió de lʼUrban River Lab (URL), una plataforma experimental a lʼaire lliure ubicada a lʼestació dʼaigües residuals (EDAR) de Montornès del Vallès, única a lʼEstat en lʼàmbit de la recerca en ecosistemes fluvials i pionera al sud dʼEuropa per les seves dimensions. El conveni, signat a la seu de lʼEDAR de Montornès del Vallès, també serà una eina per millorar lʼeficàcia i lʼeficiència en lʼús i el manteniment de lʼURL.

D'esquerra a dreta, Albert Sorolla, Lluís Calvo, Sergi Mingote, José Antonio Montero i Francesc Sabater.
D'esquerra a dreta, Albert Sorolla, Lluís Calvo, Sergi Mingote, José Antonio Montero i Francesc Sabater.
Recerca
13/02/2017

El divendres 10 de febrer es va signar el conveni de col·laboració per a lʼús i la gestió de lʼUrban River Lab (URL), una plataforma experimental a lʼaire lliure ubicada a lʼestació dʼaigües residuals (EDAR) de Montornès del Vallès, única a lʼEstat en lʼàmbit de la recerca en ecosistemes fluvials i pionera al sud dʼEuropa per les seves dimensions. El conveni, signat a la seu de lʼEDAR de Montornès del Vallès, també serà una eina per millorar lʼeficàcia i lʼeficiència en lʼús i el manteniment de lʼURL.

 

El nou conveni el van signar lʼalcalde de Montornès del Vallès, José Antonio Montero; Francesc Sabater, professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona; Lluís Calvo, coordinador institucional del CSIC a Catalunya; Albert Sorolla, de lʼempresa Naturalea Conservació, SL, i el president del Consorci Besòs Tordera, Sergi Mingote.


Lʼacte de signatura va aplegar una quarantena dʼexperts, entre els quals hi havia el professor Santiago Mañosa, director del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i membre de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio), el professor Santi Sabater, secretari del Departament esmentat, i Narcís Prat, catedràtic del mateix Departament i cap del Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) de la Universitat de Barcelona.


Durant lʼacte, lʼalcalde de Montornès del Vallès, José Antonio Montero, va destacar que «per al consistori, és una enorme satisfacció apostar per un projecte tan important i pioner, i un gran privilegi tenir-lo a tocar de la mà i poder donar-lo a conèixer a la ciutadania en general i, en especial, als infants i als joves».


Des de la Universitat de Barcelona, el doctor Francesc Sabater va matisar que «lʼURL ens ha de servir, no només per investigar com es poden millorar els ecosistemes fluvials, sinó també per treballar en la línia de com aquests ecosistemes poden ser transmissors de virus o bacteris que afecten la salut humana».


En el seu discurs, Lluís Calvo, representant del CSIC, va subratllar «la necessitat dʼinvertir en recerca, una de les claus de futur i progrés que ens permet fer passes per construir una societat més sostenible i intel·ligent».


Amb més de vint anys dʼexperiència en restauració fluvial, lʼexpert Albert Sorolla, de Naturalea Conservació, SL, va destacar que «aquest laboratori és una eina magnífica perquè es presenta com el punt intermedi entre el laboratori tancat i el riu, on es pot conèixer millor com funcionen els ecosistemes aquàtics i la seva capacitat dʼautodepuració».


El president del Consorci Besòs Tordera, Sergi Mingote, va cloure el torn dʼintervencions tot destacant que «el treball conjunt de diferents administracions i organismes fa possible coses tan boniques com aquestes, que no només es quedaran aquí, sinó que repercutiran dʼuna manera directa i positiva en la vida de la ciutadania i en els seus espais de lleure, com ho són, cada vegada més, els nostres entorns fluvials». 


Millorar la gestió dels rius altament modificats


LʼUrban River Lab es va posar en marxa el desembre del 2014. Dʼaleshores ençà, investigadors i científics dʼarreu del món han participat en diferents activitats de recerca per desenvolupar estratègies alternatives i tècniques innovadores que millorin la gestió mediambiental dels rius altament modificats.


En concret, alguns treballs han confirmat que determinades espècies vegetals pròpies de ribera —per exemple, el jonc, el canyís o el lliri groc— poden millorar la qualitat de lʼaigua efluent de depuradores que arriba als nostres rius. En aquest procés, és cabdal el paper que hi té la rizosfera, que és el microsistema que està en contacte amb les arrels. A partir del mes de març, està previst impulsar noves línies de recerca encaminades a aprofundir encara més en aquesta capacitat dʼautodepuració.