«Sense Títolʼ14», una selecció de treballs de fi de grau dels estudiants de la promoció 2010-2014 de Belles Arts

<i>Futuro memories</i>, instal·lació d’Itziar Badenas.
Futuro memories, instal·lació d’Itziar Badenas.
Institucional
(29/09/2014)

Per onzè any consecutiu, la Facultat de Belles Arts de la UB es converteix en una enorme galeria dʼart per mostrar una selecció qualificada dʼobres de la darrera promoció dʼestudiants, a lʼexposició «Sense Títolʼ14». La mostra, que coordina el Vicedeganat de Cultura i en què sʼhan implicat tots els departaments del centre, reuneix inquietuds, recerques i exploracions en els llenguatges de lʼart que cada estudiant ha desenvolupat en el tram final dels estudis de grau. El resultat és un alt nivell de propostes que susciten diverses reflexions intel·lectuals sobre aspectes de la societat contemporània. La mostra es pot visitar fins a lʼ1 dʼoctubre i lʼentrada és gratuïta.

Els espais expositius del centre acullen el degree show —tal com sʼanomena aquesta activitat a les universitats europees de Belles Arts—, que es desplega per tota la Facultat i que configura, així, una extensa mostra, amb més de seixanta obres escollides pels professors, per tal de destacar els millors treballs de lʼalumnat i donar-los a conèixer. Alhora, el fons patrimonial de la Universitat, PATRIM, es nodreix de les adquisicions escollides entre les obres exposades. Dibuix, pintura, gravat, escultura, fotografia, videoart o instal·lacions artístiques són algunes de les disciplines que sʼhi poden trobar.

«Sense Títolʼ14» constitueix lʼeix dʼuna sèrie dʼactivitats culturals amb què es pretén promoure un inici de curs actiu en què es facin aportacions dʼinterès per al sector cultural de Barcelona. Amb aquesta àmplia posada en escena dels joves creadors, la Facultat sʼobre un cop més a la ciutat per facilitar el contacte amb el món artístic i professional, i per possibilitar que la comunitat artística de Barcelona hi accedeixi amb la finalitat dʼestimular-ne la projecció social.

 

<i>Futuro memories</i>, instal·lació d’Itziar Badenas.
Futuro memories, instal·lació d’Itziar Badenas.
Institucional
29/09/2014

Per onzè any consecutiu, la Facultat de Belles Arts de la UB es converteix en una enorme galeria dʼart per mostrar una selecció qualificada dʼobres de la darrera promoció dʼestudiants, a lʼexposició «Sense Títolʼ14». La mostra, que coordina el Vicedeganat de Cultura i en què sʼhan implicat tots els departaments del centre, reuneix inquietuds, recerques i exploracions en els llenguatges de lʼart que cada estudiant ha desenvolupat en el tram final dels estudis de grau. El resultat és un alt nivell de propostes que susciten diverses reflexions intel·lectuals sobre aspectes de la societat contemporània. La mostra es pot visitar fins a lʼ1 dʼoctubre i lʼentrada és gratuïta.

Els espais expositius del centre acullen el degree show —tal com sʼanomena aquesta activitat a les universitats europees de Belles Arts—, que es desplega per tota la Facultat i que configura, així, una extensa mostra, amb més de seixanta obres escollides pels professors, per tal de destacar els millors treballs de lʼalumnat i donar-los a conèixer. Alhora, el fons patrimonial de la Universitat, PATRIM, es nodreix de les adquisicions escollides entre les obres exposades. Dibuix, pintura, gravat, escultura, fotografia, videoart o instal·lacions artístiques són algunes de les disciplines que sʼhi poden trobar.

«Sense Títolʼ14» constitueix lʼeix dʼuna sèrie dʼactivitats culturals amb què es pretén promoure un inici de curs actiu en què es facin aportacions dʼinterès per al sector cultural de Barcelona. Amb aquesta àmplia posada en escena dels joves creadors, la Facultat sʼobre un cop més a la ciutat per facilitar el contacte amb el món artístic i professional, i per possibilitar que la comunitat artística de Barcelona hi accedeixi amb la finalitat dʼestimular-ne la projecció social.