Segell dʼExcel·lència Europea EFQM 400+ per al Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona

El secretari general del CEG, Ignacio Babé, lliura el segell d’excel·lència a la comissionada per a Sistemes d’Informació i Documentació, Carina Rey.
El secretari general del CEG, Ignacio Babé, lliura el segell d’excel·lència a la comissionada per a Sistemes d’Informació i Documentació, Carina Rey.
Institucional
(05/04/2016)

El Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona ha obtingut el Segell dʼExcel·lència Europea EFQM 400+ atorgat pel Club Excel·lència en Gestió (CEG), representant oficial a Espanya de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM). Aquest reconeixement arriba al CRAI després dʼhaver superat amb èxit una exhaustiva avaluació externa realitzada per lʼentitat de certificació SGS, seguint els criteris del Model EFQM dʼExcel·lència, el més important dʼEuropa. Es tracta del segon nivell més alt dels segells que concedeixen aquests organismes. El CRAI de la Universitat de Barcelona veu reconeguda així la seva aposta per lʼexcel·lència i els esforços realitzats en aquest sentit, i es posiciona com a referent en gestió tant a escala estatal com europea.

El secretari general del CEG, Ignacio Babé, lliura el segell d’excel·lència a la comissionada per a Sistemes d’Informació i Documentació, Carina Rey.
El secretari general del CEG, Ignacio Babé, lliura el segell d’excel·lència a la comissionada per a Sistemes d’Informació i Documentació, Carina Rey.
Institucional
05/04/2016

El Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona ha obtingut el Segell dʼExcel·lència Europea EFQM 400+ atorgat pel Club Excel·lència en Gestió (CEG), representant oficial a Espanya de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM). Aquest reconeixement arriba al CRAI després dʼhaver superat amb èxit una exhaustiva avaluació externa realitzada per lʼentitat de certificació SGS, seguint els criteris del Model EFQM dʼExcel·lència, el més important dʼEuropa. Es tracta del segon nivell més alt dels segells que concedeixen aquests organismes. El CRAI de la Universitat de Barcelona veu reconeguda així la seva aposta per lʼexcel·lència i els esforços realitzats en aquest sentit, i es posiciona com a referent en gestió tant a escala estatal com europea.

Lʼacte de lliurament dʼaquest reconeixement ha tingut lloc avui dimarts, 5 dʼabril, a la sala de juntes del Rectorat de la Universitat de Barcelona, en un acte presidit pel rector Dídac Ramírez, i en el qual també han participat el vicerector de política Acadèmica, Estudiants i Qualitat, Gaspar Rosselló; la comissionada per a Sistemes dʼInformació i Documentació, Carina Rey; la directora del CRAI, Adelaida Ferrer; el secretari general del CEG, Ignacio Babé, i el responsable comercial de SGS Catalunya, Jordi Periz.

Lʼobtenció dʼaquest segell és el resultat de cinc anys de treball al llarg dels quals sʼha dut a terme un intens procés de revisió del model de gestió implantat al CRAI. Aquest treball sʼha materialitzat en el desenvolupament i desplegament de nombroses accions de millora, que sʼhan anat articulant des del Pla estratègic 2011-2014. El gener del 2016, amb lʼassessorament constant de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat, es va iniciar lʼavaluació del sistema de gestió mitjançant el Model europeu dʼexcel·lència (model EFQM), procés que ha culminat amb lʼobtenció de lʼesmentat reconeixement.

En fer el lliurament del segell dʼexcel·lència, Ignacio Babé, secretari general del CEG, ha explicat que «amb el Segell 400+ es reconeix lʼevolució que ha fet el CRAI des de lʼany 2000 en el seu camí cap a lʼexcel·lència utilitzant el model EFQM». Lʼobtenció dʼaquest segell «suposa entrar a formar part del grup selecte de biblioteques universitàries que es gestionen amb criteris dʼexcel·lència», ha assegurat Babé.

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha afirmat que «aquest reconeixement públic acredita una manera de fer bé les coses, una gestió excel·lent fruit de la implicació i de lʼesforç de tot el personal del CRAI». El rector ha subratllat que la distinció posa en valor «un dels serveis més importants que té aquesta Universitat, el CRAI, que garanteix lʼaccés a la informació amb els millors recursos, tant en quantitat com en qualitat, a una comunitat dʼusuaris àmplia i altament satisfeta, segons indiquen totes les enquestes». Així mateix, Ramírez ha assenyalat que la concessió del segell «facilita un marc estructurat de gestió, la implantació de la cultura interna de lʼexcel·lència i una visió global per impulsar i estimular la millora contínua, alhora que genera valor afegit en la millora dels processos».

La comissionada per a Sistemes dʼInformació i Documentació, Carina Rey, ha explicat que «la qualitat no és un fi, és un mitjà per respondre millor als usuaris i, tal com deia Peter Brophy, “lʼajust més proper a les necessitats dels usuaris que permeten els recursos existents”». Per la seva banda, la directora del CRAI, Adelaida Ferrer, ha destacat que «aquest segell és el reconeixement extern del treball del CRAI pel que fa a la qualitat i lʼexcel·lència en el servei als nostres usuaris».

El 2004, davant la necessitat dʼadaptar les biblioteques universitàries al nou espai europeu dʼeducació superior (EEES) i a lʼespai europeu de recerca (EER), la Biblioteca de la Universitat de Barcelona va donar pas al Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI). La missió del CRAI és donar suport a la docència, lʼaprenentatge, la recerca i la formació integral de les persones; facilitar lʼaccés als recursos dʼinformació i difondreʼls, així com col·laborar en els processos de creació de coneixement amb la voluntat de contribuir a la consecució dels objectius acadèmics i científics del conjunt de la Universitat de Barcelona. Amb aquesta finalitat, el CRAI posa a disposició de tots els membres de la comunitat universitària, i de la societat en general, disset biblioteques i set unitats transversals. En un món en canvi constant, treballa amb capacitat dʼadaptació, cooperació i evolució, i amb una clara vocació per lʼexcel·lència i la innovació per oferir el millor servei. El CRAI disposa dʼun dels fons patrimonials més importants de tot lʼEstat, especialitzat en els ensenyaments que sʼimparteixen en aquesta Universitat, com és el cas del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal. És membre del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Xarxa de Biblioteques Universitàries (REBIUN).