Sessió informativa per als que vulguin participar en lʼAula de Teatre de la UB

La sessió tindrà lloc el 26 de setembre.
La sessió tindrà lloc el 26 de setembre.
(23/09/2014)

L'Aula de Teatre de la UB organitza aquest divendres, 26 de setembre, una sessió informativa a la Facultat de Geografia i Història. Es farà en diferents horaris: a les 12.30, a les 15.30 i a les 17.30 hores. LʼAula de Teatre imparteix cursos dʼiniciació i de perfeccionament, així com tallers que consisteixen en el muntatge dʼobres.

La sessió tindrà lloc el 26 de setembre.
La sessió tindrà lloc el 26 de setembre.
23/09/2014

L'Aula de Teatre de la UB organitza aquest divendres, 26 de setembre, una sessió informativa a la Facultat de Geografia i Història. Es farà en diferents horaris: a les 12.30, a les 15.30 i a les 17.30 hores. LʼAula de Teatre imparteix cursos dʼiniciació i de perfeccionament, així com tallers que consisteixen en el muntatge dʼobres.

Creada a la UB el 1970, lʼAula de Teatre ha impartit cursos i tallers de manera ininterrompuda adreçats a estudiants. Cal destacar, dins aquesta tasca de foment del teatre universitari, la creació el 1994 de lʼAssociació dʼInvestigació i Experimentació Teatral, vinculada a la Universitat i presidida per Ricard Salvat. LʼAula de Teatre, ubicada des del 2006 a la Facultat de Geografia i Història, participa amb els seus tallers en festivals nacionals i internacionals de teatre universitari.